- Informatienota's

DatumOnderwerpPortefeuillehouder
 • 8/4/2020
 • Compensatiepakket coronacrisis voor gemeenten
 • 7/1/2020
 • Rapporten financiële beheersbaarheid Sociaal domein
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 7/1/2020
 • Stand van zaken gecombineerde belastingaanslag
 • wethouder M. Scheringa
 • 6/24/2020
 • Op weg naar Nationaal Park van Wereldklasse
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 6/23/2020
 • Integrale Toegang definitief ontwerp Atrium
 • 6/17/2020
 • Financiële gevolgen meicirculaire 2020
 • wethouder M. Scheringa
 • 6/17/2020
 • Financiële mutaties voorjaar 2020
 • wethouder M. Scheringa
 • 4/22/2020
 • Interbestuurlijk toezicht 2019
 • 4/16/2020
 • Project museum Steenwijk
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 4/8/2020
 • Regionale aanpak LHBTI
 • 3/31/2020
 • Planning en controlcyclus in coronatijd
 • wethouder M. Scheringa
 • 3/24/2020
 • N351 in Kuinre
 • wethouder M. Scheringa
 • 3/3/2020
 • Stand van zaken visies Duurzaam (Be-)leefbaar Toerisme (DBT)
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 2/11/2020
 • Beheerplan Eikenprocessierups 2020
 • wethouder M. Scheringa
 • 2/11/2020
 • Analyse stijgende kosten Wmo
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 2/4/2020
 • Opschuiven aanslagoplegging OZB 2020
 • wethouder M. Scheringa
 • 1/28/2020
 • Voortgang ambitie 'Alle peuters gaan naar een voorschoolse voorziening'
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 1/14/2020
 • Adviesraad Sociaal Domein
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 1/14/2020
 • Evaluatie SO+(+) groepen OEC 't Ravelijn
 • 1/14/2020
 • Kamerbrief over inspectierapport 'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd'.
 • 12/16/2019
 • Omgevingsvisie en Omgevingsplan Steenwijkerland
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 12/16/2019
 • Update Whattsapp
 • 12/10/2019
 • Dienstverlening op locatie
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 12/3/2019
 • Onderzoek naar starters op de woningmarkt.
 • 11/26/2019
 • Cliënttevredenheidsonderzoeken WMO & Jeugdhulp 2018
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 11/15/2019
 • Motie ondersteuning stichting GasDrOvf Meten is weten (tiltmeters)
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 10/30/2019
 • Verbeteren 12 Fietspaden uit Bidbook
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/30/2019
 • Monitor Sociaal Domein
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 10/16/2019
 • WOZ-beschikkingen
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/16/2019
 • Vrijvallende Kapitaallasten
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/16/2019
 • Financiële gevolgen septembercirculaire 2019 en toegekend (voorlopig) BUIG budget-2020
 • wethouder M. Scheringa
 • 10/4/2019
 • Inzet op omgevingsbeleid
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 10/1/2019
 • Projectplan Grondstoffenplan 2020 - 2024
 • 10/1/2019
 • Blijverslening en regeling Lang zult u Wonen
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 9/25/2019
 • Een veilige oudpapierinzameling
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 9/18/2019
 • N351 Kuinre
 • wethouder M. Scheringa
 • 9/17/2019
 • Stand van zaken leverancier hulpmiddelen WMO
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 9/10/2019
 • Goede voorbeelden in de jeugdhulp
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 8/27/2019
 • ZonMw subsidie training Grip op verwardheid
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 8/27/2019
 • Aanpassing dienstverlening aan de balies
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 8/20/2019
 • Periodieke inkooprapportage 2019-2
 • wethouder M. Scheringa
 • 7/24/2019
 • Stand van zaken programma Duurzaam
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 7/24/2019
 • Informatienota (Her)ontwikkeling Gedempte Steenwijkerdiep
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 7/23/2019
 • Actieplan Werk en aanvragen ontwikkelfonds Human Capital
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 7/23/2019
 • Stand van zaken strategische Mobiliteitsvisie
 • wethouder M. Scheringa
 • 7/23/2019
 • Stand van zaken uitvoeringsagenda binnenstad Steenwijk
 • wethouder A.M. Harmsma
 • 7/23/2019
 • Actieplan ondermijnende criminaliteit
 • burgemeester J.H. Bats
 • 7/23/2019
 • Situatie Veilig Thuis IJsselland
 • wethouder T. Jongman-Smit
 • 7/22/2019
 • Motie ‘Meten is weten (tiltmeters)’
 • wethouder T. Bijl-Oord
 • 7/16/2019
 • Mooi Schoon 2019 - 2020
 • wethouder A.M. Harmsma