Brieven aan de raad (RA's)

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 10/21/2021
 • RA 21 086 Bewoners Pauwhof - Overlast door ROC Mondriaan
 • Bewoners Pauwhof
 • 10/1/2021
 • RA 21 085 Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) - Indicatieve Bestedingsruimte Woningbouwcorporaties (IBW)
 • SVH
 • 10/1/2021
 • RA 21 084 Provincie Zuid-Holland - Tussenbericht over jaarrekening 2020 en 1e halfjaarrapportage 2021
 • Provincie Zuid-Holland
 • 9/28/2021
 • RA 21 083 Bewoners Geestbrugweg - OV-ontsluiting Binckhorst
 • Bewoners Geestbrugweg
 • 9/27/2021
 • RA 21 082 Opzegging lidmaatschap Rekenkamer
 • Rekenkamer Rijswijk
 • 9/23/2021
 • RA 21 081 Dhr. C. van Overbeek - Flitsers
 • Dhr. C van Overbeek
 • 9/17/2021
 • RA 21 080 Provincie Zuid-Holland - Verzoek openhouden AZC
 • Provincie Zuid-Holland
 • 9/14/2021
 • RA 21 079 Advocaat Poelmann van den Broek N.V. - Brief inzake Madame Curielaan
 • Advocaat Poelmann van den Broek N.V
 • 9/13/2021
 • RA 21 078 Voorzitter Stichting Strandwalfestival - Brief over het Strandwalfestival 2021 en verder
 • Voorzitter Stichting Strandwalfestival
 • 9/9/2021
 • RA 21 077 VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland - Oproep voor opvang asielzoekers en huisvesting statushouders
 • VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland
 • 9/2/2021
 • RA 21 076 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden - Bestuursrapportage 2021
 • GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden
 • 8/13/2021
 • RA 21 075 Inwoner Rijswijk - Brief aan de raad over ingediende zienswijze aan het college inzake wijziging van de hondenkaart
 • Inwoner Rijswijk
 • 8/10/2021
 • RA 21 074 Mevr. Lansu - Opzegging lidmaatschap Rekenkamer Rijswijk
 • Rekenkamer Rijswijk
 • 8/5/2021
 • RA 21 073 Inwoner Rijswijk - Brief aan de raad over kamerverhuur
 • Inwoner Rijswijk
 • 8/4/2021
 • RA 21 072 Bestuur van Vve woningen Burg. Elsenlaan - Brief aan de raad over overlast van deelscooters
 • Bestuur van Vve woningen Burg. Elsenlaan
 • 7/22/2021
 • RA 21 071 MRDH - Inhoudelijke jaarplanning MRDH 2021 - Q3
 • MRDH
 • 7/21/2021
 • RA 21 070 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden - Reactie op ingediende zienswijzen begroting 2022-2025 + jaarstukken
 • Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
 • 7/20/2021
 • RA 21 069 VRH - Reactie VRH zienswijzen raden + begroting
 • VRH
 • 7/15/2021
 • RA 21 066 GR GGD en VT Haaglanden - Begrotingsstukken
 • GGD en VT Haaglanden
 • 7/15/2021
 • RA 21 067 MRDH - Bestuursrapportage 2021 en Jaarstukken 2020
 • MRDH
 • 7/15/2021
 • RA 21 065 GR GGD en VT Haaglanden - Jaarstukken 2020
 • GGD en VT Haaglanden
 • 7/15/2021
 • RA 21 068 MRDH - MRDH - Begroting 2022 en Nota van beantwoording
 • MRDH
 • 7/14/2021
 • RA 21 064 Avalex - Begroting 2022 en zienswijzen aan gemeenteraden
 • Avalex
 • 7/8/2021
 • RA 21 063 Rekenkamer Rijswijk - Bestuurlijke nota Grip op de kosten
 • Rekenkamer Rijswijk
 • 7/5/2021
 • RA 21 061 Gemeente Delft - Benoeming leden Raad van Toezicht
 • Gemeente Delft
 • 7/5/2021
 • RA 21 062 Omgevingsdienst Haaglanden - Begeleidende brief reactie zienswijze begroting 2022 Rijswijk
 • Omgevingsdienst Haaglanden
 • 6/28/2021
 • RA 21 060 inwoner Rijswijk - Ondergrondse containers voor restafval in Leeuwendaal (bij de griffie op 28-06-2021)
 • inwoner Rijswijk
 • 6/28/2021
 • RA 21 059 Voorzitter wijkvereniging Leeuwendaal - Ondergrondse vuilcontainers in Leeuwendaal
 • Voorzitter wijkvereniging Leeuwendaal
 • 6/14/2021
 • RA 21 058 Dhr. C. van Overbeek - Rijswijks Dagblad | Enquete met 1 week verlengd! Win leuke prijzen...
