VV - Moties

IDAgendapuntTitelPortefeuillehouderStatusAfgedaanEinddatum
 • 27
 • Bouw boostergemaal AWZI Zwanenburg
 • T.O. Fierens
 • Ingediend
 • 26
 • Motie Kust
 • C.H.C. van Steensel
 • Aangenomen
 • 25
 • Motie Verbinding naar inwoners en bedrijven digitaal (waterbewustzijn 2.0)
 • R.A.M. van der Sande
 • Aangenomen
 • 6/30/2021
 • 24
 • J.J.J. Langeslag
 • Ingetrokken
 • 23
 • Bodemdaling
 • J.J.J. Langeslag
 • Verworpen
 • 22
 • Motie Medicijnresten
 • T.O. Fierens
 • Aangenomen
 • 21
 • Motie van dankbaarheid alle medewerkers van Rijnland
 • C.H.C. van Steensel
 • Aangenomen
 • 20
 • Motie energieneutraliteit
 • T.O. Fierens
 • Aangenomen
 • 19
 • Motie Aquathermie
 • T.O. Fierens
 • Aangenomen
 • 18
 • Motie aanpassing UvW procesvoorstel belastingstelsel
 • M. Kastelein
 • Verworpen
 • 17
 • Motie bekend maakt bemind
 • R.A.M. van der Sande
 • Aangenomen
 • 16
 • Citizen Science
 • R.A.M. van der Sande
 • Verworpen
 • 15
 • Actualiseren verkoopbeleid 2010
 • M. Kastelein
 • Aangenomen
 • 14
 • Initiatiefvoorstel plantaardig buffet
 • R.A.M. van der Sande
 • Ingetrokken
 • 13
 • Keukenhof
 • voorbeeld woningtuinen
 • W. von Faber
 • Ingetrokken
 • 12
 • Digitalisering stemmen bij verkiezingen
 • R.A.M. van der Sande
 • Aangenomen
 • 11
 • TTIP Trans-Atlantische handelsakkoord EU-VS
 • Meerdere
 • Verworpen
 • 10
 • Peilbesluit Zuidzijderpolder te Reeuwijk & Sluipwijk
 • J.J.J. Langeslag
 • Ingetrokken
 • 9
 • Salariëring topfunctionarissen verbonden partijen
 • J.C.H. Haan
 • Aangenomen
 • 8
 • Randvoorwaarden WBP5 - uitvoering scenario D&H
 • Aangenomen
 • 7
 • WBP5: nautisch beheer overige vaarwateren
 • Aangenomen
 • 6
 • KRW programma agenderen
 • M.E.F. Leewis
 • Ingetrokken
 • 5
 • Keukenhof, voorbeeld duurzame woningtuinen
 • M.E.F. Leewis
 • Ingetrokken
 • 4
 • Erfgoedbeleid 2016
 • H. Pluckel
 • Aangenomen
 • 3
 • Randvoorwaarden WBP5 - uitvoering scenario D&H
 • G.J. Doornbos
 • Aangenomen
 • 2
 • Aanpak energieneutraliteit
 • Meerdere
 • Ingetrokken
 • 1
 • Rijnland energieneutraal in 2025
 • Meerdere
 • Ingetrokken