VV - T.K.N. Memo's VV

IDDatum invoerPortefeuillehouderOnderwerp
 • 285
 • 3/4/2021
 • J.J.J. Langeslag
 • Bodemdaling verschuift naar VV mei 2021
 • 284
 • 3/3/2021
 • W. von Faber
 • Stand van zaken samenwerking Keukenhof
 • 283
 • 3/3/2021
 • J.J.J. Langeslag
 • Provinciale normen wateroverlast
 • 282
 • 2/26/2021
 • M. Kastelein
 • Planning MJP 2022-2025
 • 281
 • 2/18/2021
 • T.O. Fierens
 • Memo Haarlem Waarderpolder
 • 280
 • 2/18/2021
 • C.H.C. van Steensel
 • Jaarverslag 2020 Functionaris gegevensbescherming
 • 279
 • 2/12/2021
 • Meerdere
 • Bestuursagenda zomer 2021
 • 278
 • 2/4/2021
 • M. Kastelein
 • Zuid-Hollandse samenwerking klimaatadaptief bouwen - van creëren naar implementeren
 • 277
 • 2/4/2021
 • R.A.M. van der Sande
 • Resultaten WBP6 werksessies
 • 276
 • 2/3/2021
 • R.A.M. van der Sande
 • Overtreding Comol5 Rijnlandroute
 • 275
 • 1/21/2021
 • R.A.M. van der Sande
 • Versterken Waterbewustzijn - stand van zaken
 • 274
 • 1/20/2021
 • T.O. Fierens
 • Persleidingbreuk Hoofddorp
 • 273
 • 1/20/2021
 • M. Kastelein
 • Metropoolregio Amsterdam - samenwerken aan klimaatadaptatie
 • 272
 • 1/20/2021
 • C.H.C. van Steensel
 • Bijdrage Waterfront Aalsmeer
 • 271
 • 1/13/2021
 • W. von Faber
 • KRW Zoetermeer
 • 270
 • 1/12/2021
 • W. von Faber
 • VV TKN-memo Vijf soorten voor communicatie over biodiversiteit
 • 269
 • 1/11/2021
 • T.O. Fierens
 • Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
 • 268
 • 12/15/2020
 • J.J.J. Langeslag
 • Visveiligheid en vispasseerbaarheid gemalen
 • 267
 • 12/15/2020
 • J.J.J. Langeslag
 • Evaluatie baggeren tijdens Flora & faunaperiode
 • 266
 • 12/15/2020
 • W. von Faber
 • Resultaat onderzoek naar verontreiniging met arseen van vis in Meeslouwerplas
 • 265
 • 12/14/2020
 • T.O. Fierens
 • Nieuwbouw awzi Haarlem Waarderpolder: stand van zaken
 • 264
 • 12/9/2020
 • J.J.J. Langeslag
 • Nieuwe KNMI-klimaatscenario's (KNMI '23)
 • 263
 • 12/9/2020
 • T.O. Fierens
 • Actuele stand van zaken normen awzi"s
 • 262
 • 12/9/2020
 • T.O. Fierens
 • Voortgang Energietransitie, dec 2020
 • 261
 • 12/9/2020
 • J.J.J. Langeslag
 • Nieuwe Driemanspolder: 22e voortgangsrapportage
 • 260
 • 11/26/2020
 • T.O. Fierens
 • Nadere toelichting percentages gunningscriteria awzi Haarlem Waarderpolder
 • 259
 • 11/25/2020
 • M. Kastelein
 • Implemantatie Omgevingswet
 • 258
 • 11/25/2020
 • T.O. Fierens
 • Strategische Samenwerkingsagenda (SSA) Zoetermeer
 • 257
 • 11/25/2020
 • T.O. Fierens
 • Strategische Samenwerkingsagenda (SSA) Leidschendam-Voorburg-Delfland
 • 256
 • 11/12/2020
 • C.H.C. van Steensel
 • Thuiswerkvergoeding en thuiswerkbudget
 • 255
 • 11/11/2020
 • Meerdere
 • Actualisatie leggers keringen en oppervlaktewateren
 • 254
 • 10/30/2020
 • J.J.J. Langeslag
 • VV TKN-memo uitval pomp van gemaal IJmuiden
 • 253
 • 10/23/2020
 • R.A.M. van der Sande
 • Start campagne Waterbazen
 • 252
 • 10/22/2020
 • C.H.C. van Steensel
 • Projecten Het Waterschapshuis
 • 251
 • 10/15/2020
 • W. von Faber
 • Citizen Science stand van zaken waterkwaliteitsonderzoek
 • 250
 • 10/6/2020
 • T.O. Fierens
 • Gunningscriteria aanbesteding technologie awzi Haarlem Waarderpolder
 • 249
 • 10/1/2020
 • M. Kastelein
 • Voorstellen aanpassing belastingstelsel
 • 248
 • 9/24/2020
 • C.H.C. van Steensel
 • Privacybeleid Rijnland 2020
 • 247
 • 9/23/2020
 • W. von Faber
 • Aanvullende informatie PFAS dossier
 • 246
 • 9/2/2020
 • C.H.C. van Steensel
 • Voortgangsrapportage regionale keringen 2019
 • 245
 • 8/21/2020
 • T.O. Fierens
 • Vergunningen zonneweides
 • 244
 • 7/21/2020
 • J.J.J. Langeslag
 • Samenwerkingsovereenkomst Green Blue deal
 • 243
 • 7/21/2020
 • M. Kastelein
 • Vastgestelde standaard vastgoedprijzen
 • 242
 • 7/16/2020
 • T.O. Fierens
 • Stand van zaken fosfaatverwijdering zuiveringsslib Rijnland
 • 241
 • 7/10/2020
 • R.A.M. van der Sande
 • Voortgang toevoeging mijlpaal eregalerij VV-zaal
 • 240
 • 7/9/2020
 • W. von Faber
 • Voortgang problematiek uitheemse rivierkreeft 2020
 • 239
 • 7/2/2020
 • R.A.M. van der Sande
 • Beheer en toezicht waterschapsarchivaris / jaarverslag 2019 archieven en collecties
 • 238
 • 6/29/2020
 • R.A.M. van der Sande
 • WBP6 - bouwstenennota
 • 237
 • 6/24/2020
 • J.J.J. Langeslag
 • Gouda Stevige Stad - Kaderplan Bodemdaling Binnenstad en peilbesluit Stadsboezem Gouda
 • 236
 • 6/18/2020
 • Meerdere
 • Procedure ter inspraak brengen beleidskader