Raadsinformatiebrieven (RIB's)

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 10/13/2021
 • IB 21 106 Convenant H8 Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 10/13/2021
 • IB 21 105 Brief MRDH over 1e herijking Regionaal Transitieprogramma OV en corona
 • College van B&W
 • Björn Lugthart
 • 10/11/2021
 • IB 21 104 Voortgang ontwerp inrichting openbare ruimte Bogaard stadscentrum
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 10/8/2021
 • IB 21 103 Bestemmingsreserve en meerjarenraming Huis van de Stad (ter inzage bij de griffie)
 • College van B&W
 • Björn Lugthart
 • 9/30/2021
 • IB 21 102 Informatie over project Verkenning Geestbrugweg, kruising Haagweg en Herenstraat
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 9/28/2021
 • IB 21 100 Gewijzigde portefeuilleverdeling college van B. en W.
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 9/28/2021
 • IB 21 101 Lokale alliantie tegen financieel misbruik van ouderen
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 9/21/2021
 • IB 21 099 AZC
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 9/17/2021
 • IB 21 098 Geheimhouding bijlagen aangepast raadsvoorstel investeringsbudget fase 2 Huis van de Stad
 • College van B&W
 • Björn Lugthart
 • 9/15/2021
 • IB 21 097 Monument Batman behouden op de huidige locatie
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 9/13/2021
 • IB 21 096 Quickscan en bekrachtiging van geheimhouding
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 9/6/2021
 • IB 21 095 Concept Transitievisie Warmte Rijswijk
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 9/6/2021
 • IB 21 093 Verzoek leveren ondersteuning provinciaal inpassingsplan warmtetransportleiding Rijswijk-Leiden
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 9/6/2021
 • IB 21 094 RREW subsidie
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 8/24/2021
 • IB 21 092 Geheimhouding stukken vaststellingsbesluit bestemmingsplan Hoornwijck-Broekpolder, 1e herziening
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 7/21/2021
 • IB 21 090 Informatiebrief Regionaal Beleidsteam VRH (Covid-19)
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 7/21/2021
 • IB 21 091 Brief MRDH aan Colleges over herijking Transitieprogramma
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 7/16/2021
 • IB 21 089 Ontwerpbestemmingsplan Sterpassage
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 7/16/2021
 • IB 21 088 Omgevingsplan
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 7/13/2021
 • IB 21 085 Vrijgeven voorontwerpbestemmingsplan Buitenplaats Hofstede
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 7/13/2021
 • IB 21 084 Maatschappelijke Diensttijd (MDT)
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/13/2021
 • IB 21 087 Maatschappelijke- en organisationele impactanalyse
 • College van B&W
 • Björn Lugthart
 • 7/13/2021
 • IB 21 086 Voortgang pilot Basisbanen
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/8/2021
 • IB 21 082 Informatieuitwisseling AZC
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 7/8/2021
 • IB 21 083 16e Voortgangsrapportage RijswijkBuiten 2021
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 7/6/2021
 • IB 21 078 Vervuiling Elsenburgerbos
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 7/6/2021
 • IB 21 081 Inzet extra rijksmiddelen lokale cultuur coronacrisis 2021
 • College van B&W
 • Johanna Besteman
 • 7/6/2021
 • IB 21 080 Eindrapport Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd en andere ontwikkelingen in de Jeugdbescherming
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/6/2021
 • IB 21 079 Horizontale verantwoording archief- en informatiebeheer
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 7/5/2021
 • IB 21 077 Raadsinformatiebrief inzake de verzamelwet hersteloperatie toeslagen
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/1/2021
 • IB 21 073 Vaststelling Actieplan Luchtkwaliteit en het Decentrale uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 6/30/2021
 • IB 21 076 Voortgang corona
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 6/30/2021
 • IB 21 072 Uitbreiding dienstverlening aan ondernemers
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 6/30/2021
 • IB 21 075 Jaarverslag Toezicht en handhaving kinderopvang 2020
 • College van B&W
 • Johanna Besteman
 • 6/30/2021
 • IB 21 074 Opstarten handhaving parkeren
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 6/29/2021
 • IB 21 071 Toewijzing cumulatief preferente aandelen Stedin
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 6/29/2021
 • IB 21 070 Reactie op het advies van de auditcommissie over de jaarrekening 2020
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 6/22/2021
 • IB 21 068 Samenwerking met RCSG/TNO
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 6/22/2021
 • IB 21 069 Evaluatie Tweede Kamerverkiezing 2021
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 6/17/2021
 • IB 21 067 Meicirculaire 2021
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 6/15/2021
 • IB 21 066 Proces aanbesteding Wmo H4
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 6/11/2021
 • IB 21 065 Ontwerpbestemmingsplan ''Karel Doormanlaan 155-157''
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 6/10/2021
 • IB 21 064 Update tranisitieprogramma OV en Corona
 • College van B&W
 • Björn Lugthart
 • 6/8/2021
 • IB 21 063 MIRT-verkenning CID Binckhorst
 • College van B&W
 • Björn Lugthart
 • 6/3/2021
 • IB 21 062 Voortgang corona
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 6/1/2021
 • IB 21 061 Aanvullende stukken Regionale EnergieStrategie Rotterdam Den Haag 1.0
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 5/27/2021
 • IB 21 060 Geheimhouding bijlagen raadsvoorstel investeringsbudget fase 2 Huis van de Stad
 • College van B&W
 • Björn Lugthart
 • 5/25/2021
 • IB 21 059 Geheimhouding bijlagen raadsvoorstel lange termijn financiering Stedin Holding N.V.
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 5/18/2021
 • IB 21 058 Nieuwe vervoerder voor de Regiotaxi per 16 mei 2021
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 5/18/2021
 • IB 21 057 Begeleidende RIB bij Zienswijze MRDH 2021 / Prinses Beatrixlaan
 • College van BenW
 • Björn Lugthart