Raadsvragen

Datum vraagOnderwerpTypeDatum antwoord
 • 2/24/2021
 • VR 21 010 Fractie Wij. - Vragen over schuldhulpverlening ondernemers en ZZP'ers
 • 2/15/2021
 • VR 21 009 Fractie BvR - Vragen over onderhoud en gebruik zusterhuis Westhoff
 • 2/8/2021
 • VR 21 008 Fractie RB - Vragen over onterechte bekeuringen
 • 1/21/2021
 • VR 21 007 Fractie GBR - Vragen over overlast door bomen in de gemeenschappelijke tuin Frans Halskade Van Ostadelaan
 • 1/21/2021
 • VR 21 006 Fractie GBR - Vragen over de sloopbus op de oprit Plaspoelpolder tussen Veraartlaan 8 en 10 + Beantwoording
 • 2/16/2021
 • 1/13/2021
 • VR 21 005 Fractie BvR - Aanvullende vragen over geluidoverlast en vervuiling bij de parkeerplaatsen aan de Reigerweg - Vinkweg + Beantwoording
 • 2/2/2021
 • 1/12/2021
 • VR 21 004 Fractie OR - Vragen over wachttijden m.b.t. bouwplannen onroerend goed + Beantwoording
 • 2/4/2021
 • 1/11/2021
 • VR 21 003 Fractie BvR - Vragen over parkeerboetes door scanauto's + Beantwoording
 • 1/28/2021
 • 1/8/2021
 • VR 21 002 Fractie Wij. - Vragen over hoe het Rijswijkse bedrijfsleven weer op gang kan komen + Beantwoording
 • 2/2/2021
 • 1/5/2021
 • VR 21 001 Fractie PvdA - Vragen over giften in de bijstand + Beantwoording
 • 1/19/2021
 • 12/15/2020
 • VR 20 067 Fractie RB - Vragen over zelfmoordpreventie voor Rijswijkse ondernemers en ZZP’ers + Beantwoording
 • 1/29/2021
 • 12/9/2020
 • VR 20 066 Fractie RB - Vragen inzake Bus 51 Muziekbuurt + Beantwoording
 • 1/19/2021
 • 12/1/2020
 • VR 20 065 Fractie OR - Vragen over de klokkentoren van het oude stadhuis + Beantwoording
 • 12/16/2020
 • 11/19/2020
 • VR 20 064 Fractie VVD - Vragen over afvalproblematiek in Rijswijk + Beantwoording
 • 1/12/2021
 • 11/18/2020
 • VR 20 063 Fractie VVD - Vervolgvragen over besluitvorming omtrent hekken bij hondenlosloopgebied Endezant + Beantwoording
 • 1/12/2021
 • 11/13/2020
 • VR 20 060 Fractie BvR - Vragen over het verwijderen van boeken met Zwarte Piet
 • 12/9/2020
 • 11/13/2020
 • VR 20 061 Fractie Wij - Vragen over mogelijkheden betere doorstroom verkeerslichten in Rijswijk + Beantwoording
 • 1/12/2021
 • 11/13/2020
 • VR 20 062 Fractie GBR - Vragen over bouwoverlast omgeving Colijnlaan + Beantwoording
 • 2/16/2021
 • 11/10/2020
 • VR 20 059 Fractie RB - Vragen over aanleg van een groenstrook over een blindegeleidepad + Beantwoording
 • 11/25/2020
 • 11/4/2020
 • VR 20 058 Fractie VVD - Vervolgvragen woningsplitsing + Beantwoording
 • 12/1/2020
 • 10/28/2020
 • VR 20 057 Fractie Wij. - Vragen over de ontwikkeling van het Havenkwartier + Beantwoording
 • 12/15/2020
 • 10/27/2020
 • VR 20 056 Fractie GroenLinks - Vragen over doelen en ambities 2020 + Beantwoording
 • 12/3/2020
 • 10/27/2020
 • VR 20 055 Fractie Wij. - Vragen over de plaatsing van Bladkorven + Beantwoording
 • 11/17/2020
 • 10/26/2020
 • VR 20 054 Fractie RB - Vragen over losliggende en uitstekende stoeptegels met zwaar letsel tot gevolg + Beantwoording
 • 11/17/2020
 • 10/21/2020
 • VR 20 053 Fractie BvR - Vragen over toepassen van de Coronamaatregelen tijdens de Neuzelbeurs in Rijswijk + Beantwoording
 • 11/10/2020
 • 10/20/2020
