Raadsadressen

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 2/23/2021
 • RA 21 006 Informatiebrief voorlopig resultaat 2020 Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden
 • GGD en VT Haaglanden
 • 2/23/2021
 • RA 21 007 Aanbiedingsbrief en voorjaarsbrief begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden
 • GGD en VT Haaglanden
 • 2/16/2021
 • RA 21 005 Afvalverwerking Rijnmond (AVR) - Reactie AVR op EEW Energy from Waste - De afvalstoffenheffing is geen Pinautomaat!
 • AVR
 • 2/15/2021
 • RA 21 004 EEW Energy from Waste - De afvalstoffenheffing is geen Pinautomaat!
 • EEW Energy from Waste
 • 1/22/2021
 • RA 21 003 Dhr. C van Overbeek - Proceduregang van mijn brief
 • Dhr. C. van Overbeek
 • 1/21/2021
 • RA 21 002 Inwoners Rijswijk - Wijkontsluiting Sion (RijswijkBuiten)
 • Inwoners Rijswijk
 • 1/20/2021
 • RA 21 001 Dhr. C. van Overbeek - Brief d.d. 4 oktober 2020 betreffende procedure nieuwe burgemeester.....een noodzakelijk vervolg
 • Dhr. C. van Overbeek
 • 12/23/2020
 • RA 20 087 Definitieve tweede begrotingswijziging 2020 GR GGD en Veilig Thuis Haaglanden
 • GGD en Veilig Thuis Haaglanden
 • 12/18/2020
 • RA 20 086 Provincie Zuid-Holland - Financieel toezicht begroting 2021
 • Provincie Zuid-Holland
 • 12/18/2020
 • RA 20 084 FNV - Verdringing door Re-integratie trajecten en vrijwilligerswerk
 • FNV
 • 12/18/2020
 • RA 20 083 Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland - Gerechtelijke uitspraak landelijk verbod Gewasbeschermingsmiddelen openbare ruimte
 • Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland
 • 12/17/2020
 • RA 20 085 Werkgroep Pasgeld - Bijeenkomst Pasgeld 9 september 2020 over vertrouwen
 • Werkgroep Pasgeld
 • 12/8/2020
 • RA 20 082 Rekenkamer Rijswijk - Aanbieding rapport grote projecten aan gemeenteraad
 • Rekenkamer Rijswijk
 • 12/4/2020
 • RA 20 081 Voorzitter KHN afdeling Rijswijk - Voetgangerstunnel Oud-Rijswijk
 • Voorzitter KHN afdeling Rijswijk
 • 11/26/2020
 • RA 20 080 Lid Werkgroep Pasgeld - Trots op het Rijswijk van morgen
 • Werkgroep Pasgeld
 • 10/29/2020
 • RA 20 079 BBR - Economie als basis
 • BBR
 • 10/29/2020
 • RA 20 069 Provincie Zuid-Holland - Financieel toezicht
 • Provincie Zuid-Holland
 • 10/26/2020
 • RA 20 078 Inwoner Rijswijk - Afvalstoffenheffing 2021
 • Inwoner Rijswijk
 • 10/15/2020
 • RA 20 077 GGD en VT Haaglanden - Ter zienswijze Ontwerp 2e begrotingswijziging 2020. Ter info 2e bestuursrapportage 2020
 • GGD en VT Haaglanden
 • 10/12/2020
 • RA 20 076 Gemeente Delft - Benoeming Leden Raad van Toezicht
 • Gemeente Delft
 • 10/12/2020
 • RA 20 075 Rijswijk Wonen, Vidomes, SVH - Duiding opgave middelen onderzoek
 • SVH
 • 10/12/2020
 • RA 20 073 Inwoner Rijswijk - Brandbrief m.b.t. deels afgebrande school aan de P. van Vlietlaan
 • Inwoner Rijswijk
 • 10/12/2020
 • RA 20 074 Dhr. C. van Overbeek - Voordrachtsprocedure nieuwe voorzitter van de raad
