LTA: Amendementen

AgendapuntTitelStatusPortefeuillehouder
 • A1 Mantelzorgcompliment
 • Afgehandeld
 • wethouder M. Scheringa
 • Amendement Aanvullend krediet herinrichting markt Steenwijk
 • Afgehandeld
 • wethouder A.M. Harmsma
 • Visie onderwijshuisvesting 2017
 • Afgehandeld
 • Amendement VVD inzake opheffing GR IGSD Ter afhandeling en besluitvorming in raadsvergadering 21 mei 2019
 • Afgehandeld
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • A3 Huisvesting Sociaal Domein
 • Afgehandeld
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • A1 Beleidsvoorstel zonnepanelen op land
 • Afgehandeld
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • A2 Ruite voor zonnepanelen op (Steenwijker)land
 • Afgehandeld
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Tijdpad
 • Afgehandeld
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Visie beheer en onderhoud sportvelden
 • Afgehandeld
 • wethouder A.M. Harmsma
 • Amendement G1000 burgerbesluit
 • Afgehandeld
 • wethouder O. Akkerman
 • Amendement A1 Aanvullende Zienswijze op begroting IGSD 2018-2021
 • Afgehandeld
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • Amendement Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2019
 • Afgehandeld
 • wethouder M. Scheringa
 • Amendement Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2019
 • Afgehandeld
 • wethouder M. Scheringa
 • Amendement Wijziging Programmabegroting t.a.v. (water)toeristenbelasting
 • Afgehandeld
 • wethouder M. Scheringa