link naar deze pagina

Commissie ROM - 14 november 2019

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 22:11
Voorzitter: R. Tromp

1 21:00
Opening
2 21:01
Vaststellen van de agenda
3 21:02
Vaststellen besluitenlijst
4 21:03
Toezeggingen / LTA
5 21:04
Mededelingen
6 21:05
Rondvraag
10 21:35
Beleidsnotitie Gaswinning