LTA: Beleidsonderwerpen

DatumOnderwerpEenheidPortefeuillehouderDatum afhandeling
 • 7/1/2021
 • Visie toekomst religieus erfgoed
 • Ontwikkeling
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 7/1/2021
 • Actieprogramma gezonde leefstijl
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 3/31/2021
 • Raadsvoorstel Gedempte Steenwijkerdiep
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 3/31/2021
 • Regenbooggemeente
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 12/31/2020
 • Integrale Visie Openbare Ruimte
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder M. Scheringa
 • 12/31/2020
 • Actieplan verward gedrag (zowel regio als lokaal)
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 12/31/2020
 • (nieuw) Vrijwilligersbeleid: uitgesteld
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 12/31/2020
 • Actualisatie beleidsplan Sociaal Domein
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 12/31/2020
 • Actualisatie bestemmingsplan Eeserwold
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 12/31/2020
 • Vervolg huisvestingsopgave wonen en zorg
 • wethouder M. Scheringa
 • 12/31/2020
 • Visie participatie omgevingswet
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 12/31/2020
 • Beleidsnota Groen
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder M. Scheringa
 • 12/31/2020
 • Vervolg bewustwordingscampagne lang zult u wonen
 • wethouder M. Scheringa
 • 11/17/2020
 • Station Steenwijk
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 11/1/2020
 • Visie participatiewet
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 10/9/2020
 • Programmabegroting 2021-2024
 • Organisatie Ondersteuning
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/2/2020
 • Najaarsnota (NJN) 2020
 • Organisatie Ondersteuning
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/20/2020
 • 10/1/2020
 • Doorontwikkeling organisatie (presentatie)
 • burgemeester J.H. Bats
 • 10/1/2020
 • Herprioritering beleid centrum voor de kunsten Scala (uitvoeringsplan)
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 10/1/2020
 • Actualiseren visie dienstverlening
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 9/1/2020
 • 10/1/2020
 • Definitieve Regionale Energie Strategie
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 10/1/2020
 • Adviesnota Gedempte Steenwijkerdiep.
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 10/1/2020
 • Museumproject Steenwijk
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 10/1/2020
 • Grondstoffenplan
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 10/1/2020
 • Plan van Aanpak visie Giethoorn (eerder gepland in juli 2019)
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 9/1/2020
 • 10/1/2020
 • Visie beheer en onderhoud sportvelden
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 10/20/2020
 • 10/1/2020
 • Visie op toerisme en recreatie
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 9/22/2020
 • 10/1/2020
 • Mobiliteitsvisie
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder M. Scheringa
 • 9/30/2020
 • Inburgering nieuwe stijl
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 6/19/2020
 • Jaarrekening 2019 en Jaarverslag 2019 (definitief)
 • Organisatie Ondersteuning
 • wethouder M. Scheringa
 • 6/25/2020
 • 5/19/2020
 • Jaarrekening 2019 en Jaarverslag 2019 (excl. controle)
 • Organisatie Ondersteuning
 • wethouder M. Scheringa
 • 6/3/2020
 • 12/31/2019
 • Eventueel besluit over het nominatiedossier over de Koloniën van Weldadigheid
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 9/10/2019
 • 12/31/2019
 • Plan van aanpak inclusieve gemeente
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 1/21/2020
 • 12/31/2019
 • Onderzoek toegankelijkheid Openbare Ruimte - Een groot deel van deze motie is “meegenomen” in de werkwijze “Onbeperkt Samenleven” die door het college op 19 november 2019 is vastgesteld en wordt in R.V. van 21 januari 2020 aangeboden aan de raad.
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder M. Scheringa
 • 1/21/2020
 • 12/30/2019
 • Samenwerking HCO - Uitgesteld zie informatienota (zie bijgevoegde informatienota voor meer informatie over afhandeling)
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 7/2/2019
 • 12/17/2019
 • Nota Grondbeleid 2020-2024 & Nota grondprijzenbeleid 2020 - 2024 Opagenda R.V. 17 december 2019
 • wethouder M. Scheringa
 • 12/17/2019
 • 10/8/2019
 • Actualisatie kaderstellende documenten Financieringsstatuut en de Nota onderhoud kapitaalgoederen (verplaatst van 30-6 naar P.M. van 08-10-2019 zie onderbouwing)
 • Dienstverlening
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/8/2019
 • 10/8/2019
 • Beheerplan Natura 2000
 • Dienstverlening
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 10/8/2019
 • 9/30/2019
 • Programma Duurzaam Be-Leefbaar Toerisme (afgedaan middels werkvergadering)
 • Ontwikkeling
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 5/28/2019
 • 9/30/2019
 • Definitieve versie van het sport- en beweegbeleid (wordt vastgesteld in R.V. 8 oktober 2019)
 • Dienstverlening
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 10/8/2019
 • 9/30/2019
 • Plan van Aanpak Versterken Biodiversiteit Advies A nota in P.M. 30-9-2019. Plan is gerealiseerd. Zie toelichting.
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder M. Scheringa
 • 9/30/2019
 • 9/30/2019
 • Hulpmiddelencontract
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 9/19/2019
 • 7/31/2019
 • Concept Regionale Energie Strategie - Geagendeerd op politieke markt 11 juni 2019
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 6/11/2019
 • 7/9/2019
 • Plan van aanpak bespeelbaarheid sportvelden
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 3/18/2019
 • 6/30/2019
 • Plan van aanpak Jeugdhulp (Uit Informatienota Financieel beeld PPN 23 april 2019) - Geagendeerd op werkvergadering 2 juli 2019
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 7/2/2019
 • 6/30/2019
 • Beleid zon op grond - Afhandeling: ter besluitvorming op agenda 21 mei 2019
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 5/21/2019
 • 6/18/2019
 • Beleidsplan Voortijdig schoolverlaten + Beleidsplan Onderwijs achterstanden wordt samen Lokaal Educatie Akkoord - op agenda raadsvergadering 18-06-2019
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 6/18/2019
 • 6/18/2019
 • Beleidsplan Onderwijs achterstanden + Beleidsplan Voortijdig schoolverlaten wordt samen Lokaal Educatie Akkoord - ter behandeling raadsvergadering 18-06-2019
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 6/18/2019
 • 6/8/2019
 • Begroting 2020 Omgevingsdienst IJsselland - op agenda raadsvergadering 18-06-2019
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 6/18/2019
 • 6/1/2019
 • Begroting 2020 GGD IJsselland - geagendeerd raadsvergadering 18 juni 2019
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 6/18/2019