Informatiebrieven aan de raad

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 9/29/2020
 • IB 20 132 Motie betaalbare woningen voor leraren, verplegers en politieagenten
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 9/22/2020
 • IB 20 130 Voortgang bestuurlijke handhaving op afval
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 9/22/2020
 • IB 20 129 Huidige prognose 2020 ingekochte Jeugdhulp H10
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 9/22/2020
 • IB 20 131 Ontwikkeling deelgebied H3 Parkrijk en onteigening
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 9/21/2020
 • IB 20 128 Brief aan burgemeesters VRH noodverordening COVID-19 20 september
 • VRH
 • 9/18/2020
 • IB 20 127 Eerste bod voor de nieuwe woningmarktafspraken
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 9/18/2020
 • IB 20 126 Evaluatie Ganzenbeheer 2020
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 9/11/2020
 • IB 20 124 Resultaat 2019 Museum Rijswijk
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 9/11/2020
 • IB 20 122 Uitvoeringsovereenkomst ELENA-subsidie
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 9/11/2020
 • IB 20 123 Bijlage Jaarverantwoording Toezicht en Handhaving Kinderopvang 2019
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 9/11/2020
 • IB 20 125 Aanbieding Startnotitie Mobiliteitsvisie Rijswijk 2020 - 2030
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 9/7/2020
 • IB 20 121 Stand van Zaken ontwikkelingen COVID-19 Coronavirus 7 september 2020
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 9/4/2020
 • IB 20 120 Annulering dialoog Sinterklaasintocht
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 8/24/2020
 • IB 20 119 VRH - Noodverordening COVID-19 VRH van 24 augustus 2020
 • VRH
 • 8/10/2020
 • IB 20 118 VRH - Noodverordening COVID-19 VRH van 10 augustus 2020
 • VRH
 • 7/31/2020
 • IB 20 117 Uitnodiging deelnemers dialoog sinterklaasintocht 2020
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 7/17/2020
 • IB 20 114 Financiële situatie voetbalvereniging KRSV Vredenburch
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 7/17/2020
 • IB 20 116 VRH - Noodverordening COVID-19 (update 15 juli)
 • VRH
 • 7/16/2020
 • IB 20 113 Gewijzigde portefeuilleverdeling college van B. en W.
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 7/16/2020
 • IB 20 107 Vergunningenbeleid Parkeren
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 7/16/2020
 • IB 20 114 Financiële situatie voetbalvereniging KRSV Vredenburch
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 7/16/2020
 • IB 20 110 Kostenontwikkeling Jeugdhulp: stand van zaken lokale en regionale maatregelen
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/16/2020
 • IB 20 106 Voortgang Masterplan In de Bogaard
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 7/16/2020
 • IB 20 112 Huis van de Stad: tussentijdse rapportage voortgang asbestonderzoek en -sanering
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 7/16/2020
 • IB 20 108 Voortgang herontwikkeling Havengebied
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 7/16/2020
 • IB 20 104 Voortgang programma NOER (Nieuwe Onderwijs Energie Rijswijk)
 • College van BenW
 • Johanna Besteman
 • 7/16/2020
 • IB 20 109 Uitwerking ruimte voor sport in Rijswijk
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 7/16/2020
 • IB 20 115 Uitspraak spoedappel jeugdhulp
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/16/2020
 • IB 20 105 Samenwerkingsovereenkomst cv Leiding door het Midden
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 7/16/2020
 • IB 20 111 Informatie over het opstellen van de Mobiliteitsvisie
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 7/9/2020
 • IB 20 102 Juridisch advies inzake bouwexploitatieovereenkomst(1999) Rijswijk
 • College van BenW
 • 7/9/2020
 • IB 20 103 Maatregelen omtrent coronavirus 7 juli 2020
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 7/9/2020
 • IB 20 101 Vastgestelde Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld Haaglanden 2019-2022
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/3/2020
 • IB 20 099 Jeugdbeschermingsketen en verbeterplan Gecertificeerde Instelling
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/3/2020
 • IB 20 100 Uitkomst onderzoek participatiegraad inwoners op trede 1 en 2
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/2/2020
 • IB 20 098 Inkoop en Regiovisie Jeugdhulp
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 7/1/2020
 • IB 20 094 Collegereactie accountantsrapport en aanbevelingen auditcommissie
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 7/1/2020
 • IB 20 096 Raadsinformatiebrief 1e voortgangsrapportage Groot Project Organisatieontwikkeling
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 7/1/2020
 • IB 20 095 Raadsinformatiebrief meicirculaire 2020
 • College van BenW
 • Jeffrey Keus
 • 7/1/2020
 • IB 20 097 Noodverordening maatregelen covid-19 per 1 juli
 • Burgemeester
 • Michel Bezuijen
 • 6/29/2020
 • IB 20 093 Sinterklaasintocht 2020
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 6/26/2020
 • IB 20 091 Ontwerpwijzigingsplan De Schakel
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 6/26/2020
 • IB 20 092 Raadsinformatiebrief maatregelen omtrent coronavirus 23 juni 2020
 • College van BenW
 • Michel Bezuijen
 • 6/24/2020
 • IB 20 090 Verantwoordingsdocument (COVID-19) plv. voorzitter VRH
 • VRH
 • Michel Bezuijen
 • 6/23/2020
 • IB 20 089 Raadsinformatiebrief buslijn in de Muziekbuurt
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 6/18/2020
 • IB 20 087 Addendum financiering jeugdwet ongedekte kosten coronacrisis
 • College van BenW
 • Larissa Bentvelzen
 • 6/18/2020
 • IB 20 088 Oprichten Werkbedrijf de Binnenbaan B.V.
 • College van BenW
 • Björn Lugthart
 • 6/12/2020
 • IB 20 086 VRH - Noodverordening COVID-19 VRH van 15 juni 2020
 • VRH
 • 6/11/2020
 • IB 20 082 Onderzoek naar lood in de bodem
 • College van BenW
 • Armand van de Laar
 • 6/11/2020
 • IB 20 083 Introductie en proef Felyx deelscooters
 • College van BenW
 • Björn Lugthart