link naar deze pagina

VV - commissie Voldoende Water en Waterkwaliteit - 6 november 2019

Locatie: VV-zaal
Aanvang: 09:30
Eindtijd: 12:05
Voorzitter: D.J.M. Corbey

1
OPENING
2 09:30
SPREEKRECHT
3 09:35
NOTULEN VAN DE COMMISSIEVERGADERING VW d.d. 11 september 2019 / TOEZEGGINGENLIJST
4
MEDEDELINGEN - Mondeling
4.a 09:40
Aanwijzen vervangend voorzitter commissie Voldoende Water en Waterkwaliteit
Willem de Vries (W)
5
VV-BESLUITVORMINGSNOTA'S
5.a 09:45
Najaars-burap 2019
Alleen bespreking onderdelen m.b.t. het werkveld Voldoende Water en Waterkwaliteit.
5.b 10:05
MJP 2020-2023 en Programmabegroting 2020
Alleen bespreking onderdelen m.b.t. het werkveld Voldoende Water en Waterkwaliteit.
5.c 10:25
Uitvoeringskrediet Piekberging Haarlemmermeer
5.d 10:45
Clusterkrediet watergebiedsplan
5.e 11:10
Besluitnota GreenBlue Deal
6
VV-BEELDVORMINGSNOTA'S
6.a 11:20
Voortgang Deltaprogramma Zoetwater
6.b 11:35
Oeververdedigingen
Tijdens de commissie Voldoende Water en Waterkwaliteit wordt het onderwerp middels een korte presentatie toegelicht. Toetsing of de voorgestelde aanpak voldoet aan de verwachtingen/behoeftes.
7
MEDEDELINGEN - Schriftelijk
7.a 12:00
TKN VV-Memo Voortgangsrapportage N3MP
8
RONDVRAAG