Raadsinformatiebrieven (RIB's)

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 5/17/2022
 • RIB 22 048 Jaarverslag 2021 RIEC Den Haag
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 5/17/2022
 • RIB 22 047 Horizontale verantwoording op archief- en informatiebeheer i.h.k.v. interbestuurlijk toezicht
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 5/12/2022
 • RIB 22 046 ''Doorpakken op ondermijning” Aanpak ondermijning 2022 en verder
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 5/5/2022
 • RIB 22 045 Toekomst locatie Lange Kleiweg
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 4/28/2022
 • RIB 22 044 Stand van zaken stedelijke vernieuwing Te Werve Oost, bewonersbrief + vernieuwingskrant
 • College van B&W
 • Johanna Besteman
 • 4/20/2022
 • RIB 22 043 Ensia 2021 over de BAG, BGT, BRO en WOZ
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 4/14/2022
 • RIB 22 041 Toekenning eenmalige energietoeslag 2022
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 4/14/2022
 • RIB 22 042 Opvanglocatie Lange Kleiweg Rijswijk
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 4/12/2022
 • RIB 22 038 Samenwerkingsovereenkomst H5
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 4/12/2022
 • RIB 22 039 Stand van zaken opvang vluchtelingen uit Oekraïne
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 4/12/2022
 • RIB 22 037 Rapportage Transformatiefonds & Regionale samenwerking uitvoering Jeugdwet
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 4/12/2022
 • RIB 22 040 Station Rijswijk
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 4/8/2022
 • RIB 22 036 Rapportage onderzoek Baker Tilly parkeerketen
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 3/29/2022
 • RIB 22 035 Betaald parkeren Pauwhof
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 3/28/2022
 • RIB 22 034 Tijdelijke huisvesting clienten Fonteynenburg aan Huis te Landelaan
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 3/15/2022
 • RIB 22 033 Wijziging kindregelingen
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 3/11/2022
 • RIB 22 032 Voortgang opvang vluchtelingen Oekraine
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 3/8/2022
 • RIB 22 027 Gebiedsprogramma Muziekbuurt
 • College van B&W
 • Johanna Besteman
 • 3/8/2022
 • RIB 22 028 Actualiteiten rond de jeugdbescherming
 • College van B&W
 • Johanna Besteman
 • 3/8/2022
 • RIB 22 030 Uitvoering motie Maatwerk bij de Kostendelersnorm
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 3/8/2022
 • RIB 22 031 Voetgangersbrug Prinses Beatrixlaan
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 3/8/2022
 • RIB 22 029 Voortgang actieplan Rijswijk Schoon
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 3/3/2022
 • RIB 22 026 Vluchtelingen uit Oekraïne
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 2/25/2022
 • RIB 22 025 Actualisatie van de woonvisie / Stand van zaken
 • College van B&W
 • Johanna Besteman
 • 2/24/2022
 • RIB 22 024 Stand van zaken Beleidskader Subsidies
 • College van B&W
 • Johanna Besteman
 • 2/22/2022
 • RIB 22 021 Normenkader 2021
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 2/22/2022
 • RIB 22 022 Voortgang ondersteuning ontwikkeling bunkercomplex Overvoorde
 • College van B&W
 • Johanna Besteman
 • 2/22/2022
 • RIB 22 023 H5 Inkoopstrategie Ondersteuning - uitwerking strategische thema's
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 2/21/2022
 • RIB 22 020 Fietsparkeren - Tussentijdse rapportage pop up-stalling Oud Rijswijk
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 2/17/2022
 • RIB 22 019 MRDH - Proces herijkingen ‘OV en corona’ 2022
 • MRDH
 • Jeffrey Keus
 • 2/15/2022
 • RIB 22 018 Intentieovereeenkomst recht van opstal met Zonnecollectief Rijswijk voor de Altis
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 2/10/2022
 • RIB 22 017 Rijswijkse inclusie agenda
 • College van B&W
 • Johanna Besteman
 • 2/7/2022
 • RIB 22 016 Subsidie Stichting Omroep Rijswijk
 • College van B&W
 • Johanna Besteman
 • 2/1/2022
 • RIB 22 015 Financiele situatie en herstelplan Schakenbosch
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 1/25/2022
 • RIB 22 010 Voortgangsrapportage Programma Beter Bestuur 2021
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 1/25/2022
 • RIB 22 013 Rijswijk Educatie- en Informatie Centrum Kesslerpark
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 1/25/2022
 • RIB 22 008 3de voortgangsrapportage Energietransitie
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 1/25/2022
 • RIB 22 011 Ruimte voor binnensport
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 1/25/2022
 • RIB 22 014 Ontwerpbestemmingsplan Buitenplaats Hofstede
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 1/25/2022
 • RIB 22 009 Verstrekte en meerjarig toegezegde subsidies 100.000 euro in 2020
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 1/25/2022
 • RIB 22 012 Stand van zaken-voortgang NOER - programma Nieuwe Energie Onderwijs Rijswijk
 • College van B&W
 • Johanna Besteman
 • 1/24/2022
 • RIB 22 007 Geheimhouding grondexploitatie Sion - ’t Haantje, tiende herziening, 2022
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 1/18/2022
 • RIB 22 004 Evaluatie participatiebeleid nov 2020-nov 2021
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 1/18/2022
 • RIB 22 005 Managementletter 2021
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 1/18/2022
 • RIB 22 006 Ontwikkelingen Regiovisie (a.d.h.v. de Jeugdhulpmonitor) & winstgevendheid gecontracteerde jeugdhulpaanbieders H10-regio
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 1/18/2022
 • RIB 22 003 Resultaten parkeeronderzoek Vrijenban en raadpleging wijk
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 1/11/2022
 • RIB 22 002 Bestuurlijk Woon-werkakkoord
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 1/11/2022
 • RIB 22 001 Ontwikkelingen van Avalex in 2021
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 12/31/2021
 • IB 21 147 Raadsinformatiebrief bij uitvoeringsagenda armoede
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 12/23/2021
 • IB 21 146 MRDH - 2e herijking Transitieprogramma OV en corona
 • MRDH
 • Jeffrey Keus