Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
Logo van undefined dat doorverwijst naar de homepage
link naar deze pagina

Vergadering commissie Ruimtelijk Domein - 17 april 2019

Locatie: Gemeentehuis Laarbeek
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: A.M. Brouwers

1
Opening
2
Vaststelling van de agenda
3
Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 20 februari 2019
4
Ingekomen stukken en mededelingen
5
Presentatie i.v.m. proef Bosscheweg
6
Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van € 17.000,- excl. BTW voor het uitvoeren van een proef voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Bosscheweg in Beek en Donk
Deze vergaderstukken worden opiniërend aan de commissie voorgelegd
7
Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van € 35.000,- excl. BTW voor het opstellen van een speelruimteplan
8
Stand van zaken bouwplannen
9
Stand van zaken bereikbaarheid Zuidoost Brabant
10
Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking
11
Rondvraag
12
Sluiting