VV - Bestuursvragen

IDDatum vraagOnderwerpAfgedaanEinddatumDatum antwoord
 • 173
 • 10/27/2019
 • Circuit Zandvoort / stikstofproblematiek
 • 11/19/2019
 • 172
 • 10/7/2019
 • Asbestbrand in Lisse
 • 11/13/2019
 • 171
 • 9/30/2019
 • Verondiepen met bagger
 • 10/29/2019
 • 170
 • 9/11/2019
 • Bodemenergiesystemen
 • 10/29/2019
 • 169
 • 3/13/2019
 • Lage grondwaterstanden
 • 9/11/2019
 • 168
 • 6/30/2019
 • Aanschrijving dagelijks onderhoud regionale kering
 • 9/6/2019
 • 9/23/2019
 • 167
 • 6/28/2019
 • Vragen handhaving dagelijkse onderhoudsplicht regionale keringen
 • 9/6/2019
 • 9/6/2019
 • 166
 • 6/20/2019
 • Programma Aanpak Stikstof
 • 8/22/2019
 • 165
 • 7/3/2019
 • Beantwoording bestuursvraag Handhaving inspectiepunten keringen
 • 7/25/2019
 • 7/17/2019
 • 164
 • 6/28/2019
 • Herstelplicht oevers en kades
 • 163
 • 6/20/2019
 • Uitspraak Raad van State m.b.t. Programma Aanpak Stikstof (PAS)
 • 162
 • 5/8/2019
 • Overgang zomerpeilen 2018
 • 5/14/2019
 • 5/13/2019
 • 161
 • 11/7/2018
 • MVO - Fairtrade keurmerk
 • 4/24/2019
 • 160
 • 3/13/2019
 • Wateroverlast in Boskoop
 • 4/23/2019
 • 159
 • 11/7/2018
 • Rol van water bij verdwijnen vogelsoorten
 • 3/5/2019
 • 3/5/2019
 • 158
 • 1/30/2019
 • Helofytenfilter
 • 2/20/2019
 • 2/19/2019
 • 157
 • 1/16/2019
 • Exotische rivierkreeften
 • 2/6/2019
 • 2/6/2019
 • 156
 • 1/19/2019
 • Baggeren Hillegom
 • 2/6/2019
 • 2/6/2019
 • 155
 • 11/30/2018
 • Vuilstort De Bult en rechtstreeks lozen van woonboten in Leiden
 • 1/24/2019
 • 154
 • 9/14/2018
 • Blauwalgbestrijding Zotermeerse Plas
 • 11/20/2018
 • 153
 • 9/11/2018
 • Gemeenlandshuis Spaarndam
 • 9/11/2018
 • 9/11/2018
 • 152
 • 5/15/2018
 • Bijsluiter belastingaanslagen
 • 9/11/2018
 • 9/11/2018
 • 151
 • 7/30/2018
 • Zoetwatervoorziening en verzilting
 • 9/11/2018
 • 150
 • 7/19/2018
 • Zwemwaterkwaliteit - Communicatie en testfrequentie
 • 9/6/2018
 • 9/6/2018
 • 149
 • 8/5/2018
 • CO2 vangst
 • 9/6/2018
 • 9/6/2018
 • 148
 • 8/13/2018
 • Effecten aanpassing belastingstelsel waterschappen
 • 8/23/2018
 • 147
 • 7/17/2018
 • Effecten aanpassing belastingstelsel waterschappen
 • 8/23/2018
 • 146
 • 7/16/2018
 • Effecten aanpassing belastingstelsel waterschappen
 • 8/23/2018
 • 145
 • 6/14/2018
 • Bestuursvraag innovaties
 • 6/20/2018
 • 6/19/2018
 • 144
 • 6/11/2018
 • Maaien in het broedseizoen
 • 6/19/2018
 • 6/18/2018
 • 143
 • 4/26/2018
 • Karpers Woubrugge polder Oudendijk (Kaag en Braassem)
 • 6/6/2018
 • 142
 • 5/9/2018
 • Beheermarges bij peilbeheer
 • 6/11/2018
 • 141
 • 3/14/2018
 • Beleid Rijnland boringen zoute kwel
 • 6/5/2018
 • 140
 • 4/27/2018
 • Publieke discussie "huis geen gasaansluiting"
 • 6/5/2018
 • 139
 • 2/15/2018
 • Greendeal Infranatuur en insectenvriendelijk beheer
 • 5/8/2018
 • 138
 • 3/14/2018
 • Contractverlenging/aansprakelijkheid n.a.v. Drainage Noordwijk
 • 4/11/2018
 • 137
 • 1/17/2018
 • Perceptiekosten BSGR
 • 2/14/2018
 • 136
 • 3/12/2018
 • Klacht over muskusrattenbeheer
 • 4/9/2018
 • 134
 • 2/22/2018
 • Handhavingsverzoek verbod op vislood door de heer Lobée
 • 3/22/2018
 • 133
 • 12/18/2017
 • 3D in ontwerp regionale keringen
 • 1/15/2018
 • 132
 • 10/11/2017
 • Subsidies en waterkwaliteit
 • 11/8/2017
 • 131
 • 8/30/2017
 • Massale vissterfte in Voorschoten
 • 9/27/2017
 • 130
 • 9/11/2017
 • Verlenging gebruik glyfosaat
 • 10/9/2017
 • 129
 • 10/27/2017
 • Zwemwaterkwaliteit recreatiegebied Spaarnwoude
 • 11/24/2017
 • 128
 • 9/18/2017
 • Toename exoten in wateren van Rijnland
 • 10/16/2017
 • 127
 • 8/30/2017
 • Aanvullende vragen Visie Muskusrattenbeheer
 • 9/27/2017
 • 126
 • 9/11/2017
 • Actualiteit gegevens waterkwaliteit op internetsite
 • 10/9/2017
 • 125
 • 11/23/2017
 • Staande mastroute
 • 12/22/2017
 • 124
 • 10/23/2017
 • Rubbergranulaat en af- en uitspoeling toxische stoffen
 • 11/20/2017
 • 123
 • 6/7/2017
 • Bestuursvraag bezoekerscentrum in IJmuiden
 • 10/6/2017