(RA) Raadsadressen

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 2/9/2024
 • RA 24 010 Onderzoeksrapportage Rekenkamer Inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • Rekenkamer
 • 2/9/2024
 • RA 24 009 Rekenkamer Onderzoeksprogramma 2024
 • Rekenkamer
 • 2/6/2024
 • RA 24 008 Parkeervergunning
 • Inwoner Rijswijk
 • 2/6/2024
 • RA 24 007 Beëindigen lidmaatschap rekenkamer Gemeente Rijswijk
 • Lid Rekenkamer
 • 1/23/2024
 • RA 24 006 verzoek om aanpassing van het ontwikkelkader Havenkwartier
 • Advocatenkantoor Zwinkels
 • 1/18/2024
 • RA 24 005 Te veel woningbouw in o.a. Pasgeld, Plaspoelpolder
 • Inwoner Rijswijk
 • Armand van de Laar
 • 1/16/2024
 • RA 24 004 Huisvestingsprobleem huisartsenzorg
 • Inwoner Rijswijk
 • 1/15/2024
 • RA 24 002 Rijswijk begroting 2024
 • Provincie Zuid-Holland
 • 1/15/2024
 • RA 24 003 Zienswijze Pasgeld Oost
 • Werkgroep Pasgeld Natuurlijk
 • Armand van de Laar
 • 1/2/2024
 • RA 24 001 Pleidooi voor een algeheel vuurwerkverbod
 • Inwoner Rijswijk
 • 11/16/2023
 • RA 23 063 Aanbiedingsbrief Tweede Bestuursrapportage GR GGD en VT Haaglanden 2023
 • GR GGD en VT Haaglanden
 • 11/16/2023
 • RA 23 064 Aanbiedingsbrief Zienswijze statuutwijziging GR GGD en VT Haaglanden
 • GR GGD en VT Haaglanden
 • 11/16/2023
 • RA 23 062 Begroting 2024 Stichting VO Haaglanden
 • Stichting VO Haaglanden
 • Larissa Bentvelzen
 • 11/4/2023
 • RA 23 061 Toekomen het Verslag Stichting Strandwalfestival 2023
 • Bestuur Stichting Strandwalfesitval
 • Werner van Damme
 • 11/1/2023
 • RA 23 060 Brief aan raad over verbetering leefbaarheid en verkeersveiligheid
 • Bewoner Rijswijk
 • Huri Sahin
 • 10/20/2023
 • RA 23 059 proces statuutwijziging
 • GR GGD en VT Haaglanden
 • 10/16/2023
 • RA 23 058 Reactie op ingediende zienswijzen begrotingswijziging 2023 SbJH en begroting 2024-2027 SbJH - def
 • servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
 • Larissa Bentvelzen
 • 10/3/2023
 • RA 23 057 Verklaring over Pasgeld
 • Stichting Pasgeld Natuurlijk Natuurlijk Delfland
 • 9/28/2023
 • RA 23 055 Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 GR GGD-VT Haaglande
 • GGD-VT Haaglanden
 • 9/28/2023
 • RA 23 056 MRDH vaststelling besluiten AB 8 sep 2023 n.a.v. zienswijzen Begroting MRDH 2024
 • MRDH
 • 9/26/2023
 • RA 23 054 brief inwoner inzake verplichte mini containers PMD in de Strijp
 • inwoners gemeente Rijswijk
 • Mark Wit
 • 9/19/2023
 • RA 23 052 UIT Gemeente Raad Juridisch kader Pasgeld West
 • Natuurlijk Delfland
 • 9/19/2023
 • RA 23 053 Brief aan gemeenteraad t.b.v. van debat op 21 september 2023
 • inwoner Rijswijk
 • Armand van de Laar
 • 9/13/2023
 • RA 23 051 brief Don Bosco Rijswijk m.b.t. toekomst Don Bosco
 • Don Bosco
 • 9/12/2023
 • RA 23 050 Antwoordbrief zienswijze begroting '24-'27 IPP
 • IPP
