(RIB) Raadsinformatiebrieven

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 11/29/2022
 • RIB 22 090 Raadsrapportage Sociaal domein 2021
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 11/29/2022
 • RIB 22 091 Beëindiging bouwvrijstellling stikstof voor Rijswijk
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 11/23/2022
 • RIB 22 089 Invulling steun, herstel en vernieuwing lokale culturele infrastructuur 2022
 • College van B&W
 • Mark Wit
 • 11/18/2022
 • RIB 22 088 Terugkoppeling BO MIRT 10 november 2022
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 11/17/2022
 • RIB 22 086 Inzet flexibel cameratoezicht 2023, e.v.
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 11/17/2022
 • RIB 22 087 Hernieuwde analyse ontsluiting Hofstede
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 11/9/2022
 • RIB 22 085 Vervolgproces Pasgeld-West en Pasgeld-Oost
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 11/1/2022
 • RIB 22 082 Uitvoeringsprogramma Wonen en Zorg 2022-2025
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 11/1/2022
 • RIB 22 083 Geheimhouding stukken uitspraak Raad van State inzake bestemmingsplan Hoornwijck-Broekpolder, 1e herziening
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 11/1/2022
 • RIB 22 084 Nadere toelichting aanpak bestrijding energiearmoede
 • College van B&W
 • Mark Wit
 • 10/18/2022
 • RIB 22 081 Actuele situatie Jeugdbescherming
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 10/14/2022
 • RIB 22 079 Correctie septembercirculaire gemeentefonds
 • College van B&W
 • Werner van Damme
 • 10/14/2022
 • RIB 22 080 Collegewerkprogramma 2022 - 2026
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 10/13/2022
 • RIB 22 078 Clientervaringsonderzoek Wmo 2021
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 10/11/2022
 • RIB 22 077 Agenda Stadsontwikkeling
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 10/7/2022
 • RIB 22 076 Museum Bescherming Bevolking
 • College van B&W
 • Mark Wit
 • 10/5/2022
 • RIB 22 075 Kaderbrief begroting 2024 Gemeenschappelijk Regelingen
 • College van B&W
 • Werner van Damme
 • 9/29/2022
 • RIB 22 074 Aanpak bestrijding energiearmoede
 • College van B&W
 • Gijs van Malsen
 • 9/20/2022
 • RIB 22 073 Ontwerpbestemmingsplan ''Eikelenburg 4 woningen fase 9
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 9/15/2022
 • RIB 22 071 Nota van Uitgangspunten gebiedsontwikkeling Te Werve Oost (start proces)
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 9/15/2022
 • RIB 22 072 Nadere toelichting bij raadsvoorstel Centrum voor Flexibel Wonen
 • College van B&W
 • Gijs van Malsen
 • 9/8/2022
 • RIB 22 070 17e Voortgangsrapportage RijswijkBuiten 2022
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 9/6/2022
 • RIB 22 069 Voortgang n.a.v. rapportage Evaluatie Parkeerketen
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 8/23/2022
 • RIB 22 068 Actualisatie inzake lange termijn financiering Stedin
 • College van B&W
 • Werner van Damme
 • 8/23/2022
 • RIB 22 067 Nieuwe vaccinatiecampagne COVID-19
 • College van B&W
 • Mark Wit
 • 8/2/2022
 • RIB 22 066 Meicirculaire 2022 gemeentefonds
 • College van B&W
 • Werner van Damme
 • 8/1/2022
 • RIB 22 065 MRDH Transitieprogramma OV en Corona stand van zaken juli 2022
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 7/5/2022
 • RIB 22 058 Veiligheidsagenda 2022-2025
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 7/5/2022
 • RIB 22 062 Hybride dienstverlening publieksbalies
 • College van B&W
 • Werner van Damme
 • 7/5/2022
 • RIB 22 056 Afschrift brief aan Stichting Beheer exploitatie sportfaciliteiten inzake sportpark Irene
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/5/2022
 • RIB 22 064 Steun, herstel en vernieuwing lokale culturele infrastructuur
 • College van B&W
 • Mark Wit
 • 7/5/2022
 • RIB 22 059 Vrijgeven voorontwerpbestemmingsplan Pasgeld West
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 7/5/2022
 • RIB 22 060 Afrastering zwemvijver Wilhelminapark
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/5/2022
 • RIB 22 063 Regiomonitor 2021 en regionale ontwikkelingen
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/5/2022
 • RIB 22 061 Jaarverslag Toezicht en Handhaving Kinderopvang 2021
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/5/2022
 • RIB 22 057 Governance H10 en Transformatiefonds
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 6/30/2022
 • RIB 22 055 AZC Rijswijk
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 6/21/2022
 • RIB 22 054 Ondersteuning en Regie bij het Huishouden Impegno gaat over naar Tzorg
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 6/21/2022
 • RIB 22 051 Voortgang Havenkwartier januari-juni 2022
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 6/21/2022
 • RIB 22 052 Uitvoeringsovereenkomst en vergunning WarmtelinQ
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 6/21/2022
 • RIB 22 053 Ter inzage leggen rapporten MIRT-verkenning CID-Binckhorst
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 6/8/2022
 • RIB 22 050 Jaarrekening 2021 Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsorganisatie Delft - Rijswijk
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 6/8/2022
 • RIB 22 049 Subsidie Stichting Omroep Rijswijk
 • College van B&W
 • Johanna Besteman
 • 5/17/2022
 • RIB 22 048 Jaarverslag 2021 RIEC Den Haag
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 5/17/2022
 • RIB 22 047 Horizontale verantwoording op archief- en informatiebeheer i.h.k.v. interbestuurlijk toezicht
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 5/12/2022
 • RIB 22 046 ''Doorpakken op ondermijning” Aanpak ondermijning 2022 en verder
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 5/5/2022
 • RIB 22 045 Toekomst locatie Lange Kleiweg
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 4/28/2022
 • RIB 22 044 Stand van zaken stedelijke vernieuwing Te Werve Oost, bewonersbrief + vernieuwingskrant
 • College van B&W
 • Johanna Besteman
 • 4/20/2022
 • RIB 22 043 Ensia 2021 over de BAG, BGT, BRO en WOZ
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 4/14/2022
 • RIB 22 041 Toekenning eenmalige energietoeslag 2022
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen