Toezeggingen

IDDatum vergaderingOnderwerpAgendapuntDeadlineDatum afdoeningAfgedaanPFH
 • 239
 • 11/9/2020
 • Controle mogelijkheden op geleverde zorg Jeugdwet en WMO onderzoeken.
 • 2/18/2021
 • H. Rinkes
 • 237
 • 11/9/2020
 • Onderwerpen anti discriminatie en inclusie opnemen in begroting
 • 2/18/2021
 • H. Rinkes
 • 238
 • 11/9/2020
 • Voorstel verdeelsleutel Fonds vitale kernen aan raad voorleggen
 • 2/18/2021
 • H. Rinkes
 • 240
 • 11/9/2020
 • Inkoopmonitor toevoegen behaalde doelen uit duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
 • T.J. van der Zwan
 • 231
 • 11/9/2020
 • Steunmaatregel dorps- en buurthuizen
 • H. Rinkes
 • 230
 • 11/9/2020
 • Steunmaatregel dorps- en buurthuizen
 • 2/18/2021
 • H. Rinkes
 • 11
 • 11/9/2017
 • wifi4eu: gratis wifi yn Europa
 • 12/31/2017
 • 5/20/2019
 • 109
 • 7/8/2019
 • Paragraaf kamerverhuur in handhavingsverslag + goed verhuurderschap in paraplubestemmingsplan
 • 9/1/2019
 • T.J. van der Zwan
 • 108
 • 7/8/2019
 • Agenderen brieven opheffing OBS J.B. Kanschool Jubbega
 • 8/26/2019
 • 9/5/2019
 • J. Zoetendal
 • 110
 • 7/8/2019
 • Terugkoppeling schoollocatie Tjalleberd
 • J. van Veen
 • 14
 • 6/8/2017
 • Garantstelling Sportstad
 • 12/31/2017
 • 5/20/2019
 • J. Zoetendal
 • 229
 • 10/5/2020
 • Rotondevariant Oranje Nassaulaan
 • J. van Veen
 • 7
 • 5/28/2018
 • AED'S
 • 12/31/2018
 • 10/25/2018
 • 253
 • 1/28/2021
 • Onafhankelijk onderzoek naar terugvorderingen bijstand sinds 2016
 • H. Rinkes
 • 75
 • 11/26/2018
 • parkeerproblematiek bij sportterrein
 • 5/20/2019
 • 28
 • 11/26/2018
 • Geweld tegen vrouwen
 • 7/1/2019
 • 12/16/2019
 • J. Zoetendal
 • 29
 • 11/26/2018
 • Online communicatie gemeente Heerenveen
 • 4/1/2019
 • 9/26/2019
 • 12
 • 9/25/2017
 • Wijk GGD'er
 • 12/31/2017
 • 11/6/2017
 • 202
 • 5/25/2020
 • Na te gaan of parkeerstrook ook en groenstrook kan blijven.
 • J. van Veen
 • 201
 • 5/25/2020
 • Sluipverkeer door dorp bij planvorming A32
 • J. van Veen
 • 203
 • 5/25/2020
 • Evaluatie op het bestemmingsplan.
 • J. van Veen
 • 200
 • 5/25/2020
 • Ingekomen stukken agenderen voor gezamenlijke commissie
 • 5/29/2020
 • J. van Veen
 • 163
 • 11/25/2019
 • Bedrijventerrein Kanaal - Calamiteitenontsluiting
 • 9/15/2020
 • T.J. van der Zwan
 • 154
 • 11/25/2019
 • Vormgeving Caparis
 • 9/15/2020
 • T.J. van der Zwan
 • 100
 • 6/24/2019
 • Inventariseren aantal vermengingen van rollen eigenaarschap en opdrachtgever in de gemeente.
 • T.J. van der Zwan
 • 170
 • 2/24/2020
 • Onderzoek exploitatie Sportstad
 • 4/20/2020
 • J. Zoetendal
 • 171
 • 2/24/2020
 • Tweede topsport-turnhal Sportstad Heerenveen
 • 4/20/2020
 • J. Zoetendal
 • 172
 • 2/24/2020
 • Kadernota Sociaal Domein - planningsdocument uitvoeringsprogramma's
 • 9/15/2020
 • J. Zoetendal
 • 175
 • 2/24/2020
 • Individuele inkomenstoeslag
 • 6/10/2020
 • H. Broekhuizen
 • 177
 • 2/24/2020
 • Evaluatie GR Sociaal Domein Fryslân (SDF)
 • 5/25/2020
 • 9/15/2020
 • J. Zoetendal
 • 174
 • 2/24/2020
 • Incassokosten
 • 11/30/2020
 • H. Rinkes
 • 8
 • 4/23/2018
 • eindrapport van de informateur
 • 6/4/2018
 • 216
 • 6/22/2020
 • Thialf - raad periodiek informeren
 • J. Zoetendal
 • 182
 • 4/20/2020
 • Ingekomen stukken agenderen voor commissie SAZA
 • T.J. van der Zwan
 • 184
 • 4/20/2020
 • Gesprek met voedselbank over incidentele hulp, terugkoppelen aan raad.
 • 5/19/2020
 • H. Broekhuizen
 • 183
 • 4/20/2020
 • Inzet voucherregeling toelichten
 • 5/1/2020
 • J. Zoetendal
 • 17
 • 12/19/2016
 • Regionale organisatie sociaal domein (SDF)
 • 5/20/2019
 • J. Zoetendal
 • 16
 • 12/19/2016
 • Ferljochting fytspaad P.W. Jansenwei Jobbegea
 • 12/31/2017
 • 5/20/2019
 • J. Zoetendal
 • 61
 • 3/18/2019
 • Natuurlijke vijanden inzetten tegen eikenprocessierups
 • 6/4/2019
 • H. Broekhuizen
 • 10
 • 12/18/2017
 • GVVP 2017
 • 7/1/2018
 • 5/20/2019
 • 13
 • 7/17/2017
 • energiestrategie Heerenveen
 • 12/31/2017
 • 5/20/2019
 • 76
 • 12/17/2018
 • Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
 • 6/13/2019
 • T.J. van der Zwan
 • 124
 • 9/16/2019
 • Wasbare luiers - mogelijkheid maatwerk
 • 4/20/2020
 • J. van Veen
 • 123
 • 9/16/2019
 • Zorg- en Kinderboerderij Park Ten Woude
 • J. van Veen
 • 122
 • 9/16/2019
 • Ontsluiting bouwlocatie Smit Heerenveen.
 • 10/10/2019
 • J. van Veen
 • 127
 • 9/16/2019
 • Notitie risico's en aanpak verkoop en gebruik van lachgas volgt.
 • 4/20/2020
 • T.J. van der Zwan
 • 126
 • 9/16/2019
 • GR SW Fryslân / Caparis - bijeenkomsten met vier gemeenteraden, eigenaren Caparis
 • 4/20/2020
 • H. Broekhuizen
 • 125
 • 9/16/2019
 • GR SW Fryslân / Caparis - controlerende rol raad en evaluatiemomenten
 • 2/24/2020
 • H. Broekhuizen
 • 1
 • 7/16/2018
 • Zonnepanelen A32/Rooftop Energy
 • 8/6/2018
 • 164
 • 12/16/2019
 • Quickscan Burgerbesluit - Centrumvisie Heerenveen
 • 4/20/2020
 • J. Zoetendal