Raadsvragen

Datum vraagOnderwerpTypeDatum antwoord
 • 2/21/2020
 • VR 20 011 Fractie PvdA - Vragen over een buurthuis voor jongeren
 • 2/18/2020
 • VR 20 010 Fractie OR - Vragen over snorfietsen en snorscooters in Rijswijk
 • 2/12/2020
 • VR 20 008 Fractie OR - Vervolgvragen over bomenkap langs de Van der Kooijweg in Rijswijk
 • 2/12/2020
 • VR 20 009 Fractie Rijswijks Belang - Vragen over de voortzetting van de Avond4daagse in Rijswijk
 • 2/11/2020
 • VR 20 008 Fractie OR - Vervolg vragen over bomenkap langs de Van der Kooijweg in Rijswijk
 • 2/10/2020
 • VR 20 007 Fractie OR - Vragen over bomenkap langs de Van der Kooijweg in Rijswijk
 • 1/27/2020
 • VR 20 006 Fractie BvR - Vragen over overlast huisvesting Stichting Amal + Beantwoording
 • 2/19/2020
 • 1/27/2020
 • VR 20 005 Fractie RB - Vragen over vervuilde entrees Rijswijk
 • 1/22/2020
 • VR 20 004 Fractie RB - Vragen over herinrichting Buvelio + Beantwoording
 • 2/6/2020
 • 1/20/2020
 • VR 20 003 Fractie CDA Vragen over politiesterkte en buurtpreventieteams in Rijswijk + Beantwoording
 • 2/19/2020
 • 1/13/2020
 • VR 20 002 Fractie GroenLinks - Vragen over natuurwaarden en beschermde soorten + Beantwoording
 • 2/19/2020
 • 1/6/2020
 • VR 20 001 Fractie CDA - Vragen over misbruik van PGB + Beantwoording
 • 2/20/2020
 • 12/16/2019
 • VR 19 052 Fractie GroenLinks - Vragen over de gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en de nieuwe GPK app + Tussentijds bericht
 • 12/16/2019
 • VR 19 053 Fractie PvdA - Vragen over ziektekostenverzekering minima in 2020 + Beantwoording
 • 1/28/2020
 • 11/22/2019
 • VR 19 051 Fractie BvR - Vragen over het faillissement van het bouwbedrijf Schouten + Beantwoording
 • 1/31/2020
 • 11/11/2019
 • VR 19 050 Fractie RB - Vragen inzake krakers in de Plaspoelpolder + Beantwoording
 • 11/28/2019
 • 10/23/2019
 • VR 19 049 Fractie BvR - Vragen over de verwerking van verontreinigd kunstgras
 • 11/14/2019
 • 10/23/2019
 • VR 19 048 Fractie BvR - Vragen inz. veilig wandelen RijswijkBuiten vanuit Rijswijk naar de Bogaard of Delft + Beantwoording
 • 12/12/2019
 • 10/22/2019
 • VR 19 047 Fractie D66 - Vragen over opsporingssysteem uitkeringsfraude + Beantwoording
 • 11/21/2019
 • 10/21/2019
 • VR 19 046 Fractie RB - Vragen inzake aanvraag demonstratie of betoging in Rijswijk + Beantwoording
 • 10/31/2019
 • 10/10/2019
 • VR 19 045 Fracties GL, VVD, RB, D66 - Vragen over dekkingsvoorstellen begroting 2020 - 2023 + Beantwoording
 • 1/21/2020
 • 9/30/2019
 • VR 19 044 Fractie RB - Vragen over rijkssubsidiebedrag voor cultuur in Rijswijk + Beantwoording
 • 10/31/2019
 • 9/30/2019
 • VR 19 042 Fractie VVD - Vragen over Wet politiegegevens (Wpg) in Rijswijk + Beantwoording
 • 11/14/2019
 • 9/30/2019
 • VR 19 043 Fractie BvR - Vragen over nieuwe woningbouw projecten in Rijswijk
 • 12/12/2019
 • 9/20/2019
 • VR 19 041 Fractie D66 - Vragen over toiletvoorzieningen in Rijswijk + Beantwoording
 • 10/31/2019
 • 9/20/2019
