link naar deze pagina

Raadsvergadering - 15 april 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
pdf 02 Raadsagenda (203KB)
2.a
Afscheid raadslid Jaap Stalenburg PvdA
2.b
Installatie raadslid PvdA
3
Mondelinge vragen
4
Besluitenlijst d.d. 18-03-2019
5
Lijst ingekomen stukken
6
Voortgang raadsakkoord
7
Lokaal LHBTIQ+ Emancipatiebeleid 2019-2022
Dit raadsvoorstel is aangenomen.
8
Samenwerkingsovereenkomst leerplicht en RMC startWijzer regio De Friese Wouden
Dit raadsvoorstel is aangenomen.
9
Verkoop pand voormalig Medium Aldeboarn
Dit raadsvoorstel is aangenomen.
10
Motie vadovvd: CU - Seksinrichting Munnikstraat
Deze motie is ingetrokken en wordt in de commissie AZ besproken.
11
Motie vadovvd: SP - Fietsers voorrang
Deze motie is ingetrokken.
12
Motie vadovvd: D66 - Lets talk about sex
Deze motie is ingetrokken.
13
Sluiting