link naar deze pagina

Raadsvergadering - 16 maart 2017

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M.S. van Veen
Toelichting: vervolg op 20 maart 2017

1
Mogelijkheid tot inspreken
2
Opening en vaststellen van de agenda
3
Benoemen en beëdigen wethouder
4
Toelaten en beëdigen raadslid in tussentijdse vacature
Naar verwachting benoemt de raad bij het voorgaande agendapunt een wethouder en is deze (kandidaat) wethouder een van de huidige raadsleden (M.P.Bankers). Als gevolg daarvan ontstaat een tussentijdse vacature voor een raadslid. Door de commissie uit de raad belast met het onderzoek van de geloofsbrief van het in deze tussentijdse vacature op grond van de Kieswet benoemde raadslid (mw. C. Maas) zal aan de raad gerapporteerd worden omtrent de toelating. Aansluitend is de beëdiging van het nieuwe raadslid door de voorzitter van de raad aan de orde.
5
Vragenrecht raadsleden
• raadslid Ton Vogels over handhavingsverzoek Venraysedijk
• raadslid Anita Relou over verdwijnen van brievenbussen
• raadslid Willy van den Heuvel over nieuwbouw stal aan de Langstraat
6
Vaststellen besluitenlijst van 2-2-2017 en kennisnemen van de notulen vergadering gemeenteraad van 15-12-2016
7
Ingekomen stukken
7.a
Mededelingen
7.b
Postlijst
7.c
Lijst met toezeggingen
8
Hamerstukken
9
Zienswijze Kadernota 2018 VRBZO
10
Kaders verbonden partijen
11
Wijzigen bebouwde komgrens Elsendorp
12
Vaststellen BP buitengebied, juli 2016, locatie Burg. vd Wildenberglaan ong.
13
Verordening adviesraad/ cliëntenparticipatie
14
Plan van aanpak Buig
15
Ontslag verlenen aan commissielid K.H.P. van den Crommenacker- Wilbers en commissielid J.J.P. van den Crommenacker
16
Benoemen commissielid J.H.M. van Eenbergen (OPA) en commissielid mevrouw M. Verkuylen (DP)
17
Bespreekstukken
18
Handhavings-uitvoeringsprogramma 2017
19
Wegencategoriseringsplan (incl. procesaanpak Dr. de Quayweg)
20
Vaststellen BP Gemert-Bakel Buitengebied herz. juli 2016, plan Hilakker 1,10 en 10a
21
Vaststellen BP Reijseweg 35, de Mortel
overig Raad 16-03-2017 Pnt. 21 Vaststellen BP Reijseweg 35 De Mortel deel 1.mp3 (33.4MB)
overig Raad 16-03-2017 Pnt. 21 Vaststellen BP Reijseweg 35 De Mortel deel 2.mp3 (27.6MB)
pdf Adviesnota vaststelling bp Gemert-Bakel buitengebied Reijseweg 35, De Mortel.docx (474KB)
pdf Raadsbesluit vaststelling bp Gemert-Bakel buitengebied Reijseweg 35, De Mortel.doc (198KB)
pdf 1.1 Bijlagen samengevoegd.pdf (8.3MB)
pdf 1.2 Regels ontwerpbestemmingsplan.pdf (215KB)
pdf 1.3 Toelichting ontwerpbestemmingsplan Reijseweg 35 De Mortel.pdf (2.4MB)
pdf 1.4 Verbeelding ontwerpbestemmingsplan Reijseweg 35 De Mortel.pdf (117KB)
pdf 2.1 Bewonerscollectief Rooije Hoefsedijk.pdf (3.8MB)
pdf 2.2 Dhr van der Heijden.pdf (1.3MB)
pdf 2.3 Familie Kwak en van Dijk.pdf (1.9MB)
pdf 2.4 Familie van Boekel en Opsteen.pdf (2.1MB)
pdf 03. Bijlage I Nota van zienswijzen versie 2.pdf (168KB)
pdf 04. Bijlage II Ambtshalve aanpassingen versie 2.pdf (5KB)
pdf 05. Verslag bijeenkomst raad d.d. 29 maart 2016.pdf (110KB)
pdf 6.1 Beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder 2013 raadsbesluit 6 februari 2014.pdf (40KB)
pdf 6.2 Verzoek.pdf (7.8MB)
pdf 7.1 2016-03-17 milieutekening.pdf (2.7MB)
pdf 7.2 2016-03-30 Rapportage luchtkwaliteit.pdf (460KB)
pdf 7.3 2016-04-04 BZV-201604041611.pdf (107KB)
pdf 7.4 bijlage 8 advies panel zorgvuldige veehouderij.pdf (43KB)
pdf 7.5 Combi Hoofdformulier.pdf (44KB)
pdf 7.6 Focus planet 2016.pdf (155KB)
pdf 7.7 Geurverspreidingsonderzoek 2017.pdf (607KB)
pdf 7.8 gezondheidscertificaat GD BedrijfsCertificaat.CosBID101868CO20150717101305000001.pdf (1004KB)
pdf 7.9 IKB.pdf (220KB)
pdf 7.10 Overzicht gewaspercelen.pdf (301KB)
pdf 08. Advies volksgezondheid Reijseweg 35 2017.pdf (164KB)
pdf 09. Geurverspreidingsonderzoek 2017.pdf (607KB)
pdf 10. Toelichting geurverspreidingsonderzoek 2017.pdf (213KB)
22
Vaststellen BP Beeksedijk 10, Gemert
23
Financiële bijdrage Commanderij College t.b.v. interne verbouwing
24
Sluiting