link naar deze pagina

Raadsvergadering - 5 oktober 2015

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
pdf 02 Agenda.pdf (18KB)
3
Benoeming en beëdiging voorzitter en leden Rekenkamercommissie
4.a
Mondelinge vragen
4.b
Terugblik noodopvang vluchtelingen
5
Besluitenlijst 7 september 2015
6
Lijst ingekomen stukken
7
Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang
Bespreekstuk.
Brief It Bernetreintsje ter informatie toegevoegd.
Memo nav toezeggingen in cie SAZA toegevoegd.
Brieven Kinderwoud en Sisa toegevoegd.
8
(her) Huisvesting basisscholen De Akkers
Bespreekstuk.
9
Jaarrekening 2014 De Basis
Bespreekstuk.
Antwoorden op vragen van het CDA ter info toegevoegd.
10
Jaarrekening 2014 Primus
Hamerstuk.
11
Herbenoeming lid Raad van Toezicht De Basis
Hamerstuk.
12
Benoeming lid Raad van Toezicht OSG Sevenwolden
Hamerstuk.
Het CV van de heer Adema ligt in het bakje geheime stukken.
13
Kadernota Inkoop en aanbesteding
Bespreekstuk.
14
Grenscorrectie Leppedijk 63
Hamerstuk.
15
Motie vreemd aan de orde van de dag
16
Sluiting