link naar deze pagina

Commissie Ruimte en Mobiliteit (Incl. volkshuisvesting en Openbaar Beheer) - 8 mei 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: J.J.W.M. van Loon

1
Algemene mogelijkheid tot inspreken (over zowel geagendeerde als niet geagendeerde commissieonderwerpen)
2
Openen commissievergadering en vaststellen van de agenda
3
Vragen commissieleden over niet geagendeerde onderwerpen (vragenrecht m.b.t. actuele politieke bestuurlijke commissieonderwerpen)
4.a
Vaststellen verslag commissie Ruimte en Mobiliteit d.d. 27-3-2019
4.b
Lijst met toezeggingen
4.c
Termijnplanning
5
Blink ontwerpbegroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 incl. presentatie vooraf
6
Werkprogramma bedrijventerreinen
7
Sluiting