link naar deze pagina

Vergadering commissie Ruimtelijk Domein - 12 januari 2022

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: A.M. Brouwers

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 17 november 2021
4
Ingekomen stukken en mededelingen
5
Voorstel tot vaststelling van de Woonvisie Laarbeek 2022 – 2026
6
Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Brakenstraat Beek en Donk
7
Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Achterbosch Lieshout
8
Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Pater Eustachiuslaan 7, Aarle-Rixtel
9
Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet opwaarderen bushalte rotonde Bavaria
10
Voorstel tot vaststelling van het definitieve ontwerp Natuurontwikkeling ’t Gulden Land
11
Voorstel tot vaststelling van het Onderhoudsprogramma wegen 2022
12
Voorstel tot vaststelling van het Onderhoudsprogramma riolering 2022
13
Rondvraag
14
Sluiting