link naar deze pagina

Politieke Markt - 2 juni 2020

Locatie: Via zoom
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: M. Slomp-Dekkers
Toelichting: De punten die in deze avond niet behandeld kunnen worden schuiven door naar het vervolg van de politieke markt op 3 juni 2020. In ieder geval vanaf het agendapunt 6.3 - Evaluatie en financiƫle vooruitblik Sociaal werk De Kop, zal op 3 juni behandeld gaan worden. De politieke markt zal om 19.30 uur heropend worden.

1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Spreekrecht voor niet-geagendeerde onderwerpen
In een openbare vergadering van de politieke markt kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. Dit kan zijn over een niet-geagendeerd onderwerp of over een geagendeerd onderwerp. Bij een geagendeerd onderwerp vindt dit plaats bij aanvang van de behandeling van het punt. Desgevraagd mag hij/zij antwoord geven op de door de leden gestelde vragen. Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie.
4
Agenderingsverzoeken - bespreekstukken
4.1
Van de agenda gehaald: Agenderingsverzoek PvdA - Rapportages en monitor Sociaal Ombudsvrouw
Dit agenderingsverzoek is op verzoek van de indiener ingetrokken om op een later moment opnieuw geagendeerd te worden.
4.2
Agenderingsverzoek GroenLinks - Ingekomen stuk Werkgroep Zonna - Naar een duurzame en gedragen energietransitie
Ingeschatte bespreektijd: 10 minuten
4.3
Agenderingsverzoek PvdA - School Giethoorn n.a.v. beantwoording schriftelijke vragen
Ingeschatte bespreektijd: 45 minuten

Als inspreker heeft zich aangemeld:
Dhr. Alberto Boon, directeur-bestuurder Stichting Op Kop
5
Oordeelvorming - hamerstukken
5.1
Vaststelling bestemmingsplan Brink - Scheerwolde
Portefeuille Scheringa
5.2
Vaststellen bestemmingsplan Bloemenbuurt - Steenwijk
Portefeuille Scheringa
5.3
Vaststellen bestemmingsplan Blankenham, Hammerdijk 18
Portefeuille Scheringa
5.4
Vaststelling bestemmingsplan Oppen Swolle 1 in Vollenhove
Portefeuille Bijl
6
Oordeelvorming - bespreekstukken
6.1
Aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning realiseren zonnepark nabij Willemsoord
Portefeuille Bijl
Ingeschatte bespreektijd: 45 minuten
6.2
Aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning realiseren zonnepark nabij Eeserwold
Portefeuille Bijl
Ingeschatte bespreektijd: 45 minuten
6.2.1
Schorsing