link naar deze pagina

Overdracht College-Raad - 20 mei 2020

Locatie: SH kamer 0.19 griffier
Aanvang: 14:30
Eindtijd: 15:00
Voorzitter:

1
Actualisatie Masterplan Ruimte voor de Vecht
Raadsplein besluitvorming d.d. 15-06-2020 / Lijst ingekomen stukken
2
Uitstel uitvoering mantelzorgmonitor 2020
Raadsplein besluitvorming d.d. 15-06-2020 / Lijst ingekomen stukken
3
Beantwoording artikel 45 vragen D66 over 'geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld'
Raadsplein besluitvorming d.d. 15-06-2020 / Lijst ingekomen stukken
4
Beantwoording artikel 45 vragen D66 - Tijdelijke expositie Zwolse burgemeesters in oorlogstijd, in het bijzonder oud-burgemeester Van Walsum
Raadsplein besluitvorming d.d. 15-06-2020 / Lijst ingekomen stukken
5
Vuurwerk Zwolle
Raadsplein debatronde d.d. 02-06-2020
6
Herinrichting Zuidwestelijke Entree Binnenstad
Raadsplein debatronde d.d. 02-06-2020
7.a
Niet openbaar verslag d.d. 12 mei 2020
7.b
Beslissingenlijst collegevergadering d.d. 12 mei 2020