Informatiebrieven aan de raad

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 5/12/2021
 • IB 21 055 Principeakkoord Rijswijk Wonen - gemeente Rijswijk
 • College van B&W
 • Johanna Besteman
 • 5/12/2021
 • IB 21 054 Evaluatie Jaarwisseling 2020-2021
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 5/12/2021
 • IB 21 056 Voortgang dossier naheffingen parkeren
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 5/11/2021
 • IB 21 052 Bouwstenen en presentatie ruimtelijk kader en ontwikkelkader Kesslerpark en omgeving
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 5/11/2021
 • IB 21 051 Voortgang corona
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 5/11/2021
 • IB 21 053 Resultaat onderzoek diffuus lood in de bodem volkstuinen, school- en moestuinen
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 5/3/2021
 • IB 21 050 Grondexploitatie RijswijkBuiten
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 4/23/2021
 • IB 21 049 Lange termijn financiering Stedin
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 4/22/2021
 • IB 21 048 Regionaal Programma Laaggeletterdheid Haaglanden 2021-2024
 • College van B&W
 • Johanna Besteman
 • 4/20/2021
 • IB 20 046 Toelichting bij de actualisatie van de woonvisie
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 4/20/2021
 • IB 21 047 Bouwplan Buitenpoort Parkrijk en ontwerpbestemmingsplan t Haantje
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 4/20/2021
 • IB 21 045 Managementrapportages zelfevaluatie- instrument basisregistraties
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 4/15/2021
 • IB 21 044 Voortgang Corona
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 4/6/2021
 • IB 21 043 Besluitvorming MRDH Transitieprogramma OV
 • College van B&W
 • Björn Lugthart
 • 4/6/2021
 • IB 21 042 Evaluatie Tweede Kamerverkiezingen
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 4/6/2021
 • IB 21 041 Stand van zaken datadiefstal ICT-systemen GGD Haaglanden en GGD GHOR
 • College van B&W
 • Björn Lugthart
 • 4/2/2021
 • IB 21 040 Naheffingen parkeren
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 3/30/2021
 • IB 21 035 Verantwoording 2020 over DigiD en Suwinet
 • College van B&W
 • Björn Lugthart
 • 3/30/2021
 • IB 21 037 Benchmarking Brede Regeling Combinatiefuncties
 • College van B&W
 • Johanna Besteman
 • 3/30/2021
 • IB 21 036 Woon-werkakkoord Light
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 3/30/2021
 • IB 21 039 Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK)
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 3/30/2021
 • IB 21 038 Review Actieplan jeugdhulp en Wmo
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 3/16/2021
 • IB 21 033 2de voortgangsrapportage Energietransitie, maart 2021
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 3/16/2021
 • IB 21 034 Voortgang Corona
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 3/9/2021
 • IB 21 031 Bestuurlijke Aanpak Mensenhandel
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 3/9/2021
 • IB 21 032 MRDH - Tussenstand regionaal Transitieprogramma OV en corona
 • MRDH
 • 3/9/2021
 • IB 21 030 Toekomstvisie IPP
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 3/9/2021
 • IB 21 029 Vertrekpunten planvorming en participatie Pasgeld
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 3/3/2021
 • IB 21 028 Resultaat bodemonderzoek van het project lood in de bodem kinderspeelplaatsen
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 3/2/2021
 • IB 21 026 Ontwerpbestemmingsplan ''De Terp''
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 3/2/2021
 • IB 21 027 Start planuitwerking Prinses Beatrixlaan
 • College van B&W
 • Björn Lugthart
 • 2/23/2021
 • IB 21 025 Ondersteuning gedupeerden toeslagenaffaire
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 2/19/2021
 • IB 21 024 Voortgangsbericht nationaal Groeifonds en Groeiagenda Zuid-Holland
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 2/16/2021
 • IB 21 021 Voortgang corona
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 2/16/2021
 • IB 21 022 Factsheet uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo - 2019
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 2/16/2021
 • IB 21 023 Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) kosten VRH
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 2/16/2021
 • IB 21 020 Plaatsingen Werkgeversservicepunt
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 2/12/2021
 • IB 21 019 Vertaling AEF rapport Rijswijk
 • College van BenW
 • 2/11/2021
 • IB 21 018 Geheimhouding op Risiconotitie bij raadsvoorstel Ontwikkelkader Havenkwartier
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 2/2/2021
 • IB 21 017 Huis van de Stad start aanbestedingsprocedure fase 2
 • College van B&W
 • Björn Lugthart
 • 2/2/2021
 • IB 21 014 Normenkader jaarrekening 2020
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 2/2/2021
 • IB 21 016 Reactie nota van beantwoording Wensen en bedenkingen concept Regionale energiestrategie
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 2/2/2021
 • IB 21 015 Intentieverklaring Warmtevraag WarmtelinQ
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 2/1/2021
 • IB 21 013 Voortzetting samenwerking Rijswijks Center for Sustainable Geo-energy
 • College van B&W
 • Armand van de Laar
 • 1/29/2021
 • IB 21 012 Toelichting op raadsvoorstel herstructurering Sportpark Elsenburg
 • College van B&W
 • Björn Lugthart
 • 1/28/2021
 • IB 21 011 Intentieovereenkomst energiecooperatie Zon op Rijswijk De Altis
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 1/26/2021
 • IB 21 010 Tweede Kamer Verkiezingen
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 1/21/2021
 • IB 21 009 Woonzorgvisie Rijswijk
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 1/19/2021
 • IB 21 008 Voortgang Corona
 • College van B&W
 • Bas Verkerk
 • 1/14/2021
 • IB 21 007 Groot Project Organisatieontwikkeling (2e voortgangsrapportage)
 • College van B&W
 • Björn Lugthart