link naar deze pagina

Raadsplein info/debat - 6 juni 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Dhr. M. van Willigen
Toelichting: Vooraf vindt om 19.00 uur het inspreken over de voorjaarsstukken plaats en van 20.00 tot 20.30 uur een Besluitvormingsronde.

Bundel:
pdf Agendabundel (2MB)
Algemene documenten:

1
RAADZAAL
1.1.a
Opening en mededelingen (20.30 - 20.45 uur)
1.1.b
Vaststelling van de agenda
1.1.c
Inspreken niet-geagendeerde onderwerpen
2
Debatronde (20.45 - 22.30 uur)
3
Openstelling winkels op zondag
Halverwege de termijn heeft het college de balans opgemaakt over de afspraken rondom zondag-openstelling van winkels die in het coalitieakkoord zijn gemaakt. Over openstelling van supermarkten op zondag heeft inmiddels een evaluatie plaatsgevonden. Op basis van de toezegging van het college in de debatronde van 21 september 2015 over de E-petitie ‘Alle supermarkten open op zondag’ is deze evaluatie eerder uitgevoerd dan aanvankelijk gepland. De evaluatie laat zien dat er gestaag meer behoefte is aan de mogelijkheid om ook op zondag de dagelijkse boodschappen te kunnen doen. Er wordt nauwelijks overlast ervaren en het huidige systeem van jaarlijkse roulatie door middel van loting wordt door de meeste supermarktondernemers als knellend ervaren. Met het bieden van de mogelijkheid voor 3 extra koopzondagen per jaar wil het college aansluiten bij ontwikkelingen op het gebied van vrije tijdsbesteding en de beleving van de binnenstad verhogen. Met het voorstel wordt beoogd om een nieuwe regeling voor zondag-openstelling van winkels vast te stellen waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende meningen en zienswijzen van ondernemers en inwoners, zoals de beleving van de binnenstad en zondagsrust. De raad wordt voorgesteld te besluiten om een gewijzigde Zwolse winkeltijdenverordening vast te stellen waarin ten eerste de mogelijkheid wordt geboden voor openstelling van alle levensmiddelenwinkels op zondag tussen 13.00 en 17.00 uur en waarin ten tweede naast de twaalf bestaande winkelzondagen drie extra vrijstellingen van de winkeltijdenwet per jaar kunnen worden aangewezen. Voor technische en feitelijke vragen: Rob van Oosterhout (2047) RAL.van.Oosterhout@zwolle.nl
4
Sluiting (22.30 uur)