link naar deze pagina

VV - commissie Waterveiligheid en Waterketen - 6 november 2019

Locatie: VV-zaal
Aanvang: 12:30
Eindtijd: 14:30
Voorzitter: H. Van Dijk
Toelichting: Voorzitter H. van Dijk wordt vervangen door plv. vz. L. Willemse.

1 12:30
OPENING
2
SPREEKRECHT
3 12:30
NOTULEN VAN DE COMMISSIEVERGADERING V&GW d.d. 11 september 2019
4 12:35
MEDEDELINGEN
4.a 12:40
Aanwijzen vervangend voorzitter commissie Waterveiligheid en Waterketen
5
PRESENTATIE - BEELDVORMING
5.a 12:45
Gebiedsontwikkeling Valkenburg
6
VV-BESLUITVORMINGSNOTA'S
6.a 13:15
Najaars-burap 2019
Alleen bespreking onderdelen m.b.t. het werkveld Waterveiligheid en Waterketen.
6.b 13:35
MJP 2020-2023 en Programmabegroting 2020
Alleen bespreking onderdelen m.b.t. het werkveld Waterveiligheid en Waterketen.
6.c 13:55
Voorbereidingskrediet slibgistingstoren II HWP
6.d 14:10
Verlenging samenwerking muskusrattenbeheer
7 14:20
TER KENNISNAME
7.a 14:20
Startdocumenten Regionale Energie Strategieën
8 14:25
RONDVRAAG
9
SLUITING