Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
link naar deze pagina

Vergadering commissie Sociaal Domein - 9 januari 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: M.C. Slaets-Sonneveldt

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 14 november 2017
4
Ingekomen stukken en mededelingen
5
Presentatie stand van zaken beschermd wonen
6
Voorstel tot vaststelling van de Verordening burgerparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en Jeugdwet, gemeente Laarbeek 2018
7
Voorstel tot beschikbaar stellen krediet ten behoeve van vervanging dak manege De Raam
8
Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
9
Rondvraag
10
Sluiting