- Informatienota's

DatumOnderwerpPortefeuillehouder
 • 16-7-2019
 • Project realisatie beleid laaggeletterdheid
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 16-7-2019
 • Visie voor religieus erfgoed in Steenwijkerland
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 16-7-2019
 • Mooi Schoon 2019 - 2020
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 16-7-2019
 • Winningsvergunning aardwarmte in Luttelgeest
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 9-7-2019
 • Kader voor omgaan met initiatieven in Giethoorn
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 3-7-2019
 • Addendum Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Steenwijkerland 2019
 • 2-7-2019
 • Preventiemaatregelen Armoede- en minimabeleid
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 2-7-2019
 • Motie publiek-private samenwerking Participatiewet 2020 - 2022
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 2-7-2019
 • Samenwerking met Historisch Centrum Overijssel
 • 2-7-2019
 • Projectplan visie toerisme en recreatie
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 26-6-2019
 • Financiële gevolgen meicirculaire 2019
 • wethouder M. Scheringa
 • 12-6-2019
 • Variantenstudie ontsluitingsweg Blokzijl
 • wethouder M. Scheringa
 • 12-6-2019
 • Uitbreiding dienstverlening Vluchtelingenwerk
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 3-6-2019
 • Omgevingswet
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 21-5-2019
 • Ontbinding overeenkomst leveren Wmo hulpmiddelen
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 15-5-2019
 • Tarief vergunning gedenksteen
 • wethouder M. Scheringa
 • 7-5-2019
 • N.a.v. Informatienota over financieel beeld PPN 2020-2023
 • wethouder M. Scheringa
 • 25-4-2019
 • Interbestuurlijk toezicht 2019
 • burgemeester J.H. Bats
 • 24-4-2019
 • Financieel beeld PPN 2020 -2023
 • wethouder M. Scheringa
 • 24-4-2019
 • Voortgang Integraal HuisvestingsPlan onderwijs en school Giethoorn
 • wethouder M. Scheringa
 • 23-4-2019
 • Gaswinning Gasveld locatie Blesdijke
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 23-4-2019
 • Openbaar vervoer concessie
 • wethouder M. Scheringa
 • 23-4-2019
 • Over de motie 'Meten is weten'
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 12-4-2019
 • Voorlopige uitkomsten geïntegreerd verdeelmodel Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Wmo 2015 begeleiding
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 9-4-2019
 • Concept plan van aanpak bespeelbaarheid sportvelden
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 26-3-2019
 • Toekennen straatnamen aan vrouwen in Steenwijkerland
 • 26-3-2019
 • (Informatie)beveiligheidsbeleid
 • burgemeester J.H. Bats
 • 12-3-2019
 • Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 5-3-2019
 • Concept Sport- en beweegbeleid en motie bespeelbaarheid voetbalvelden
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 27-2-2019
 • Verandering Wet Inburgering en motie Warm Welkom
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 27-2-2019
 • Lokaal educatie akkoord
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 27-2-2019
 • Informatienota omtrent werkplein IGSD
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 19-2-2019
 • Stand van zaken Regio Zwolle
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 15-2-2019
 • Herontwikkeling Gedempte Steenwijkerdiep
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 14-2-2019
 • Gaswinning
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 30-1-2019
 • Informatienota Regionale Textiel Sorteer Centrum
 • wethouder M. Scheringa
 • 22-1-2019
 • Toegankelijkheid stembureaus
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 15-1-2019
 • Uitbreiding hotel De Harmonie - toekennen verzoek om voorlopige voorziening door Raad van State
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 15-1-2019
 • Financiele scan gemeente Steenwijkerland
 • wethouder M. Scheringa
 • 9-1-2019
 • Jaarstukken 2017 en begroting 2019 RSJ IJsselland
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 19-12-2018
 • Analyse jeugdhulp 2017
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 19-12-2018
 • Inventarisatie huisvestingsopgave wonen en zorg
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 17-12-2018
 • Varen Giethoorn incl. bijlage
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 12-12-2018
 • Gevolgen Essentaksterfte
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 12-12-2018
 • Vervolgstap nominatiedossier Koloniën van Weldadigheid
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 21-11-2018
 • Informatienota doeluitkering Verkeer en Vervoer
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 13-11-2018
 • RIBW groep Overijssel
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 2-11-2018
 • Wijzigingen programmabegroting 2019-2022
 • wethouder M. Scheringa
 • 2-11-2018
 • Informatiebrief opheffing GR Igsd
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 1-11-2018
 • inbreng en reactie bijeenkomst ambitiekaarten
 • wethouder A.M. Harmsma