Moties

IDDatum raadAgendapuntToelichtingInitiatiefnemersStatusEinddatumDatum afdoeningAfgedaanPFH
 • 259
 • 11/9/2020
 • Kontrôle op levere soarch Jeugdwet en de WMO
 • FNP
 • verworpen
 • 11/9/2020
 • 11/9/2020
 • J. Zoetendal
 • 254
 • 11/9/2020
 • Verdeelsleutel fonds vitale kernen
 • FNP
 • verworpen
 • 11/9/2020
 • 11/9/2020
 • J. van Veen
 • 260
 • 11/9/2020
 • Circulair inkopen doen!
 • D66
 • aangenomen
 • T.J. van der Zwan
 • 256
 • 11/9/2020
 • Beleid antidiscriminatie en inclusie in begroting
 • D66
 • aangenomen
 • 11/30/2020
 • 11/30/2020
 • J. Zoetendal
 • 255
 • 11/9/2020
 • Boargerpartisipaasje Aksjeplan Fyts
 • FNP
 • verworpen
 • J. Zoetendal
 • 257
 • 11/9/2020
 • Gelden uit energieprojecten naar Duurzaamheidsfonds
 • CU
 • aangenomen
 • 2/18/2021
 • J. Zoetendal
 • 253
 • 11/9/2020
 • Betrokkenheid samenleving bij het proces van de begroting 2022 en meerjarenperspectief
 • GBH
 • aangenomen
 • H. Rinkes
 • 119
 • 11/9/2017
 • wifi4eu: gratis wifi yn Europa
 • FNP
 • ingetrokken
 • 11/9/2017
 • 93
 • 11/9/2015
 • leeftijdcontrole DHW
 • CU
 • ingetrokken
 • 11/9/2015
 • 43
 • 11/9/2015
 • voorlichtingssessies anti-discriminatie
 • D66
 • aangenomen
 • 5/20/2019
 • H. Broekhuizen
 • 92
 • 11/9/2015
 • ynformaasjekaart
 • FNP
 • ingetrokken
 • 11/9/2015
 • 91
 • 11/9/2015
 • parkearfyzje
 • FNP
 • ingetrokken
 • 11/9/2015
 • 94
 • 11/9/2015
 • veiligheid fietsroute Haskerdijken Nieuwebrug
 • CU
 • ingetrokken
 • 11/9/2015
 • 169
 • 7/8/2019
 • INGETROKKEN Beleid kamerverhuur
 • HL
 • ingetrokken
 • 7/8/2019
 • 7/8/2019
 • J. van Veen
 • 167
 • 7/8/2019
 • Kamerverhuurbeleid - Onttrekkingsvergunning
 • SP
 • verworpen
 • 7/8/2019
 • 7/8/2019
 • J. van Veen
 • 168
 • 7/8/2019
 • Handhaving aantal arbeidsmigranten op 21 in het pand Stationsplein 2 te Heerenveen
 • SP
 • verworpen
 • 7/8/2019
 • 7/8/2019
 • J. van Veen
 • 171
 • 7/8/2019
 • Stimulearjen gebrûk fan in reintonne
 • FNP
 • aangenomen
 • 11/30/2020
 • 11/30/2020
 • H. Rinkes
 • 170
 • 7/8/2019
 • Bouw nieuwe school Tjalleberd
 • HL
 • aangenomen
 • J. van Veen
 • 103
 • 11/8/2018
 • mantelsoarch komplimint
 • FNP
 • ingetrokken
 • 11/8/2018
 • 117
 • 11/8/2018
 • Uitstroom
 • PvdA
 • aangenomen
 • 11/30/2020
 • 11/30/2020
 • H. Rinkes
 • 106
 • 11/8/2018
 • duurzame verwerking van asbest
 • CU
 • ingetrokken
 • 11/8/2018
 • 118
 • 12/8/2018
 • REC
 • GL
 • aangenomen
 • 5/20/2019
 • J. van Veen
 • 104
 • 11/8/2018
 • Snippergroen
 • PvdA
 • verworpen
 • 11/8/2018
 • 11/8/2018
 • 115
 • 11/8/2018
 • Revolverend fonds energietransitie
 • GL
 • aangenomen
 • 9/26/2019
 • 116
 • 11/8/2018
 • Fietsplan
 • GL
