Raadsinformatiebrieven

PublicatiedatumOnderwerp
 • 6/24/2022
 • Meicirculaire gemeentefonds 2022
 • 6/15/2022
 • Schaarste elektriciteitsnet
 • 6/2/2022
 • Garantstelling lening aanleg padelbanen tv Slotje
 • 5/30/2022
 • Reactivering vliegbasis De Peel
 • 5/30/2022
 • Onderzoek radarverstoring windmolens
 • 5/25/2022
 • Stand van zaken heroriëntatie en schuldhulpverlening aan ondernemers
 • 5/11/2022
 • Wijziging wet gemeenschappelijke regelingen
 • 5/10/2022
 • Jaarverslag VTH 2021
 • 5/10/2022
 • Aanbestedingen groot asfaltonderhoud
 • 4/29/2022
 • Beheerovereenkomst Bosgroep Zuid Nederland 2022-2027
 • 4/21/2022
 • Maartbrief gemeentefonds 2022
 • 4/21/2022
 • Financiële ondersteuning inwoners laag inkomen in kosten van energierekening
 • 4/13/2022
 • Stand van zaken ontwikkeling positionering governance en financiering Senzer
 • 4/13/2022
 • Jaarverslag 2021 intergemeentelijke commissie bezwaarschriften
 • 4/8/2022
 • N279 Planproces
 • 3/31/2022
 • Rapportage Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd regiorapport verscherpt toezicht kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd
 • 3/30/2022
 • Kadernota 2023 van de GR Peelgemeenten
 • 3/23/2022
 • Update proces regionaal bedrijventerrein
 • 3/17/2022
 • Stand van zaken jeugdbescherming
 • 3/17/2022
 • Economische agenda De Peel
 • 3/10/2022
 • Inrichting samenwerkingsstructuur arbeidsmarktregio Helmond-De Peel
 • 3/10/2022
 • Bundelroutes
 • 3/4/2022
 • Evaluatie woonvisie 2017-2021
 • 2/24/2022
 • Dienstverleningsovereenkomst bijzondere bijstand en overige inkomensondersteunende regelingen
 • 2/22/2022
 • Jaaroverzicht klachtafhandeling en overzicht zaken Nationale Ombudsman 2021
 • 2/17/2022
 • Rapportages Veiligheid 2021
 • 2/8/2022
 • Ontwikkelingen Belastingsamenwerking Oost-Brabant
 • 1/28/2022
 • Uitvoeringsprogramma VTH 2022
 • 1/27/2022
 • Bibliotheek De Lage Beemden 2023
 • 1/27/2022
 • Rapportage natuurmonitoring 2021
 • 1/24/2022
 • Aanvulling woonvisie met betrekking tot ‘doorstroommakelaar
 • 1/24/2022
 • Arbeidsmigrantenbeleid
 • 1/21/2022
 • Kadernota 2023 GGD Brabant Zuidoost
 • 1/21/2022
 • Stand van zaken duurzaamheidsagenda december 2021
 • 1/7/2022
 • Toezichtoordeel Informatie- en Archiefbeheer 2021
 • 1/7/2022
 • Provinciale beoordeling begroting 2022 Laarbeek
 • 1/5/2022
 • Decembercirculaire gemeentefonds 2021
 • 12/27/2021
 • Log4J
 • 12/22/2021
 • Begrotingswijziging 2021 Gemeenschappelijke Regeling Senzer
 • 12/22/2021
 • Intensivering toezicht veehouderij afronding
 • 12/21/2021
 • Corona
 • 12/15/2021
 • Gratis mondkapje en zelftest voor mensen met een laag inkomen
 • 12/9/2021
 • Effect WOZ bezwaren op de opbrengst OZB
 • 12/9/2021
 • Werkwijze afhandeling principeverzoeken waaronder woningsplitsing en transformatie
 • 11/25/2021
 • Plan van aanpak toeslagenaffaire Laarbeek
 • 11/25/2021
 • Rapportage 2e kwartaal 2021 zorgkosten GR Peelgemeenten
 • 11/18/2021
 • Update wet Inburgering 2021
 • 11/18/2021
 • Evaluatie van Peelmarketing
 • 11/8/2021
 • Evaluatie gemeenschappelijke regeling Blink
 • 11/1/2021
 • Aanpak laaggeletterdheid na 2021