 • VR 20 052 Fractie RB - Vragen over Coronamaatregelen m.b.t. de Rijswijkse horeca + Beantwoording
 • 11/4/2020
 • 10/13/2020
 • VR 20 051 Fractie VVD - Vragen over nieuwbouwproject De Generaal + Beantwoording
 • 10/28/2020
 • 10/12/2020
 • VR 20 050 Fractie OR - Vervolgvragen over deels afgebrande schoolgebouw aan de P. van Vlietlaan + Beantwoording
 • 11/17/2020
 • 10/8/2020
 • VR 20 048 Fractie BvR - Vragen over geluidsoverlast en vervuiling bij de parkeerplaatsen aan de Reigerweg-Vinkweg + Beantwoording
 • 1/21/2021
 • 10/8/2020
 • VR 20 047 Fractie BvR - Vragen over huurprijzen van Rijswijk Wonen m.b.t. Petronella Voutestraat en Hammarsskjöldlaan + Beantwoording
 • 11/4/2020
 • 10/8/2020
 • VR 20 049 Fracties CDA en BvR - Vragen over de ecoduct Van Rijnweg + beantwoording
 • 11/17/2020
 • 10/6/2020
 • VR 20 046 Fractie GroenLinks - Vragen inkoopbeleid circulair en natuursteen + Beantwoording
 • 11/4/2020
 • 10/2/2020
 • VR 20 045 Fractie BvR - Vragen over zwembad Optisport de Schilp + Beantwoording
 • 10/28/2020
 • 9/8/2020
 • VR 20 044 Fractie BvR - Vragen over duurzame lantaarnpalen + Beantwoording
 • 10/7/2020
 • 9/4/2020
 • VR 20 043 Fractie PvdA - Vragen over aanpak taalontwikkeling + Beantwoording
 • 10/15/2020
 • 8/31/2020
 • VR 20 042 Fractie D66 - Vragen over de luchtkwaliteit van Rijswijkse scholen + Beantwoording
 • 11/10/2020
 • 8/28/2020
 • VR 20 041 Fractie BvR - Vragen over het ontbreken van huisnummers + Beantwoording
 • 9/22/2020
 • 8/27/2020
 • VR 20 040 Fractie Wij. - Vragen over zwerfafval in het Wilhelminapark + Beantwoording
 • 10/7/2020
 • 8/20/2020
 • VR 20 039 Fractie BvR - Vragen over het terrassenbeleid en de coronamaatregelen + Beantwoording
 • 11/4/2020
 • 8/13/2020
 • VR 20 038 Fractie VVD - Vragen over overlast langs en aan de Van Rijnweg + Beantwoording
 • 9/11/2020
 • 8/10/2020
 • VR 20 037 Fractie VVD - Vragen over de beleidslijn wonen, zelfbewoningsplicht en verkamering in Rijswijk + Beantwoording
 • 9/4/2020
 • 8/6/2020
 • VR 20 036 Fractie Rijswijks Belang - Vragen over een beroving in een woonzorgcentrum aan de Generaal Spoorlaan + Beantwoording
 • 9/11/2020
 • 7/30/2020
 • VR 20 035 Fracties RB en BvR - Vragen over Dialoog in Actie + Beantwoording
 • 9/4/2020
 • 7/24/2020
 • VR 20 034 Fractie VVD - Vragen over besluitvorming omtrent hekken bij hondenlosloopgebied Endezant + Beantwoording
 • 9/11/2020
 • 7/6/2020
 • VR 20 033 Fractie RB - Vragen over lokale voorrang aan Rijswijkse woningzoekenden + Beantwoording
 • 9/11/2020
 • 7/3/2020
 • VR 20 032 Fractie OR - Vragen omtrent het oude schoolplein van KC Snijders + Beantwoording
 • 9/4/2020
 • 6/16/2020
 • VR 20 030 Fractie GBR - Vragen over verloedering van schoolgebouw aan de Godfried Bomanstraat + Beantwoording
 • 9/4/2020
 • 6/16/2020
 • VR 20 031 Fractie GBR - Vragen over mogelijkheden benutten BOSA-regeling voor Rijswijkse sportverenigingen + Beantwoording
 • 7/15/2020
 • 6/4/2020
 • VR 20 029 Fractie RB - Vragen m.b.t. overlastgevende dieren in Rijswijk + Beantwoording
 • 7/6/2020
 • 5/29/2020
 • VR 20 028 Fractie D66 - Vragen over de gevolgen van Corona + Beantwoording
 • 7/15/2020