 • Werner van Damme
 • 9/12/2023
 • RA 23 049 Aanbiedingsbrief zienswijze wijziging GR MRDH
 • DB MRDH
 • Huri Sahin
 • 9/11/2023
 • RA 23 048 Aanbiedingsbrief raden Begrotingswijziging 2023 en Begroting 2024 Avalex
 • Avalex
 • Werner van Damme
 • 9/8/2023
 • RA 23 047 brief Bewoner Van Rijnweg inzake afsluiting
 • bewoner Van Rijnweg
 • Armand van de Laar
 • 9/5/2023
 • RA 23 046 Aanbiedingsbrief aan de raden Weging zienswijzen Ontwerpbegrotingswijziging 2023 en Ontwerpbegroting 2024
 • AVALEX
 • Werner van Damme
 • 8/31/2023
 • RA 23 045 Pasgeld en gemeentelijke financiën
 • voorzitter Stichting Pasgeld natuurlijk
 • Werner van Damme
 • 8/31/2023
 • RA 23 044 Vaststelling Begroting MRDH 2024 en Nota van Beantwoording op 8 september
 • MRDH
 • Huri Sahin
 • 8/29/2023
 • RA 23 043 VRH voorgestelde reactie zienswijzen
 • Veiligheidsregio
 • Huri Sahin
 • 8/28/2023
 • RA 23 042 brief inwoner inzake fietsstraat aan de Van Rijnweg + Beantwoording
 • inwoner
 • Armand van de Laar
 • 8/16/2023
 • RA 23 041 Evaluatie Participatie Pasgeld Oost
 • Stichting Pasgeld Natuurlijk
 • Armand van de Laar
 • 7/13/2023
 • RA 23 039 Aanbiedingsbrief Eerste Bestuursrapportage 2023 GR GGD en VT Hgl
 • GGD Haaglanden
 • 7/13/2023
 • RA 23 040 Brief Knarrenhof aan fracties Rijswijk juli2023
 • Knarrenhof
 • 7/13/2023
 • RA 23 038 Aanbiedingsbrief Definitieve Jaarstukken 2022 GR GGD en VT Hgl
 • GGD Haaglanden
 • 6/14/2023
 • RA 23 037 Petitie Verkeerssituatie Presidentenwijk
 • Inwoner(s) Rijswijk
 • 5/31/2023
 • RA 23 036 Librijn - Jaarrekening incl. controleverklaring en ondertekening
 • Librijn
 • 5/26/2023
 • RA 23 035 Brief en persbericht PCN toont initiatief en ontwikkelt Landelijk Keurmerk Coffeeshops
 • PCN
 • 5/26/2023
 • RA 23 034 Brief Besluitvorming HOV richting Rijswijk (G)
 • Inwoners Rijswijk, bewonersgroepen Voorburg, Scouting Livingstone-Miriam, Platform beter stedelijk en regionaal OVHA
 • Armand van de Laar
 • 5/25/2023
 • RA 23 033 Afnemende beeldkwaliteit van het oude centrum van Rijswijk + antwoord
 • Voorzitter Historische Vereniging
 • Werner van Damme
 • 5/22/2023
 • RA 23 032 Begroting/Jaarrekening GRB Delf - Rijswijk
 • 5/17/2023
 • RA 23 031 brief aan gemeenteraad Rijswijk - fietsonveillig Rijswijk Buiten (G) + Beantwoording
 • Inwoner Rijswijk
 • Armand van de Laar
 • 5/5/2023
 • RA 23 030 Ir. A. Bartels - Tramlijn 1 en stop Geestbrug (op verzoek naam openbaar)
 • Dhr. A. Bartels
 • 5/2/2023
 • RA 23 029 VRH - Financieel Jaarbericht 2022
 • VRH
 • 5/2/2023
 • RA 23 028 VRH - Ontwerp meerjarenbegroting 2024 - 2027
 • VRH
 • 5/1/2023
 • RA 23 026 Avalex - Jaarstukken 2022
 • Avalex
 • 5/1/2023
 • RA 23 027 Avalex - Ontwerpbegrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024
 • Avalex
 • 4/28/2023
 • RA 23 025 MRDH - Voorlopige jaarstukken 2022
 • MRDH