 • Dhr. C. van Overbeek
 • 6/11/2021
 • RA 21 057 Bestuur KRSV Vredenburch - Huur kantine en kleedkamers en energierekening tijdens Covid19 Lock down
 • Bestuur KRSV Vredenburch
 • 6/1/2021
 • RA 21 055 Librijn - Jaarverslag 2020 met bestuursverslag, jaarrekening en accountantsverklaring
 • Librijn
 • 6/1/2021
 • RA 21 056 Bibliotheek aan de Vliet - Jaarverslag 2020
 • Bibliotheek aan de Vliet
 • 6/1/2021
 • RA 21 054 Inwoner Rijswijk - Brief aan de gemeenteraad over arbeidsmigranten
 • Inwoner Rijswijk
 • 5/28/2021
 • RA 21 053 Sir Winston Leisure Center - Reactie op participatie bijeenkomsten Project Kesslerpark e.o.: uiting van zorgen parkeeromstandigheden
 • Directie Sir Winston Leisure Center
 • 5/25/2021
 • RA 21 052 Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) - Accountantsverslag
 • ODH
 • 5/21/2021
 • RA 21 051 Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers - Wob-verzoek afkoop WMO Regresrecht 2015, 2016, 2017 en 2018 tussen VNG en Verbond van Verzekeraars
 • Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers
 • 5/12/2021
 • RA 21 050 Inwoner Rijswijk - Zorgen met betrekking tot financiële positie van Rijswijk en HvdS in het bijzonder
 • Inwoner Rijswijk
 • 5/11/2021
 • RA 21 049 Voorzitter VVE Park Hoornwijck - Opheffing van tramlijn 15 + beantwoording
 • Voorzitter VVE Park Hoornwijck
 • 5/6/2021
 • RA 21 048 De Waal Beheer og Utrecht BV - Brief gemeenteraad inzake initiatief studentenhuisvesting
 • De Waal Beheer og Utrecht BV
 • 5/5/2021
 • RA 21 047 Architectuurhistoricus - Bouwtekeningen gemeente Rijswijk
 • Architectuurhistoricus
 • 4/30/2021
 • RA 21 046 Bureau Objectief - Onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens bij alcohol- en tabaksverkoop
 • Bureau Objectief
 • 4/26/2021
 • RA 21 045 Dhr. C van Overbeek - New York zoekt een nieuwe burgemeester
 • wie het wordt, zegt veel over de stand van het land
 • Dhr. C van Overbeek
 • 4/23/2021
 • RA 21 044 DSW - Jaarstukken 2020
 • DSW
 • 4/23/2021
 • RA 21 043 Dhr. C. van Overbeek - Wat leren we van wat fout ging?
 • Dhr. C. van Overbeek
 • 4/23/2021
 • RA 21 042 Stichting Librijn Openbaar Onderwijs - Opzegging en benoeming leden raad van toezicht Librijn
 • Stichting Librijn Openbaar Onderwijs
 • 4/21/2021
 • RA 21 041 GGD Haaglanden - Aanbiedingsbrief Visie 2030
 • GGD Haaglanden
 • 4/21/2021
 • RA 21 038 Veiligheidsregio Haaglanden - Financieel jaarbericht 2020
 • VRH
 • 4/21/2021
 • RA 21 040 Brandbrief 23 raden over voortbestaan OV in Metropoolregio Rotterdam - Den Haag
 • Gemeenteraden
 • 4/21/2021
 • RA 21 039 VRH - Aanbiedingsbrief ontwerp-begroting 2022 - 2025 en kaderbrief
 • VRH
 • 4/20/2021
 • RA 21 037 Avalex - Verzoek om zienswijze op ontwerpbegroting 2022
 • Avalex