Informatiebrieven aan de raad

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 2/20/2020
 • IB 20 009 Voortgang besluitvormingsproces Eneco
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 2/20/2020
 • IB 20 013 Richtlijn Cameratoezicht 2020
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 2/20/2020
 • IB 20 008 Uitvoeringsagenda Gezondheid en Sport
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 2/20/2020
 • IB 20 014 Stand van zaken Schouten Bouw
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 2/20/2020
 • IB 20 010 Inkoop Gecertificeerde Instellingen
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 2/20/2020
 • IB 20 011 Stand van zaken inspectierapport kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 2/20/2020
 • IB 20 012 Ontwerpbestemmingsplan Birckhoeve
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 2/6/2020
 • IB 20 007 Actualisering hondenbeleid 2020
 • College van B&W
 • Larissa Bentvelzen
 • 1/31/2020
 • IB 20 006 Procesinformatie 8e Herziening Grondexploitatie Sion-'t Haantje
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 1/31/2020
 • IB 20 004 Normenkader jaarrekening 2019
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 1/31/2020
 • IB 20 005 Actieplan verkeersveiligheid Rijswijk 2020 - 2025
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 1/28/2020
 • IB 20 003 Proces ontwikkelkader Kesslerpark en Omgeving en bestemmingsplan Kesslerpark
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 1/7/2020
 • IB 20 001 Aankondigingsbrief aan raad over onderzoek Jeugdhulp H10
 • Rekenkamer
 • 1/7/2020
 • IB 20 002 Beschikbare politie capaciteit
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 12/20/2019
 • IB 19 145 Geen prestatieafspraken voor 15 december
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 12/20/2019
 • IB 19 146 Groenbeheerplan 2020-2023
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 12/20/2019
 • IB 19 144 Beëindigingsovereenkomst Q-Park
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 12/19/2019
 • IB 19 142 Tussentijdse voortgang kwartiermakersfase aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 12/19/2019
 • IB 19 143 Aanpassingen parkeerregulering
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 12/19/2019
 • IB 19 139 Parkeer- en Verkeersaanpak Huis van de Stad
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 12/19/2019
 • IB 19 138 14e Voortgangsrapportage RijswijkBuiten 2019
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 12/19/2019
 • IB 19 137 Proces evaluatie intocht 2020
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 12/19/2019
 • IB 19 140 Leerplichtverslag 2018-2019
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 12/19/2019
 • IB 19 141 Beschermd Wonen Maatschappelijke Opvang
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 12/18/2019
 • IB 19 136 Toelichtingsdocument t.b.v. besluitvorming verkoop van het aandelenbelang Eneco
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 12/13/2019
 • IB 19 135 Voortgang onderzoeken Rekenkamer Rijswijk
 • Rekenkamer Rijswijk
 • 12/12/2019
 • IB 19 133 Compensatieregeling Wmo aanbieders 2019
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 12/12/2019
 • IB 19 134 Verordening Winkeltijden Rijswijk 2019
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 12/3/2019
 • IB 19 132 Evaluatie ganzenbeheer 2019
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 11/28/2019
 • IB 19 131 Voortgang transactieproces Eneco – bekendmaking winnende bieding
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 11/28/2019
 • IB 19 130 Voortgang project Herinrichting Bogaardplein
 • College van BenW
 • 11/28/2019
 • IB 19 129 Zorgcontinuïteit Jeugd H10
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 11/26/2019
 • IB 19 128 PvA jaarwisseling
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 11/25/2019
 • IB 19 127 Integraal Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad
 • college van BenW
 • Armand van de Laar
 • 11/24/2019
 • IB 19 126 3e brief aan gemeenteraad inzake intocht en demonstratie
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 11/22/2019
 • IB 19 124 Proces Verordening Jeugdhulp gemeente Rijswijk 2020
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 11/22/2019
 • IB 19 125 Tussenstand ontvlechting DSW
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 11/21/2019
 • IB 19 122 Analyse risicomanagement RijswijkBuiten
 • College van B&W
 • Jeffrey Keus
 • 11/21/2019
 • IB 19 121 Inspectierapport Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 11/21/2019
 • IB 19 123 Sinterklaasintocht en demonstratie
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 11/14/2019
 • IB 19 120 demonstratie intocht Sinterklaas
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 11/12/2019
 • IB 19 119 Definitieve gunning werkzaamheden fase 1 Huis van de Stad
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 11/8/2019
 • IB 19 115 Gezamenlijke aanpak Duurzame Mobiliteit voor CO2-reductie in het verkeer Maatregelen Rijswijk
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 11/8/2019
 • IB 19 117 Nieuwe regionale samenwerking Businesspark Haaglanden
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 11/8/2019
 • IB 19 116 Governance Avalex
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 11/8/2019
 • IB 19 118 Groot Project Organisatieontwikkeling
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 11/7/2019
 • IB 19 114 Gevolgen kort geding inkoop jeugdhulp 2020-2024
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 11/6/2019
 • IB 19 113 Lokaal Sportakkoord
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 11/5/2019
 • IB 19 112 Voorstel aanpak stikstofproblematiek en stavaza PFAS
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 11/5/2019
 • IB 19 111 Proces en uitgangspunten bestendig opbrengst verkoop aandelen Eneco
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus