Informatiebrieven aan de raad

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 12/13/2019
 • IB 19 135 Voortgang onderzoeken Rekenkamer Rijswijk
 • Rekenkamer Rijswijk
 • 12/12/2019
 • IB 19 134 Verordening Winkeltijden Rijswijk 2019
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 12/12/2019
 • IB 19 133 Compensatieregeling Wmo aanbieders 2019
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 12/3/2019
 • IB 19 132 Evaluatie ganzenbeheer 2019
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 11/28/2019
 • IB 19 131 Voortgang transactieproces Eneco – bekendmaking winnende bieding
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 11/28/2019
 • IB 19 129 Zorgcontinuïteit Jeugd H10
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 11/28/2019
 • IB 19 130 Voortgang project Herinrichting Bogaardplein
 • College van BenW
 • 11/26/2019
 • IB 19 128 PvA jaarwisseling
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 11/25/2019
 • IB 19 127 Integraal Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad
 • college van B&W
 • Armand van de Laar
 • 11/24/2019
 • IB 19 126 3e brief aan gemeenteraad inzake intocht en demonstratie
 • burgemeester
 • Michel Bezuijen
 • 11/22/2019
 • IB 19 125 Tussenstand ontvlechting DSW
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 11/22/2019
 • IB 19 124 Proces Verordening Jeugdhulp gemeente Rijswijk 2020
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 11/21/2019
 • IB 19 122 Analyse risicomanagement RijswijkBuiten
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 11/21/2019
 • IB 19 121 Inspectierapport Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 11/21/2019
 • IB 19 123 Sinterklaasintocht en demonstratie
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 11/14/2019
 • IB 19 120 demonstratie intocht Sinterklaas
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 11/12/2019
 • IB 19 119 Definitieve gunning werkzaamheden fase 1 Huis van de Stad
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 11/8/2019
 • IB 19 117 Nieuwe regionale samenwerking Businesspark Haaglanden
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 11/8/2019
 • IB 19 115 Gezamenlijke aanpak Duurzame Mobiliteit voor CO2-reductie in het verkeer Maatregelen Rijswijk
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 11/8/2019
 • IB 19 116 Governance Avalex
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 11/8/2019
 • IB 19 118 Groot Project Organisatieontwikkeling
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 11/7/2019
 • IB 19 114 Gevolgen kort geding inkoop jeugdhulp 2020-2024
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 11/6/2019
 • IB 19 113 Lokaal Sportakkoord
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 11/5/2019
 • IB 19 112 Voorstel aanpak stikstofproblematiek en stavaza PFAS
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 11/5/2019
 • IB 19 110 Begroting bibliotheek
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 11/5/2019
 • IB 19 111 Proces en uitgangspunten bestendig opbrengst verkoop aandelen Eneco
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 10/31/2019
 • IB 19 109 RijswijkBuiten, deelgebied Pasgeld
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 10/17/2019
 • IB 19 106 Voortgang transactieproces Eneco
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 10/17/2019
 • IB 19 108 Resultaat inventarisatie-onderzoek lood in de bodem
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 10/17/2019
 • IB 19 105 Actieplan geluid 2018-2022
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 10/17/2019
 • IB 19 103 Kostenontwikkeling Jeugdhulp: lokale en regionale maatregelen
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 10/17/2019
 • IB 19 107 Stand van zaken Schouten Bouw
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 10/17/2019
 • IB 19 104 Kaderbrief begroting 2021 Gemeenschappelijke Regelingen
 • College B&W
 • Jeffrey Keus
 • 10/16/2019
 • IB 19 102 Voorlopige gunningsbesluiten werkzaamheden 1e fase Huis van de Stad
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 10/10/2019
 • IB 19 101 Brief van Metropoolregio inzake vervolgproces tramremise Haagse regio
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 10/9/2019
 • IB 19 100 Wijzingen beleidsregel Functionele zonering Oud-Rijswijk
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 10/4/2019
 • IB 19 099 Aanbieding programmabegroting en 2e halfjaarrapportage
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 10/3/2019
 • IB 19 098 Concept verordening jeugdhulp gemeente Rijswijk 2020
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 10/1/2019
 • IB 19 097 Financiële bijstellingen boekjaar 2019
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 9/19/2019
 • IB 19 096 Resultaat 2018 Museum Rijswijk
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 9/16/2019
 • IB 19 095 Maatregelen najaarskermis
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 9/13/2019
 • IB 19 094 Energieperspectief 2050 regio Rotterdam Den Haag
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 9/12/2019
 • IB 19 093 Pilot inburgering
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 9/10/2019
 • IB 19 092 Ontwerp 'Masterplan In de Bogaard'
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 9/6/2019
 • IB 19 091 Laatste ontwikkelingen voortgang en fasering inkoop jeugdhulp 2020-2024
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 9/5/2019
 • IB 19 090 Ontwerpbestemmingsplan Vaarwegverbreding Rijn-Schiekanaal
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 8/30/2019
 • IB 19 089 Huisvesting Steenvoordeschool na de brand
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 8/13/2019
 • IB 19 086 Vonnis kort geding Q-Park
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 8/13/2019
 • IB 19 087 Brand Steenvoordeschool P. van Vlietlaan
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 7/24/2019
 • IB 19 085 Transformatiefase cultuurbeleid
 • College van BenW
 • Johanna Besteman