Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage

Raadsinformatiebrieven

PublicatiedatumOnderwerp
 • 4/5/2024
 • Functionaris Gegevensbescherming jaarverslag 2023
 • 4/5/2024
 • Financieel besluit Wmo 2024
 • 3/26/2024
 • Metingen Artex
 • 3/26/2024
 • Landelijke tarieven gecertificeerde instellingen
 • 3/21/2024
 • Verduurzaming gemeentehuis Laarbeek
 • 3/14/2024
 • Integraal Zorgakkoord Regioplan Helmond- de Peel
 • 3/14/2024
 • Voortgang toekomstbestendig maken van de milieustraat
 • 3/14/2024
 • Gecertificeerde instelling Jeugd Veilig Verder (JVV)
 • 3/14/2024
 • Businessplan Regionaal Werkcentrum arbeidsmarktregio Helmond-De Peel
 • 3/14/2024
 • Inkoop Wet Maatschappelijk Ondersteuning
 • 3/13/2024
 • Bestuursopdracht GGD Brabant-Zuidoost
 • 3/13/2024
 • Integrale verkeersstudie maart 2024
 • 3/13/2024
 • Kadernota GGD Brabant-Zuidoost 2025
 • 3/1/2024
 • Raadsinformatiebrief Het Ontwikkelperspectief NOVEX De Peel
 • 2/29/2024
 • Inwerkingtreding wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen
 • 2/29/2024
 • Cultuureducatie met Kwaliteit 2025-2028
 • 2/8/2024
 • VTH-beleidsplan 2024-2027 en uitvoeringsprogramma VTH 2024
 • 2/7/2024
 • Jaarplan veiligheid 2024
 • 2/7/2024
 • Vernieuwde Achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw gemeente
 • 2/1/2024
 • Allonge Samenwerkingsovereenkomst Ruimte voor Ruimte
 • 2/1/2024
 • Toezichtoordeel taakstelling vergunninghouders 2023
 • 1/25/2024
 • Stand van zaken Delta Rhine Corridor
 • 1/25/2024
 • Stand van zaken en voortgang programmatische aanpak N279 Veghel-Asten
 • 1/17/2024
 • Raadsinformatiebrief stand van zaken uitvoering motie Artex
 • 1/10/2024
 • Vervolgproces onderzoek zwembadscenario's
 • 12/22/2023
 • Voorziening verlofsparen
 • 12/21/2023
 • Decembercirculaire gemeentefonds 2023
 • 12/21/2023
 • De Omgevingswet is een feit per 1 januari 2024
 • 12/21/2023
 • Regionaal bedrijventerrein december 2023
 • 12/15/2023
 • Stand van zaken Wet inburgering 2021
 • 12/15/2023
 • Planstudie N272
 • 12/12/2023
 • 4e RIB Verduurzaming herontwikkeling Ontmoetingscentrum Beek en Donk
 • 12/7/2023
 • Stand van zaken samenwerking Energiehuis Slim Wonen
 • 12/6/2023
 • Toezichtoordeel informatie- en archiefbeheer 2023
 • 12/4/2023
 • Studierapport tracebepaling snelfietsroute Gemert - Eindhoven
 • 11/23/2023
 • Toekomstbestendig maken van de milieustraat
 • 11/15/2023
 • Voortgang project centrumontwikkeling Lieshout
 • 11/1/2023
 • Aankoop woning tbv huisvesting statushouders en uitbreiding opvanglocatie vluchtelingen Brukelum Aarle-Rixtel
 • 10/30/2023
 • Beleidskader SROI 2024-2027 Arbeidsmarktregio Helmond - De Peel
 • 10/26/2023
 • Verduurzaming (her)ontwikkeling Ontmoetingscentrum Beek en Donk
 • 10/18/2023
 • Evaluatie Maatwerk Energietoeslag
 • 10/12/2023
 • Zorgen onder inwoners over 5G gemeente Laarbeek
 • 10/12/2023
 • Evaluatie Op de Koffie
 • 10/5/2023
 • Bijdrage van de Erfgoed Deal voor project herstel historische verbindingen tussen Landgoed Eyckenlust en Beek Donk toegekend
 • 10/4/2023
 • Stand van zaken duurzaamheidsagenda 2022-2023
 • 9/28/2023
 • Stand van zaken integrale verkeersstudie
 • 9/25/2023
 • Woo verzoek naar de zaak rondom het verzoek tot herbegraven
 • 9/20/2023
 • Peelsamenwerking - aanstellen gezamenlijke programmamanager
 • 9/19/2023
 • Peelsamenwerking: aanstellen gezamenlijke programmamanager
 • 9/18/2023
 • Situatie Jeugd Veilig Verder vanaf 1 januari 2024