link naar deze pagina

Raadsvergadering - 1 juni 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: De burgemeester

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht burgers
**De volgende insprekers hebben zich aangemeld voor het spreekrecht**:
\- Mevrouw Titia Sterk voor agendapunt 11, Raadsvoorstel Herinrichting Geestbrugweg– Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst (RV 23-034)
\- Mevrouw Karineke Knaap voor agendapunt 11, Raadsvoorstel Herinrichting Geestbrugweg– Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst (RV 23-034)
\- Mevrouw Judith Norbart voor agendapunt 11, Raadsvoorstel Herinrichting Geestbrugweg– Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst (RV 23-034)
\- Mevrouw Margreet Hofstede voor agendapunt 12, Raadsvoorstel Hernieuwde analyse ontsluiting Hofstede (RV 23-036)
\- De heer Wiebe van Kempen voor agendapunt 11, Raadsvoorstel herinrichting Geestbrugweg-materplan bereikbaarheid CID Binckhorst ( RV 23-034)3
Vaststelling agenda
4
Vragen van de raad
5
Raadsvoorstel Beheerplan oevers 2024-2028 (RV 23-033)
6
Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan "Verleggen gastransportleiding Van der Kooijweg” (RV 23-038)
Het externe onderzoeksrapport is in 5 delen toegevoegd aan het agendapunt i.v.m. de grootte.
7
Raadsvoorstel Huisvestingsverordening Rijswijk 2023 (RV 23-035)
8
Raadsvoorstel Onderzoek Rekenkamer Rijswijk naar toezeggingen college aan de raad (RV 23-040)
9
Vaststelling verslag 18 april 2023
10
Raadsvoorstel Uitbreiding en invoering milieuzones (RV 23-030)
10.a
Amendement - Milieuzones (GL CDA D66 PvdA CU Wij. PG&R)
10.b
Raadsvoorstel Uitbreiding en invoering milieuzones (RV 23-030)
11
Raadsvoorstel Herinrichting Geestbrugweg– Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst (RV 23-034)
Bij dit agendapunt zijn tevens de inspreekteksten uit het forum van 16 mei geplaatst.
pdf Raadsvoorstel herinrichting Geestbrugweg en Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst.pdf (463KB)
pdf A Masterplan Bereikbaarheid CID Binckhorst (17MB)
pdf B Nota van Antwoord op het Ontwerp Masterplan Bereikbaarheid en Plan-MER (8.7MB)
pdf C Bestuursovereenkomst Bereikbaarheid CID-B - versie 0.9 (408KB)
pdf D Quick Scan 'Rotonde Haagweg-Geestbrugweg Rijswijk' (6.5MB)
pdf Link naar participatieverslag Geestbrugweg.docx (12KB)
pdf OVHA - Reactie op Voorstel inzake vaststelling Masterplan Bereikbaarheid CID - Binckhorst en nota van antwoord.docx (20KB)
pdf OVHA - Bijlage OntwerpMasterplanBereikbaarheidCID-BinckhorstzienswijzeOVHA17sept.2022.docx (30KB)
pdf RA 23 030 Ir. A. Bartels - Tramlijn 1 en stop Geestbrug (op verzoek naam openbaar).pdf (136KB)
pdf Tussentijdse resultaten vervolgonderzoek Rotonde.docx (29KB)
pdf Inspreektekst_Geestbrugwegbewoners Hofstra agendapunt 9.docx (22KB)
pdf Tekst mevr. Bus Je kunt het niet voor iedereen goed doen.pdf (88KB)
pdf Spreekrecht 16 mei 2023 globaal uitgesproken tekst. dhr Bartels.docx (19KB)
pdf Tekst inspreken Forum Stad 230516_T. Sterk.docx (19KB)
pdf inspreektekst Erik Beenen lid directieteam HTM - Masteplan bereikbaarheid CID Binckhorst - 16 mei 2023.pdf (32KB)
pdf Inspreektekst tramtrace CID Binckhorst - Voorburg. platform OVHA.pdf (132KB)
pdf Geestbrugweg Forum Stad 16-05-2023.docx (17KB)
pdf Promofilmpje tegen de HOV zoals die nu voorligt (121KB)
pdf Aanvullend advies Rotonde Haagweg – Geestbrugweg Rijswijk 014944.20230515.N1.02.pdf (792KB)
pdf Vervoerwaardestudie HOV-Binckhorst (010394.20230217.R1.05) (2).pdf (26MB)
pdf Beantw. raadsvragen RV Herinrichting Geestbrugweg – M.plan Bereikbaarheid CID-Binckhorst.doc.docx (18KB)
pdf Brief raad 24 mei 2023 tbv raad 1 juni 2023.pdf (267KB)
pdf Brief inwoners inzake Herinrichting Geestbrugweg.pdf (46KB)
pdf inspraak raad mevrouw Knaap.docx (16KB)
11.a
Amendement - CID Binckhorst (VVD Wij. CDA BvR)
11.b
Motie Geestbrugweg - CID Binckhorst (D66 GL PvdA CU Wij. Rijswijk)
11.c
Motie - Impuls voor Rijswijks openbaar vervoer (GL D66 BvR PvdA VVD)
11.d
Motie - Victory Boogie Woogietunnel beter benutten (GL D66 BvR PvdA CDA Wij. VVD CU)
11.e
Motie - Onderzoek verkeersstromen (D66 GL BvR PvdA Wij. VVD)
11.f
Motie - Parkeerbalans (BvR)
11.g
Motie - Alternatief Rotterdamsebaan (Wij Rijswijk)
11.h
Raadsvoorstel Herinrichting Geestbrugweg– Masterplan Bereikbaarheid CID-Binckhorst (RV 23-034)
12
Raadsvoorstel Hernieuwde analyse ontsluiting Hofstede (RV 23-036)
Bij dit agendapunt zijn tevens de inspreekteksten uit het forum van 16 mei geplaatst
12.a
Amendement - Ontsluiting Hofstede via Huis te Landelaan (Wij. CDA RB)
12.b
Motie - Ontsluiting Hofstede (GL D66 PvdA PGnR CU)
12.c
Motie - Voetpad Hofrust (RB)
12.d
Raadsvoorstel Hernieuwde analyse ontsluiting Hofstede (RV 23-036)
13
Raadsvoorstel Multifunctionele accommodatie sportpark Elsenburg (RV 23-039)
13.a
Amendement - Samen investeren in toekomstbestendige voorzieningen door en voor Rijswijk (PvdA GL D66)
13.b
Raadsvoorstel Multifunctionele accommodatie sportpark Elsenburg (RV 23-039)
14
Motie Vreemd - BBQ verbod Wilhelminapark (RB)
15
Motie Vreemd - Uitstel betaling parkeerboete (BvR)
16
Motie Vreemd - Betaald parkeren Wilhelminapark (BvR)
17
Sluiting