VV - Toezeggingen Cie's en VV

IDAgendapuntTitelPortefeuillehouderDeadlineAfgedaan
 • 380
 • Circulaire economie
 • T.O. Fierens
 • 379
 • Circulaire economie
 • T.O. Fierens
 • 378
 • Waterbewustzijn
 • R.A.M. van der Sande
 • 377
 • Kap bomen in Rijpwetering i.v.m. kadeverbeteringen
 • C.H.C. van Steensel
 • 376
 • Klimaatakkoord
 • uitvoeringskosten
 • M. Kastelein
 • 375
 • Nota Waterkeringen deel 1 Kust
 • C.H.C. van Steensel
 • 374
 • Normen azwi's
 • T.O. Fierens
 • 373
 • Verkoop onroerend goed: achtergrondinformatie
 • J.J.J. Langeslag
 • 372
 • Maritima-Marevista: zorg parkeergarage Huis ter Duin in Noordwijk
 • C.H.C. van Steensel
 • 371
 • J.J.J. Langeslag
 • 3/24/2021
 • 370
 • Inzicht in begroting m.b.t. exploitatie
 • M. Kastelein
 • 6/30/2021
 • 369
 • Panorama Rijnland (rol, taken, politisering)
 • R.A.M. van der Sande
 • 10/28/2021
 • 368
 • Investeringen
 • M. Kastelein
 • 367
 • Oeverbescherming
 • J.J.J. Langeslag
 • 366
 • Verwijderen medicijnresten
 • T.O. Fierens
 • 365
 • Nota peilbeheer / bodemdaling
 • J.J.J. Langeslag
 • 5/31/2021
 • 364
 • Digitaal platform waterbewustzijn
 • R.A.M. van der Sande
 • 5/31/2021
 • 363
 • Schade aan keringen en oevers
 • J.J.J. Langeslag
 • 362
 • Building with nature
 • C.H.C. van Steensel
 • 3/31/2021
 • 361
 • Lerende organisatie en leerstrategie├źn
 • T.O. Fierens
 • 4/30/2021
 • 360
 • Meerwaarde doorlopen BOB-trajecten
 • J.J.J. Langeslag
 • 359
 • Overzichtsnotitie slib
 • T.O. Fierens
 • 358
 • Opbouw van de kredieten
 • M. Kastelein
 • 357
 • Haarlem Waarderpolder
 • T.O. Fierens
 • 3/9/2021
 • 356
 • AWZI Velsen
 • T.O. Fierens
 • 3/9/2021
 • 355
 • CAO
 • C.H.C. van Steensel
 • 5/31/2021
 • 354
 • Energietransitie
 • T.O. Fierens
 • 353
 • Stand van zaken RES
 • T.O. Fierens
 • 12/31/2020
 • 352
 • TKN memo over kosten thuiswerkvergoeding in 2020 e.v.
 • C.H.C. van Steensel
 • 3/31/2021
 • 351
 • Motie bodemdaling
 • J.J.J. Langeslag
 • 350
 • KRW3
 • W. von Faber
 • 349
 • Aanvullend krediet PACAS
 • T.O. Fierens
 • 348
 • Awzi Haarlem Waarderpolder
 • T.O. Fierens
 • 347
 • Gunningscriteria HWP
 • T.O. Fierens
 • 346
 • Singapore techniek medicijnrestverwijdering
 • T.O. Fierens
 • 345
 • Behalen normen awzi
 • T.O. Fierens
 • 344
 • Aanbesteding technologie Haarlem Waarderpolder
 • T.O. Fierens
 • 9/9/2020
 • 343
 • Poldergemalen / vispaseerbaarheid
 • J.J.J. Langeslag
 • 342
 • Meerdere
 • 11/4/2020
 • 341
 • Kredietvoorstel i.r.t. LTAP
 • T.O. Fierens
 • 12/31/2020
 • 340
 • Peilbeheer
 • J.J.J. Langeslag
 • 339
 • Baggeren tijdens Flora en Fauna seizoen
 • J.J.J. Langeslag
 • 12/31/2020
 • 338
 • Evaluatie Keur
 • C.H.C. van Steensel
 • 12/31/2021
 • 337
 • Kredietvoorstellen en begroting
 • M. Kastelein
 • 11/30/2020
 • 336
 • Agendering WBP 5 Effect- en middelenmonitor agenderen in alle commissies op 10 juni 2020
 • Meerdere
 • 6/10/2020
 • 335
 • Beantwoording van 2 vragen over vastgoed, als bestuursvraag
 • M. Kastelein
 • 5/12/2020
 • 334
 • Jaarverslag 2019 bezwaarschriftencommissie / handhaving en toezicht bij schade aan oevers en keringen
 • R.A.M. van der Sande
 • 3/31/2021
 • 333
 • Uitschrijven van aanbestedingen
 • J.J.J. Langeslag
 • 332
 • Voortgang projecten Het Waterschapshuis
 • C.H.C. van Steensel
 • 11/30/2020
 • 331
 • Begroting 2021 Het Waterschapshuis
 • C.H.C. van Steensel
 • 6/30/2021