Toezeggingen

IDDatum vergaderingOnderwerpAgendapuntDeadlineDatum afdoeningAfgedaanPFH
 • 11
 • 11/9/2017
 • wifi4eu: gratis wifi yn Europa
 • 12/31/2017
 • 5/20/2019
 • 109
 • 7/8/2019
 • Paragraaf kamerverhuur in handhavingsverslag + goed verhuurderschap in paraplubestemmingsplan
 • 9/1/2019
 • T.J. van der Zwan
 • 108
 • 7/8/2019
 • Agenderen brieven opheffing OBS J.B. Kanschool Jubbega
 • 8/26/2019
 • 9/5/2019
 • J. Zoetendal
 • 110
 • 7/8/2019
 • Terugkoppeling schoollocatie Tjalleberd
 • J. van Veen
 • 14
 • 6/8/2017
 • Garantstelling Sportstad
 • 12/31/2017
 • 5/20/2019
 • J. Zoetendal
 • 7
 • 5/28/2018
 • AED'S
 • 12/31/2018
 • 10/25/2018
 • 28
 • 11/26/2018
 • Geweld tegen vrouwen
 • 7/1/2019
 • 12/16/2019
 • J. Zoetendal
 • 75
 • 11/26/2018
 • parkeerproblematiek bij sportterrein
 • 5/20/2019
 • 29
 • 11/26/2018
 • Online communicatie gemeente Heerenveen
 • 4/1/2019
 • 9/26/2019
 • 12
 • 9/25/2017
 • Wijk GGD'er
 • 12/31/2017
 • 11/6/2017
 • 163
 • 11/25/2019
 • Bedrijventerrein Kanaal - Calamiteitenontsluiting
 • T.J. van der Zwan
 • 154
 • 11/25/2019
 • Vormgeving Caparis
 • H. Broekhuizen
 • 100
 • 6/24/2019
 • Inventariseren aantal vermengingen van rollen eigenaarschap en opdrachtgever in de gemeente.
 • T.J. van der Zwan
 • 8
 • 4/23/2018
 • eindrapport van de informateur
 • 6/4/2018
 • 17
 • 12/19/2016
 • Regionale organisatie sociaal domein (SDF)
 • 5/20/2019
 • J. Zoetendal
 • 16
 • 12/19/2016
 • Ferljochting fytspaad P.W. Jansenwei Jobbegea
 • 12/31/2017
 • 5/20/2019
 • J. Zoetendal
 • 61
 • 3/18/2019
 • Natuurlijke vijanden inzetten tegen eikenprocessierups
 • 6/4/2019
 • H. Broekhuizen
 • 10
 • 12/18/2017
 • GVVP 2017
 • 7/1/2018
 • 5/20/2019
 • 13
 • 7/17/2017
 • energiestrategie Heerenveen
 • 12/31/2017
 • 5/20/2019
 • 76
 • 12/17/2018
 • Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
 • 6/13/2019
 • T.J. van der Zwan
 • 124
 • 9/16/2019
 • Wasbare luiers - mogelijkheid maatwerk
 • J. van Veen
 • 123
 • 9/16/2019
 • Zorg- en Kinderboerderij Park Ten Woude
 • J. van Veen
 • 122
 • 9/16/2019
 • Ontsluiting bouwlocatie Smit Heerenveen.
 • 10/10/2019
 • J. van Veen
 • 127
 • 9/16/2019
 • Notitie risico's en aanpak verkoop en gebruik van lachgas volgt.
 • T.J. van der Zwan
 • 125
 • 9/16/2019
 • GR SW Fryslân / Caparis - controlerende rol raad en evaluatiemomenten
 • H. Broekhuizen
 • 126
 • 9/16/2019
 • GR SW Fryslân / Caparis - bijeenkomsten met vier gemeenteraden, eigenaren Caparis
 • H. Broekhuizen
 • 1
 • 7/16/2018
 • Zonnepanelen A32/Rooftop Energy
 • 8/6/2018
 • 164
 • 12/16/2019
 • Quickscan Burgerbesluit - Centrumvisie Heerenveen
 • J. Zoetendal
 • 165
 • 12/16/2019
 • Live stream op Facebook van de gemeenteraadsvergadering
 • T.J. van der Zwan
 • 78
 • 4/15/2019
 • Let's talk about sex
 • 7/15/2019
 • 9/26/2019
 • 77
 • 4/15/2019
 • Vergunning seksinrichting in Heerenveen
 • 5/9/2019
 • 9/26/2019
 • 6
 • 10/15/2018
 • Resultaten onderzoek vondsten bosgebied SportAnders
 • 12/31/2018
 • 12/17/2018
 • 15
 • 2/13/2018
 • activiteiten van Vermillion (Nieuwehorne, Langezwaag en Skoatterwâld)
 • 5/20/2019
 • J. van Veen
 • 9
 • 3/12/2018
 • Fûgelhelling
 • 12/31/2018
 • 5/20/2019
 • 135
 • 10/10/2019
 • Bomenkap - overzicht met vergunningsplicht. kaart met bomenkap wel of niet vergunning plichtig
 • H. Broekhuizen
 • 137
 • 10/10/2019
 • Grondboring gericht toepassen
 • H. Broekhuizen
 • 136
 • 10/10/2019
 • Biodiversiteit - bloemzaadmengsel in bermen
 • H. Broekhuizen
 • 107
 • 7/4/2019
 • Jeugdzorg
 • 8/20/2019
 • 9/16/2019
 • J. Zoetendal
 • 90
 • 5/9/2019
 • Financiën jeugdzorg n.a.v. persberichten over tekorten in de jeugdzorg
 • 7/9/2019
 • 9/26/2019
 • J. Zoetendal
 • 89
 • 5/9/2019
 • Toename GHB gebruik
 • 7/9/2019
 • 5/23/2019
 • J. Zoetendal
 • 81
 • 5/9/2019
 • Kerstmusical
 • 5/14/2019
 • 119
 • 9/5/2019
 • Informatie over de voor- en nadelen van de 5 oplossingscenario's van de scholen.
 • 12/16/2019
 • J. Zoetendal
 • 118
 • 9/5/2019
 • Aanvullende cijfers geldstroom van OBS De Basis Ambion
 • 10/10/2019
 • J. Zoetendal
 • 121
 • 9/5/2019
 • Notitie Gr. SW Fryslân / Caparis - herstructurering
 • H. Broekhuizen
 • 120
 • 9/5/2019
 • Caparis als eigen risicodrager
 • 10/10/2019
 • H. Broekhuizen
 • 44
 • 2/4/2019
 • Zorgvisie Soarch foar Thús
 • 5/7/2019
 • 9/26/2019
 • 46
 • 2/4/2019
 • Zorgvisie Soarch foar Thús
 • 2/25/2019
 • 71
 • 4/1/2019
 • Zorgbuurt thuis
 • 5/9/2019
 • J. Zoetendal
 • 70
 • 4/1/2019
 • Evaluatie alcohol- en drugsgebruik
 • 5/9/2019
 • 9/26/2019
 • J. Zoetendal
 • 151
 • 11/14/2019
 • Evaluatie VVE
 • 12/16/2019
 • J. Zoetendal