LTA Moties

IDDatum raadIndienersTitelPortefeuillehouderEinddatumStatus
 • 89
 • 4/21/2021
 • Structurele oplossing voor afvalcontainers in de historische binnenstad van Steenwijk
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 12/31/2021
 • 88
 • 4/21/2021
 • BGL
 • Huishoudelijke Hulp WMO
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 12/31/2021
 • 87
 • 3/30/2021
 • D66
 • Vlaggen voor 20 jaar opengesteld huwelijk voor gelijk geslacht
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 4/1/2021
 • Afgehandeld
 • 77
 • 11/10/2020
 • Extra woningbouw in Steenwijkerland
 • wethouder M. Scheringa
 • 7/6/2021
 • 76
 • 11/10/2020
 • Vroegtijdige signalering financiele problemen
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 1/1/2021
 • 75
 • 11/10/2020
 • Perspectief voor de ontmoeting Eesveen 2.0
 • wethouder M. Scheringa
 • 12/31/2021
 • 74
 • 11/10/2020
 • Mijlpalenoverzicht transformatie en maatregelen Sociaal Domein
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 12/31/2020
 • Afgehandeld
 • 73
 • 11/10/2020
 • Het beste duurzame onderwijs in Steenwijkerland (aangepast)
 • wethouder M. Scheringa
 • 7/6/2021
 • 72
 • 11/10/2020
 • Goed betaalbare woning voor iedereen
 • wethouder M. Scheringa
 • 71
 • 10/20/2020
 • Inzet onafhankelijke adviseur voor advies kunstgrasveld
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 7/30/2022
 • 70
 • 7/1/2020
 • Vervroegde inzet vitaliteitsfonds
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 8/18/2020
 • Afgehandeld
 • 69
 • 7/1/2020
 • Regionale boost economie
 • wethouder M. Scheringa
 • 11/1/2020
 • 68
 • 7/1/2020
 • Financiele opgaaf Sociaal Domein
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 11/3/2020
 • 67
 • 7/1/2020
 • Beleid inhuur externen
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 11/3/2020
 • Afgehandeld
 • 66
 • 7/1/2020
 • Financiele effecten Regiodeals op programmabegroting
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 11/3/2020
 • Afgehandeld
 • 65
 • 6/30/2020
 • Unilocatie
 • wethouder M. Scheringa
 • 11/1/2020
 • Afgehandeld
 • 64
 • 6/30/2020
 • De overheid als schuldeiser
 • wethouder M. Scheringa
 • 6/30/2022
 • 63
 • 6/30/2020
 • Opheffen verhuurdersheffing
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/1/2020
 • 62
 • 6/30/2020
 • Zon op dak stimuleren door vrijwwillige koppeling met zon op Land
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 12/31/2020
 • 61
 • 6/30/2020
 • Omgevingsplan buitengebied
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 10/1/2020
 • 60
 • 5/26/2020
 • Opvang van alleenstaande kinderen
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 11/3/2020
 • Afgehandeld
 • 59
 • 5/26/2020
 • Kleine windmolens
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 11/3/2020
 • 58
 • 5/26/2020
 • Vooruitkijken met energiecooperaties - aangeboden aan de NP RES
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Afgehandeld
 • 57
 • 5/26/2020
 • Onvoldoende netwerkcapaciteit - aangeboden aan de NP RES
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Afgehandeld
 • 56
 • 5/26/2020
 • Lokaal eigendom - aangeboden aan de NP RES
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Afgehandeld
 • 55
 • 3/10/2020
 • Lachgas is geen lachertje
 • burgemeester J.H. Bats
 • 3/31/2021
 • 54
 • 11/5/2019
 • Onteigening pand Welkoop
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 3/31/2021
 • 53
 • 11/5/2019
 • Aansluiten campagne Direct Duidelijk
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 10/1/2020
 • Afgehandeld
 • 52
 • 11/5/2019
 • Kapitaalgoederen 2019 aangepast
 • wethouder M. Scheringa
 • 11/3/2020
 • 51
 • 11/5/2019
 • Steenwijkerland trots op de boer
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 11/3/2020
 • 50
 • 11/5/2019
 • Beperking lastenverzwaring
 • wethouder M. Scheringa
 • 11/3/2020
 • 49
 • 11/5/2019
 • Toerisme - Bezoeker draagt bij
 • wethouder M. Scheringa
 • 11/3/2020
 • 48
 • 9/24/2019
 • N351 te Kuinre
 • wethouder M. Scheringa
 • 5/1/2020
 • Afgehandeld
 • 47
 • 7/9/2019
 • Orange the world
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 11/25/2019
 • Afgehandeld
 • 46
 • 7/9/2019
 • Ballonnetje oplaten
 • wethouder M. Scheringa
 • 11/3/2020
 • 45
 • 7/9/2019
 • Bespeelbaarheid Sportvelden
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 10/1/2020
 • Afgehandeld
 • 44
 • 7/9/2019
 • Ombudsfunctie
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 12/31/2019
 • Afgehandeld
 • 43
 • 7/9/2019
 • Cultuureducatie en ondersteuning amateurkunst
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 12/31/2020
 • 42
 • 2/12/2019
 • Vertegenwoordiging riettelers en oude ambachten in diverse overleggen rondom toerisme en het bidbook
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 10/1/2020
 • 41
 • 1/22/2019
 • Huisvesting gemeentelijke toegang sociaal domein na opheffing GR IGSD
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 11/5/2019
 • Afgehandeld
 • 40
 • 1/22/2019
 • Motie Publiek-Private samenwerking participatiewet - zie informatienota
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 10/20/2020
 • 39
 • 11/13/2018
 • Motie toekennen straatnamen aan vrouwen uit Steenwijkerland
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • Afgehandeld
 • 38
 • 11/13/2018
 • Motie Visie op religieus erfgoed - Zie informatienota
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 7/1/2021
 • 37
 • 11/13/2018
 • Motie raad, inwoners en PB's betrekken bij Natura 2000 ontwikkelingen
 • wethouder A.M. Harmsma
 • Afgehandeld
 • 36
 • 11/13/2018
 • Motie Toegang maatwerkvoorzieningen
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 12/15/2020
 • 35
 • 11/13/2018
 • Motie Bespeelbaarheid sportvelden Steenwijkerland
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 7/9/2019
 • Afgehandeld
 • 34
 • 11/13/2018
 • Motie Steenwijkerland toegankelijk voor iedereen
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/1/2020
 • 33
 • 11/13/2018
 • Motie Kinderpardon
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 1/9/2019
 • Afgehandeld
 • 32
 • 11/13/2018
 • Motie Ondersteunen Stichting GasDrOvF in oprichting Meten is weten
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 1/31/2019
 • Afgehandeld
 • 31
 • 10/30/2018
 • Voorkomen is beter dan genezen
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 12/31/2020