link naar deze pagina

Overdracht College-Raad - 12 december 2019

Locatie: SH kamer 0.19 griffier
Aanvang: 09:15
Eindtijd: 10:00
Voorzitter:

1
Gebiedsproces Tolhuislanden grootschalige duurzame opwekking
Raadsplein besluitvorming d.d. 20-01-2019 / Lijst ingekomen stukken
2
Voortgangsrapportage werkzaamheden Natuur- en Milieu (NME)-makelaar
Raadsplein besluitvorming d.d. 20-01-2019 / Lijst ingekomen stukken
3
Beantwoording artikel 45 vragen fractie CDA over biomassa
Raadsplein besluitvorming d.d. 20-01-2019 / Lijst ingekomen stukken
4
Vaststellen bestemmingsplan, welstandsnota en ligplaatsenverordening woonboten en walgebruik
Raadsplein besluitvorming d.d. 20-01-2019 / A-voorstel rechtstreeks
5
Visie Toezicht Openbare Ruimte (TOR)
Raadsplein debatronde d.d. 27-01-2019
6.a
Beslissingenlijst collegevergadering d.d. 3 december 2019
6.b
Niet openbaar verslag d.d. 3 december 2019