LTA: Beleidsonderwerpen

DatumOnderwerpEenheidPortefeuillehouderDatum afhandeling
 • 31-12-2020
 • Actualisatie beleidsplan Sociaal Domein
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 1-7-2020
 • Actualisatie bestemmingsplan Eeserwold
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 31-12-2019
 • Actieprogramma gezonde leefstijl
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 31-12-2019
 • Gezondheidsbeleid/ Actieprogramma gezonde leefstijl
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 31-12-2019
 • Onderzoek toegankelijkheid Openbare Ruimte
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder M. Scheringa
 • 31-12-2019
 • Definitieve Regionale Energie Strategie
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 31-12-2019
 • Eventueel besluit over het nominatiedossier over de KoloniĆ«n van Weldadigheid
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 31-12-2019
 • (nieuw) Vrijwilligersbeleid
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 31-12-2019
 • Plan van aanpak inclusieve gemeente
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 31-12-2019
 • Mobiliteitsvisie
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder M. Scheringa
 • 30-12-2019
 • Samenwerking HCO - Uitgesteld zie informatienota
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 31-10-2019
 • Grondstoffenbeleid
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 31-10-2019
 • Visie toekomst religieus erfgoed
 • Ontwikkeling
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 30-9-2019
 • Hulpmiddelencontract
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 30-9-2019
 • Definitieve versie van het sport- en beweegbeleid
 • Dienstverlening
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 30-9-2019
 • Inburgering per juli 2020
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 30-9-2019
 • Programma Duurzaam Be-Leefbaar Toerisme
 • Ontwikkeling
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 30-9-2019
 • Plan van Aanpak Versterken Biodiversiteit
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder M. Scheringa
 • 31-7-2019
 • Concept Regionale Energie Strategie - Geagendeerd op politieke markt 11 juni 2019
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 11-6-2019
 • 9-7-2019
 • Plan van aanpak bespeelbaarheid sportvelden
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 18-3-2019
 • 30-6-2019
 • Integrale Visie Openbare Ruimte
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder M. Scheringa
 • 30-6-2019
 • Beheerplan Natura 2000
 • Dienstverlening
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 30-6-2019
 • Plan van aanpak Jeugdhulp (Uit Informatienota Financieel beeld PPN 23 april 2019) - Geagendeerd op werkvergadering 2 juli 2019
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 2-7-2019
 • 30-6-2019
 • Actualisatie kaderstellende documenten (Financieringsstatuut en de Nota onderhoud kapitaalgoederen)
 • Dienstverlening
 • wethouder M. Scheringa
 • 30-6-2019
 • Beleid zon op grond - Afhandeling: ter besluitvorming op agenda 21 mei 2019
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 21-5-2019
 • 30-6-2019
 • Beleidsnota Groen
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder M. Scheringa
 • 21-6-2019
 • Visie voor Giethoorn en breder
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 18-6-2019
 • Beleidsplan Voortijdig schoolverlaten + Beleidsplan Onderwijs achterstanden wordt samen Lokaal Educatie Akkoord - op agenda raadsvergadering 18-06-2019
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 18-6-2019
 • 18-6-2019
 • Beleidsplan Onderwijs achterstanden + Beleidsplan Voortijdig schoolverlaten wordt samen Lokaal Educatie Akkoord - ter behandeling raadsvergadering 18-06-2019
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 18-6-2019
 • 8-6-2019
 • Begroting 2020 Omgevingsdienst IJsselland - op agenda raadsvergadering 18-06-2019
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 18-6-2019
 • 1-6-2019
 • Begroting 2020 GGD IJsselland - geagendeerd raadsvergadering 18 juni 2019
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 18-6-2019
 • 1-6-2019
 • Begroting veiligheidsregio IJsselland - geagendeerd op raadsvergadering 18 juni 2019
 • burgemeester J.H. Bats
 • 18-6-2019
 • 16-4-2019
 • Onderzoeken mogelijkheid GKB in breder perspectief voor sociaal krediet
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 2-4-2019
 • 1-4-2019
 • Resultaten onderzoek huurkosten gebouw IGSD - Afhandeling: ter behandeling in raadvergadering 21 mei 2019
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 21-5-2019
 • 31-3-2019
 • Gedragscode
 • Griffie
 • burgemeester J.H. Bats
 • 12-3-2019
 • 31-3-2019
 • Procesdocumenten Regionale Energie Strategie - op agenda politieke markt 11-6-2019
 • Beheer & Realisatie
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 11-6-2019
 • 31-3-2019
 • Actualisatie kaderstellende documenten Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement - Op agenda raadsvergadering 21 mei 2019
 • Dienstverlening
 • wethouder M. Scheringa
 • 21-5-2019
 • 31-3-2019
 • Analyse tekorten jeugdzorg - Aangeboden in werkvergadering 2 juli 2019 met plan van aanpak Jeugdzorg
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 2-7-2019
 • 31-3-2019
 • Dashboard ontwikkeling ten behoeve van begrotingsbehandeling - film uitleg: https://youtu.be/oaVp9uzWKdw
 • Dienstverlening
 • wethouder M. Scheringa
 • 16-5-2019
 • 12-2-2019
 • Programma Omgevingswet
 • Ontwikkeling
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 13-2-2019
 • 12-2-2019
 • Integrale toegang sociaal domein - Op agenda raadsvergadering 21 mei 2019
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 21-5-2019
 • 31-1-2019
 • Voorstel ondersteuning GasDrOvF
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 23-4-2019
 • 22-1-2019
 • Plan van Aanpak IGSD
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 22-1-2019
 • 22-1-2019
 • Aanpak laaggeletterdheid
 • Dienstverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 12-3-2019