VV - Bestuursvragen

IDDatum vraagOnderwerpAfgedaanEinddatumDatum antwoord
 • 209
 • 1/13/2021
 • Actuele stand van zaken normen awzi"s
 • 2/26/2021
 • 208
 • 1/26/2021
 • Veenderdijk
 • 2/19/2021
 • 207
 • 1/15/2021
 • Inzet belastinggeld Rijnland
 • 2/18/2021
 • 206
 • 1/28/2021
 • Afvalwatersysteem Zwanenburg
 • 2/2/2021
 • 205
 • 12/2/2020
 • Rivierkreeften en gedragscode Wet Natuurbescherming
 • 2/2/2021
 • 204
 • 11/13/2020
 • ICT Omgevingswet
 • 1/28/2021
 • 203
 • 12/11/2020
 • Dijkverbetering Veenderpolder
 • 1/25/2021
 • 202
 • 1/18/2021
 • Afvalwatersysteem Zwanenburg
 • 1/19/2021
 • 201
 • 11/30/2020
 • Waterfront Aalsmeer
 • 1/19/2021
 • 200
 • 1/18/2021
 • Sanitatie Valkenhorst
 • 1/19/2021
 • 199
 • 12/14/2020
 • Nieuw Valkenburg
 • 12/15/2020
 • 197
 • 11/10/2020
 • Proefpeilvak Reeuwijk-Sluipwijk
 • 11/24/2020
 • 196
 • 11/4/2020
 • Bomen Veenpolderweg
 • 11/25/2020
 • 195
 • 10/9/2020
 • Singapore techniek verwijderen medicijnresten
 • 11/10/2020
 • 194
 • 9/24/2020
 • WOZ-waardeontwikkeling
 • 11/10/2020
 • 193
 • 9/9/2020
 • Open data Het Waterschapshuis
 • 9/23/2020
 • 192
 • 7/17/2020
 • Gebruik van glyfosaat
 • 8/25/2020
 • 191
 • 6/22/2020
 • Waterbalans i.c.m. energieverbruik
 • 7/14/2020
 • 8/4/2020
 • 190
 • 6/6/2020
 • Rubbergranulaat en sportvelden
 • 7/14/2020
 • 7/30/2020
 • 189
 • 6/10/2020
 • Voorbereidingskrediet 3 sluizen (BOD)
 • 6/16/2020
 • 188
 • 3/11/2020
 • Beantwoording bestuursvraag over behalen KRW
 • 6/10/2020
 • 6/2/2020
 • 187
 • 5/19/2020
 • Slechte waterkwaliteit Katwijk
 • 6/2/2020
 • 186
 • 5/14/2020
 • Bruggen in Woubrugge
 • 6/2/2020
 • 185
 • 4/22/2020
 • Nota verkoopbeleid
 • 5/19/2020
 • 184
 • 4/2/2020
 • Muskusratvallen Stevenshof (Leiden)
 • 5/12/2020
 • 183
 • 2/17/2020
 • Riooloverstorten Noordzee
 • 3/17/2020
 • 182
 • 1/29/2020
 • AWZI Haarlem Waarderpolder
 • 3/17/2020
 • 181
 • 11/6/2019
 • Invoering MS Office 365
 • 2/5/2020
 • 180
 • 1/22/2020
 • RES Noord-Holland zuid
 • 2/5/2020
 • 179
 • 11/6/2019
 • Piekbui in Zandvoort op 1 oktober 2019
 • 12/18/2019
 • 178
 • 11/20/2019
 • Slibvervuiling bij Meelfabriek in Leiden
 • 12/10/2019
 • 177
 • 11/19/2019
 • Strategie muskusrattenbeheer
 • 12/10/2019
 • 176
 • 11/6/2019
 • PFAS
 • 11/26/2019
 • 175
 • 11/5/2019
 • Boskoop en MT-polder
 • 11/26/2019
 • 174
 • 11/20/2019
 • Voorbereidingskrediet slibgistingstoren II Haarlem Waarderpolder
 • 11/27/2019
 • 11/27/2019
 • 173
 • 10/27/2019
 • Circuit Zandvoort / stikstofproblematiek
 • 11/19/2019
 • 172
 • 10/7/2019
 • Asbestbrand in Lisse
 • 11/13/2019
 • 171
 • 9/30/2019
 • Verondiepen met bagger
 • 10/29/2019
 • 170
 • 9/11/2019
 • Bodemenergiesystemen
 • 10/29/2019
 • 169
 • 3/13/2019
 • Lage grondwaterstanden
 • 9/11/2019
 • 168
 • 6/30/2019
 • Aanschrijving dagelijks onderhoud regionale kering
 • 9/6/2019
 • 9/23/2019
 • 167
 • 6/28/2019
 • Vragen handhaving dagelijkse onderhoudsplicht regionale keringen
 • 9/6/2019
 • 9/6/2019
 • 166
 • 6/20/2019
 • Programma Aanpak Stikstof
 • 8/22/2019
 • 165
 • 7/3/2019
 • Beantwoording bestuursvraag Handhaving inspectiepunten keringen
 • 7/25/2019
 • 7/17/2019
 • 164
 • 6/28/2019
 • Herstelplicht oevers en kades
 • 163
 • 6/20/2019
 • Uitspraak Raad van State m.b.t. Programma Aanpak Stikstof (PAS)
 • 162
 • 5/8/2019
 • Overgang zomerpeilen 2018
 • 5/14/2019
 • 5/13/2019
 • 161
 • 11/7/2018
 • MVO - Fairtrade keurmerk
 • 4/24/2019
 • 160
 • 3/13/2019
 • Wateroverlast in Boskoop
 • 4/23/2019
 • 159
 • 11/7/2018
 • Rol van water bij verdwijnen vogelsoorten
 • 3/5/2019
 • 3/5/2019