LTA: Moties

AgendapuntTitelPortefeuillehouderStatusEinddatum
 • Ombudsfunctie
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • Afgehandeld
 • 12/31/2019
 • Bespeelbaarheid Sportvelden
 • wethouder A.M. Harmsma
 • Afgehandeld
 • 10/1/2020
 • Ballonnetje oplaten
 • wethouder M. Scheringa
 • 11/3/2020
 • Cultuureducatie en ondersteuning amateurkunst
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 12/31/2020
 • Orange the world
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • Afgehandeld
 • 11/25/2019
 • Motie Kerstcadeau
 • Afgehandeld
 • Wat te doen als elke seconde telt in Steenwijkerland! AED's
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • Afgehandeld
 • Aansluiten campagne Direct Duidelijk
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Afgehandeld
 • 10/1/2020
 • Onteigening pand Welkoop
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 3/31/2021
 • Beperking lastenverzwaring
 • wethouder M. Scheringa
 • 11/3/2020
 • Kapitaalgoederen 2019 aangepast
 • wethouder M. Scheringa
 • 11/3/2020
 • Toerisme - Bezoeker draagt bij
 • wethouder M. Scheringa
 • 11/3/2020
 • Steenwijkerland trots op de boer
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 11/3/2020
 • Motie Scenario`s `t PuzzelsTuk
 • Afgehandeld
 • Raad maakt werk van werk
 • Afgehandeld
 • Kans voor de NWG-medewerkers groen
 • Afgehandeld
 • 10/1/2019
 • Kostenloos beschikbaar stellen budgetservice
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • Afgehandeld
 • 3/12/2019
 • Preventie van schulden
 • Afgehandeld
 • Blijverslening
 • Afgehandeld
 • Meerjarenplan voor verkeer, fietspaden, oeververbindingen, openbare verlichting uitvoeren op niveau basis
 • Afgehandeld
 • 12/31/2019
 • Tegemoetkoming Chronisch zieken 2017 en verder
 • Afgehandeld
 • Ontzorgen werkgevers
 • Afgehandeld
 • Fysiek informatiepunt Station Steenwijk
 • Afgehandeld
 • Omgevingsplan buitengebied
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 10/1/2020
 • Opheffen verhuurdersheffing
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/1/2020
 • Zon op dak stimuleren door vrijwwillige koppeling met zon op Land
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 12/31/2020
 • Unilocatie
 • wethouder M. Scheringa
 • Afgehandeld
 • 11/1/2020
 • De overheid als schuldeiser
 • wethouder M. Scheringa
 • 6/30/2022
 • Warm welkom gemeente
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • Afgehandeld
 • 2/27/2019
 • Gratis VOG (verklaring omtrent het gedrag)
 • Afgehandeld
 • Gewoon doen wat nodig is om mensen in hun kracht te zetten!
 • Afgehandeld
 • 10/30/2018
 • Ieder kind kan meedoen
 • Afgehandeld
 • Sociaal ombudsvrouw/man
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • Afgehandeld
 • 1/1/2018
 • Voorkomen is beter dan genezen
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 12/31/2020
 • Revolvingen fund voor duurzaamheidsmaatregelen voor o.a. "investeren in zonnepanelen op gemeentelijke daken"
 • wethouder O. Akkerman
 • Afgehandeld
 • Kleine windmolens
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 11/3/2020
 • Opvang van alleenstaande kinderen
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • Afgehandeld
 • 11/3/2020
 • Lokaal eigendom - aangeboden aan de NP RES
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Afgehandeld
 • Onvoldoende netwerkcapaciteit - aangeboden aan de NP RES
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Afgehandeld
 • Vooruitkijken met energiecooperaties - aangeboden aan de NP RES
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Afgehandeld
 • Vlieghoogte Airport Lelystad
 • Afgehandeld
 • 1/1/2019
 • Openbare verlichting als dienst: geen lampen, maar licht.
 • wethouder O. Akkerman
 • Afgehandeld
 • 10/31/2017
 • Energieneutrale Openbare Verlichting
 • wethouder O. Akkerman
 • Afgehandeld
 • 10/31/2017
 • Aanpassing GVVP
 • Afgehandeld
 • N351 te Kuinre
 • wethouder M. Scheringa
 • Afgehandeld
 • 5/1/2020
 • Huisvesting gemeentelijke toegang sociaal domein na opheffing GR IGSD
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Afgehandeld
 • 11/5/2019
 • Motie Publiek-Private samenwerking participatiewet - zie informatienota
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 10/20/2020
 • Inzet onafhankelijke adviseur voor advies kunstgrasveld
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 7/30/2022
 • Beleid inhuur externen
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Afgehandeld
 • 11/3/2020
 • Financiele effecten Regiodeals op programmabegroting
 • wethouder A.M. Harmsma
 • Afgehandeld
 • 11/3/2020