 • aangenomen
 • 8/31/2019
 • J. van Veen
 • 105
 • 11/8/2018
 • tunnel station
 • FNP
 • ingetrokken
 • 11/8/2018
 • 238
 • 9/7/2020
 • finansjeel herstelplan
 • FNP
 • verworpen
 • 9/7/2020
 • 9/7/2020
 • T.J. van der Zwan
 • 239
 • 9/7/2020
 • Openbare toiletten winkelgebieden Heerenveen
 • SP
 • aangenomen
 • J. Zoetendal
 • 48
 • 9/7/2015
 • Ruimte voor vluchtelingen
 • GBH
 • aangenomen
 • 5/20/2019
 • 187
 • 11/7/2019
 • Operatie Steenbreek
 • SP
 • ingetrokken
 • 1/1/2020
 • 11/7/2019
 • J. Zoetendal
 • 184
 • 11/7/2019
 • Heerenveen in top 10 Duurzame Gemeenten
 • GL
 • verworpen
 • 6/1/2020
 • 11/7/2019
 • J. Zoetendal
 • 185
 • 11/7/2019
 • Mantelzorgers vrijstellen van parkeergelden
 • GBH
 • verworpen
 • 11/7/2019
 • 11/7/2019
 • 186
 • 11/7/2019
 • Armoedebeleid
 • SP
 • verworpen
 • 11/7/2019
 • H. Broekhuizen
 • 183
 • 11/7/2019
 • Fûns skuldhelpferliening
 • FNP
 • verworpen
 • 2/1/2020
 • 11/7/2019
 • H. Broekhuizen
 • 182
 • 11/7/2019
 • Truckstop
 • PvdA
 • aangenomen
 • 4/30/2020
 • H. Broekhuizen
 • 147
 • 11/6/2014
 • Sportaccommodaties
 • VVD
 • ingetrokken
 • 11/6/2014
 • 8
 • 11/6/2014
 • Bedrijfsvoering (Themabegroting 2015)
 • CU
 • aangenomen
 • 5/20/2019
 • 27
 • 11/6/2014
 • Mantelzorg
 • CU
 • aangenomen
 • 5/20/2019
 • 243
 • 10/5/2020
 • Parkearren yn it Hearrenfean
 • FNP
 • verworpen
 • 10/5/2020
 • J. van Veen
 • 247
 • 10/5/2020
 • Scenario-onderzoek Heerenveen Midden
 • CU
 • verworpen
 • 10/5/2020
 • J. van Veen
 • 245
 • 10/5/2020
 • met Plaatselijk Belang Oranjewoud, Rijkswaterstaat, RHDHV en gemeente de situatie te bekijken
 • CU
 • ingetrokken
 • J. van Veen
 • 242
 • 10/5/2020
 • Onderzoek rotondevariant
 • GL
 • aangenomen
 • J. van Veen
 • 246
 • 10/5/2020
 • Integrale afweging bijsturing bij behandeling begroting 2021
 • GL
 • verworpen
 • 10/5/2020
 • 10/5/2020
 • H. Rinkes
 • 139
 • 10/5/2015
 • Behâld selstannigens Omrop Fryslân
 • FNP
 • verworpen
 • 10/5/2015
 • 50
 • 6/30/2014
 • Verklaring van geen bedenkingen Arrivaterrein
 • VVD
 • aangenomen
 • 5/20/2019
 • 24
 • 6/30/2014
 • Jeugd- en alcoholbeleid 2014 - 2017
 • CU
 • aangenomen
 • 5/20/2019
 • 266
 • 11/30/2020
 • Motie vreemd - Volwaardige kerstbonus gedupeerden toeslagenaffaire
 • SP
 • ingetrokken
 • 11/30/2020
 • J. Zoetendal
 • 265
 • 11/30/2020
 • Motie vreemd - hulp gedupeerden kindertoeslagaffaire
 • SP
 • ingetrokken
 • 11/30/2020
 • J. Zoetendal
 • 263
 • 11/30/2020
 • Motie vreemd - Blikafval verminderen yes we can
 • D66
 • aangenomen
 • 11/30/2020
 • 2/18/2021
 • J. van Veen
 • 261
 • 11/30/2020
 • WMO abonnementstarief
 • GL
 • aangenomen
 • 11/30/2020
 • J. Zoetendal