LTA - Informatienota's

IDDatumOnderwerpPortefeuillehouder
 • 392
 • 5/30/2023
 • 30. Jaarstukken 2022 GGD IJsselland
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 391
 • 5/30/2023
 • 29. Congresvoorziening theater de Meenthe
 • 390
 • 5/23/2023
 • 28. Ontwerp-Provinciaal Programma Landelijk gebied
 • 389
 • 5/16/2023
 • 27. Strategisch plan NoordWestGroep 2022-2025
 • 388
 • 5/16/2023
 • 26. Proces gezondheidsbeleid
 • 386
 • 4/25/2023
 • 25. Melding- of vergunningplicht IceBear Steenwijk BV
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 387
 • 4/25/2023
 • 24. Totaalbeeld Interbestuurlijk toezicht Steenwijkerland 2023
 • wethouder M. Scheringa
 • 385
 • 4/19/2023
 • 23. Voortgang unilocatie Voortgezet Onderwijs
 • wethouder M. Scheringa
 • 384
 • 4/11/2023
 • 22. Laaggeletterdheid (LG) vanaf 2024
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 383
 • 4/7/2023
 • 21. Inwerkingtreding van de Omgevingswet
 • 382
 • 4/5/2023
 • 20. Herontwikkeling Gedempte Steenwijkerdiep in Steenwijk
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 380
 • 4/4/2023
 • 18. GGD IJsselland: Kadernota 2024
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 381
 • 4/4/2023
 • 19. Verrekening gemeentelijke kosten bij grote projecten
 • 379
 • 3/31/2023
 • 17. Aanvullende toelichting financiĆ«n Vitaliteitsfonds
 • wethouder M. Scheringa
 • 378
 • 3/23/2023
 • 16. Klimaatplan
 • 377
 • 3/21/2023
 • 15. Jaarverslag 2022 Sociaal Werk de Kop
 • 376
 • 3/15/2023
 • 14. Dienstverlening in cijfers, 2e halfjaar 2022
 • 375
 • 3/14/2023
 • 13. Stand van zaken nieuwe Wet Inburgering
 • 374
 • 3/14/2023
 • 12. Inhoudelijke inrichting Regionale opvang Locatie
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 373
 • 3/14/2023
 • 11. Convenant transformatie jeugdhulp regio IJsselland
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 372
 • 3/7/2023
 • 10. Afsprakenkader kapitaalbehoefte regionale netwerkbedrijven
 • 368
 • 3/2/2023
 • 6. FinanciĆ«le stimuleringsregeling klimaatadaptatie werkregio Fluvius
 • 371
 • 2/28/2023
 • 9. Cultuureducatie is Steenwijkerland
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 370
 • 2/15/2023
 • 8. Ontwikkelingen binnenstad Steenwijk
 • 369
 • 2/8/2023
 • 7. Onderwijshuisvesting (nieuwbouw school Tuk en school Giethoorn)
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 367
 • 2/2/2023
 • 5. Stand van zaken Vitaliteitsfonds en frisse start - januari 2023
 • 366
 • 1/31/2023
 • 4. Bestuurlijke reactie op de regionale verstedelijkingsstrategie en de vervolgstappen
 • 365
 • 1/30/2023
 • 3. Onderzoek mogelijke gevolgen gaswinning in de gemeente Steenwijkerland
 • 364
 • 1/26/2023
 • 2. Uitvoering van het traject Samen voor Ryan
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 363
 • 1/24/2023
 • 1. Decembercirculaire 2022 gemeentefonds
 • wethouder M. Scheringa
 • 362
 • 12/21/2022
 • 65. Schuldhulpverlening
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 361
 • 12/20/2022
 • 64. Houtskoolschets Provinciaal Programma Landelijk Gebied en deelname gebiedstafels
 • 360
 • 12/15/2022
 • 63. Uitvoering van de motie Evenementenondersteuning stikstof
 • 358
 • 12/6/2022
 • 61. Monitor sociaal domein oktober 2022
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 359
 • 12/6/2022
 • 62. Traject Regionale Energie (RES) 1.0 naar 2.0 en verder
 • wethouder M. Scheringa
 • 357
 • 11/30/2022
 • 60. Minimaliseren branden maaiafval
 • 356
 • 11/29/2022
 • 59. Tijdelijk Noodfonds energie maatschappelijke organisaties
 • 355
 • 11/15/2022
 • 58. Luchtkwaliteit en gezondheid in Overijssel
 • 354
 • 11/11/2022
 • 57. Stand van zaken en vervolgstappen rondom Icebear
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 353
 • 11/1/2022
 • 56. Jaarplan 2023 Sociaal Werk de Kop
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 352
 • 10/12/2022
 • 55. Septembercirculaire 2022 gemeentefonds
 • wethouder M. Scheringa
 • 349
 • 10/11/2022
 • 52. Ondergrondse bedrijfsafvalcontainers in Steenwijk
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 351
 • 10/11/2022
 • 54. Omgevingsvergunning Halleweg 2 Sint Jansklooster
 • 350
 • 10/11/2022
 • 53. Grondstoffenmonitor 2021 en Grondstoffenplan 2021-2025
 • 348
 • 10/4/2022
 • 51. Stand van zaken WOZ-bezwaren 2022
 • wethouder M. Scheringa
 • 347
 • 9/28/2022
 • 50. Kindermonitor 2021 GGD IJsselland
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 345
 • 9/27/2022
 • 48. Monitor Sociaal Domein Juni 2022
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 346
 • 9/27/2022
 • 49. Dienstverlening in cijfers 1e halfjaar 2022
 • 344
 • 9/13/2022
 • 47. Loswal, Kerkweg Giethoorn
 • 343
 • 9/6/2022
 • 46. Aanpassing Leidraad in het kader van de Participatiewet
 • wethouder T. Bijl-Oord