Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
link naar deze pagina

Vergadering commissie Algemene Zaken - 16 april 2019

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: J.P.H. Gruijters
Toelichting: Vergadering is verplaatst van donderdag 18 april naar dinsdag 16 april

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 21 februari 2019
4
Ingekomen stukken en mededelingen
5
Presentatie uitkomsten enquête Ondernemersfonds Laarbeek
6
Presentatie activiteiten Innovatiehuis
I.v.m. de grootte van de presentatie is het niet mogelijk deze te publiceren op ibabs
7
Voortgang aanpassing Ontmoetingscentrum vanwege verhuizing harmonie Oefening en Uitspanning
8
Voorstel tot beschikbaarstelling van een eenmalig budget voor 75 jaar bevrijding Laarbeek
9
Voorstel tot vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan alcohol en jongeren 2019-2022
10
Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
11
Rondvraag
12
Sluiting