link naar deze pagina

Raadsvergadering - 6 maart 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.H. Bats

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de gemeenteraad kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de Politieke Markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.

De volgende insprekers hebben zich gemeld:

Agendapunt 5.1 - Herbestemming voormalig schoolgebouw en herinrichting locaties aan de Zeestraat te Blankenham
- Dhr. Jules Kroese
- Dhr. Paul Ruiter van architectenbureau Paul Ruiter.


4
Besluitvorming – hamerstukken
4.1
1ste ontwerp omgevingsplan Buitengebied Steenwijkerland
Portefeuille Brus
Voorstelnummer 2018-RAAD-00012
4.2
Vaststelling bestemmingsplan Steenwijk, Piet Hein- en Van Speijkstraat
Portefeuille Akkerman
Voorstelnummer 2018-RAAD-00015
5
Besluitvorming – bespreekstukken
5.1
Herbestemming voormalig schoolgebouw en herinrichting locaties aan de Zeestraat te Blankenham
Portefeuille Brus
Voorstelnummer 2018-RAAD-00013
5.2
Motie CPB - Wat te doen als elke seconde telt in Steenwijkerland!
6
Gelegenheid om vragen te stellen
Ingediend zijn de volgende vragen:

D66 - Houtshredder
VVD - Een bijl aan de wortel van het democratisch bestel 2.0
7
Ingekomen stukken
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken Raadsvergadering 6 maart 2018 - GETEKEND.pdf (134KB)
pdf I0.0 Lijst Ingekomen Stukken Raadsvergadering 6 maart 2018.doc (238KB)
pdf 1.0 Jaarverslag Veiligheidsregio IJsselland 2017.pdf (2.8MB)
pdf 2.0 Stadswerk - Manifest Future Green City.pdf (7MB)
pdf 3.0 Stichting Dierenlot - Belang van lokale dierenhulp.pdf (392KB)
pdf 4.0 VNG - 2018 wordt het jaar van de nieuwe privacyregels van de AVG!.pdf (260KB)
pdf 5.0 Omgevingsdienst IJsselland - Kaderbrief 2019.pdf (824KB)
pdf 6.0 Stichting Mediwiet - Hennep als redder der Mensheid.pdf (241KB)
pdf 7.0 Inspectie van onderwijs - Aanbieding rapport Toezicht en Handhaving Kinderopvang, Landelijke rapportage 2016.pdf (630KB)
pdf 8.0 VNG - Stand van zaken interbestuurlijk programma.pdf (257KB)
pdf 8.1 VNG - programmastart Interbestuurlijk programma.pdf (1.3MB)
pdf 9.0 VNG - Verkeersveiligheid.pdf (340KB)
pdf 10.0 VNG - Bewerkersovereenkomsten wmo en jeugdwet met stichting inlichtingenbureau en vecozo.pdf (392KB)
pdf 11.0 Stuurgroep Agri & Food - Agri&Food Innovatiecluster - resultaten en doelen aanbiedingsbrief.pdf (48KB)
pdf 11.1 Stuurgroep Agri & Food - Agri&Food Innovatiecluster - resultaten en doelen Jaarwerkplan 2018.pdf (657KB)
pdf 11.2 Stuurgroep Agri & Food - Agri&Food Innovatiecluster - resultaten en doelen Voortgangsrapportage.pdf (659KB)
pdf 12.0 kaderbrief 2019 IGSD Steenwijkerland en Westerveld.pdf (245KB)
pdf 13.0 Informatienota 2018 -5 - Uitkomsten inwonersonderzoek 2017.pdf (87KB)
pdf 13.1 Informatienota 2018 -5.1 - Rapport inwonersonderzoek 2017.pdf (863KB)
pdf 13.2 Informatienota 2018 -5.2 - Belangrijkste bevindingen bij rapport inwonersonderzoek 2017.pdf (139KB)
pdf 14.0 Informatienota 2018 - 6 - Monitor sociaal domein 2017.pdf (148KB)
pdf 15.0 Schriftelijke vragen CU - Hoge rente voor sociale kredieten - Status beantwoordingen openstaande vragen.docx (182KB)
pdf 16.0 Schriftelijke vragen CDA - pleegzorg tot 21 jaar -verzoek om uitstel.pdf (91KB)
pdf 17.0 Schriftelijke vragen VVD - Negeren wettelijke taaleis voor bijstandsontvangers-verzoek tot uitstel.docx (352KB)
pdf 18.0 Schriftelijke vragen CU - Hoge rente voor sociale kredieten - beantwoording 20180116.pdf (119KB)
pdf 19.0 Schriftelijke vragen CDA - Uitvoering motie blijverslening - beantwoording 20180116.pdf (53KB)
pdf 20.0 Schriftelijke vragen CPB - Opbrengstprijs oud papier - beantwoording 20180206.pdf (367KB)
pdf 21.0 Schriftelijke vragen VVD - De Bijl aan de Wortel - beantwoording 20180206.pdf (492KB)
pdf 22.0 Schriftelijke vragen CDA - AED in alle kernen - beantwoording 20180213.pdf (197KB)
pdf 23.0 Schriftelijke vragen CPB - financiering en onderhoud AED - beantwoording 20180213.pdf (280KB)
pdf 24.0 Schriftelijke vragen CPB - School Wanneperveen - beantwoording 20180220.pdf (102KB)
pdf 25.0 Schriftelijke vragen CDA - School Wanneperveen-beantwoording 20180220.pdf (75KB)
pdf 26.0 Schriftelijke vragen CDA - pleegzorg tot 21 jaar - beantwoording 20180221.pdf (98KB)
pdf 27.0 Schriftelijke vragen PvdA - sponsoring PEC Zwolle - beantwoording 20180221.pdf (170KB)
8
Vaststelling besluitenlijst van 13 februari 2018
9
Sluiting