link naar deze pagina

Raadsvergadering - 8 juni 2017

Locatie: Raadszaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: T.J. van der Zwan
Toelichting: Dit is een ingelaste vergadering voor besluitvorming over garantstelling Sportstad BV en andere verbonden partijen (GR 'en).
Algemene documenten:

1
Opening
2
Vaststellen van de agenda
3
Lijst ingekomen stukken
4
Garantstelling Sportstad BV
5
GR Bedrijvenpark A7 jaarrekening 2016, begrotingswijziging 2017 en begroting 2018
6
GR Veiligheidsregio Fryslan begroting 2018
7
GR Hus en Hiem jaarstukken 2016 en begroting 2018
8
GR De Marrekrite Begroting 2018 en Meerjarenraming 2019 - 2021
Begroting en meerjarenraming: zienswijze
Jaarstukken: ter informatie
9
GR Sociale werkvoorziening Fryslan jaarrekening 2016 en begroting 2018
10
Sluiting