 • VR 19 040 Fractie D66 - Vragen over subsidies en subsidie verlening door de gemeente Rijswijk + Beantwoording
 • 12/12/2019
 • 9/20/2019
 • VR 19 039 Fractie Wij. - Vragen over de communicatie naar inwoners omtrent de energietransitie + Beantwoording
 • 10/21/2019
 • 9/9/2019
 • VR 19 038 Fractie PvdA - Vragen over de procedure WMO-aanvraag huishoudelijke hulp + Beantwoording
 • 11/8/2019
 • 9/9/2019
 • VR 19 037 Fractie Wij. - Vragen over afvalscheiding van glas + Beantwoording
 • 10/31/2019
 • 9/2/2019
 • VR 19 036 Fractie BvR - Vragen over mogelijke kwetsbaarheid ICT gemeente Rijswijk + Beantwoording
 • 10/2/2019
 • 8/28/2019
 • VR 19 035 Fractie VVD - Vragen over lijn 37 + Beantwoording
 • 10/11/2019
 • 8/23/2019
 • VR 19 034 Fractie D66 - Vragen over lucht- en geluidsbelasting in Rijswijk + Beantwoording
 • 10/2/2019
 • 8/16/2019
 • VR 19 033 Fractie VVD - Vragen over mogelijkheid van plaatsing Zweedse drempels + Beantwoording
 • 10/10/2019
 • 8/14/2019
 • VR 19 032 Fractie VVD - Vragen kort geding Q-park + Beantwoording
 • 9/13/2019
 • 7/29/2019
 • VR 19 031 Fractie RB - Vragen over verduurzaming flat Parkzicht + Beantwoording
 • 9/11/2019
 • 7/23/2019
 • VR 19 030 Fractie VVD - Vragen en beantwoording burgerparticipatie Team Steenvoorde-Noord + Beantwoording
 • 7/25/2019
 • 7/21/2019
 • VR 19 029 Fractie Wij. - Vragen over bewaakte fietsenstalling station Rijswijk + Beantwoording
 • 10/10/2019
 • 7/20/2019
 • VR 19 027 Fractie BvR - Vervolgvragen inzake bouwproject Rijswijk Buiten + Beantwoording
 • 9/6/2019
 • 7/20/2019
 • VR 19 028 Fractie RB - Vragen over de herinrichting van de Generaal Spoorlaan en uiting van zorgen over het Assenkruis in de Plaspoelpolder + Beantwoording
 • 9/6/2019
 • 7/19/2019
 • VR 19 026 Fractie BvR - Vragen inzake bouwproject Rijswijk Buiten + Beantwoording
 • 9/6/2019
 • 7/18/2019
 • VR 19 025 Fractie OR - Vragen over kunstwerk Bogaardplein + Beantwoording
 • 9/10/2019
 • 7/10/2019
 • VR 19 024 Fractie PvdA - Ruimte voor de oranje vereniging Sion + Beantwoording
 • 7/18/2019
 • 6/21/2019
 • VR 19 023 Fractie RB - Vragen over lantaarnpalen in de Tulpstraat + Beantwoording
 • 7/12/2019
 • 6/19/2019
 • VR 19 022 Fractie OR - Blokkades door boomresten + Beantwoording
 • 7/19/2019
 • 6/18/2019
 • VR 19 021 Fractie BvR - Verzoeken het college in contact te treden met het COA om mogelijke overlast gevende asielzoekers niet in Rijswijk te plaatsen + Beantwoording
 • 7/5/2019
 • 6/17/2019
 • VR 19 020 Fractie D66 - Vorderingen verbeterplan dienstverlening + Beantwoording
 • 9/5/2019
 • 6/11/2019
 • VR 19 019 Fractie RB - Vragen over gevaarlijke grasaren in Rijswijk + Beantwoording
 • 6/27/2019
 • 5/28/2019
 • VR 19 018 Fractie GroenLinks - Vragen over buurtpreventieteams + Beantwording
 • 6/17/2019
 • 5/15/2019
 • VR 19 017 Fractie BvR - Vragen over afschaffing contante betaalmogelijkheden door Rijswijkse organisaties + Beantwoording
 • 6/17/2019
 • 5/13/2019
 • VR 19 016 Fractie RB - Vragen over nazorg statushouders + Beantwoording
 • 6/19/2019