link naar deze pagina

Overdracht College-Raad - 16 mei 2019

Locatie: SH kamer 0.19 griffier
Aanvang: 09:15
Eindtijd: 10:00
Voorzitter:

1
Tussenstand revitalisering Broerenkwartier
Raadsplein besluitvorming d.d. 27-05-2019 / Lijst ingekomen stukken
2
Omgevingsvisie Zwolle
Raadsplein besluitvorming d.d. 27-05-2019 / Lijst ingekomen stukken
3
Beantwoording artikel 45 vragen fractie CDA - Verkeersveiligheid gebied Kuijerhuislaan-Herfterlaan
Raadsplein besluitvorming d.d. 27-05-2019 / Lijst ingekomen stukken
4
Beantwoording artikel 45 vragen fractie Swollwacht - Geweld tegen BOA's
Raadsplein besluitvorming d.d. 27-05-2019 / Lijst ingekomen stukken
5
Krediet Human Capital Agenda en Ontwikkelfonds Regio Zwolle
Raadsplein besluitvorming d.d. 27-05-2019 / A-voorstel rechtstreeks
6
Vaststelling bestemmingsplan Berkum
Raadsplein besluitvorming d.d. 27-05-2019 / A-voorstel rechtstreeks
7
Ontwerpbegroting 2020 Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
Raadsplein besluitvorming d.d. 27-05-2019 / A-voorstel rechtstreeks
8
Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024 Omgevingsdienst IJsselland
Raadsplein besluitvorming d.d. 27-05-2019 / A-voorstel rechtstreeks
9
Verbouw panden Stedelijk Museum t.b.v huisvesting Allemaal Zwolle en de afdeling Archeologie van de gemeente Zwolle
Wijze van agendering wordt besproken in de agendacommissie
10
Achterstallig onderhoud gebouw voormalig Stedelijk Museum Zwolle
Wijze van agendering wordt besproken in de agendacommissie
11.a
Beslissingenlijst collegevergadering d.d. 7 -5-2019
Nazending
11.b
Niet openbaar verslag d.d. 7 mei 2019