 • C. van Overbeek
 • 10/6/2020
 • RA 20 072 Inwoner Rijswijk - Verzoek om aandacht omtrent openbare veiligheid veroorzaakt door gladheid
 • Inwoner Rijswijk
 • 9/30/2020
 • RA 20 070 Stichting Vluchteling - Zorgt uw gemeente voor het kantelpunt? #500
 • Stichting Vluchteling
 • 9/29/2020
 • RA 20 071 Inwoner Rijswijk - Brief inzake rattenbestrijding Artiestenbuurt Rijswijk
 • Inwoner Rijswijk
 • 9/24/2020
 • RA 20 068 Inwoner Rijswijk - Verlichting voetgangerstunnel Oud-Rijswijk Herenstraat
 • Inwoner Rijswijk
 • 9/18/2020
 • RA 20 067 Het Industrieschap De Plaspoelpolder - Aanbiedingsbrief en programmabegroting Begroting 2021 - 2024
 • Het Industrieschap De Plaspoelpolder
 • 9/17/2020
 • RA 20 066 Zon op Rijswijk - Brief aan de Raad van Rijswijk
 • Zon op Rijswijk
 • 8/24/2020
 • RA 20 065 Platform OVHA - Dienstregeling HTM lijn 19
 • Platform OVHA
 • 8/20/2020
 • RA 20 064 Inwoonster Rijswijk - Nacht van de Nacht
 • Inwoonster Rijswijk
 • 8/6/2020
 • RA 20 061 Directeur Sir Winston Leisure Center - Aankondiging verzoek en informatie inzake gevolgen COVID-19
 • Directeur Sir Winston Leisure Center
 • 8/6/2020
 • RA 20 063 Inwoner Rijswijk - Asbest en slechtvalk Huis van de Stad
 • Inwoner Rijswijk
 • 8/6/2020
 • RA 20 062 Inwoner Rijswijk - Betreft hondenlosloopgebied Endezant
 • Inwoner Rijswijk
 • 8/3/2020
 • RA 20 060 Inwoonster Rijswijk – Uiting ongenoegen over realisering van twee ecoducten in Rijswijk
 • Inwoonster Rijswijk
 • 7/22/2020
 • RA 20 059 Avalex - Aanbiedingsbrief aan gemeenteraden vastgestelde begroting 2021
 • Avalex
 • 7/21/2020
 • RA 20 058 Bibliotheek aan de Vliet - Jaarverslag 2019
 • Bibliotheek aan de Vliet
 • 7/21/2020
 • RA 20 057 Inwoner Rijswijk - Intimidering en illegalen projecten
 • Inwoner Rijswijk
 • 7/20/2020
 • RA 20 056 DSW - Reactie op zienswijze concept jaarrekening 2019 en concept begroting 2021
 • DSW
 • 7/17/2020
 • RA 20 055 Inwoners Rijswijk - Open brief burgerinitiatief mbt intocht Sinterklaas
 • Inwoners Rijswijk
 • 7/15/2020
 • RA 20 054 H10 Inkoop bureau Jeugdhulp - Reactie op ingediende zienswijzen begroting 2021-2024, Jaarstukken 2019 en Begroting 2021
 • H10 Inkoop bureau Jeugdhulp Regio Haaglanden
 • 7/15/2020
 • RA 20 053 GGD en VT Haaglanden - Definitieve jaarstukken 2019
 • GGD en VT Haaglanden
 • 7/15/2020
 • RA 20 052 GGD en Veilig Thuis Haaglanden - Aanbied.brf. 1e. Bestuursrapportage 2020
 • GGD en Veilig Thuis Haaglanden
 • 7/15/2020
 • RA 20 051 GGD en VT Haaglanden - Definitieve begroting 2021 en begrotingswijzigingen 2020
 • GGD en VT Haaglanden
 • 7/10/2020
 • RA 20 050 VRH - Getekende reactie op zienswijze begroting
 • VRH
 • 6/29/2020
 • RA 20 049 Stichting Windmolens N57 Nee! - Concept RES Rotterdam-Den Haag
 • Stichting Windmolens N57 Nee!
 • 6/25/2020
 • RA 20 048 ODH - Begeleidende brief reactie zienswijze begroting 2021 Rijswijk
 • ODH
 • 6/19/2020
 • RA 20 047 Omgevingsdienst Haaglanden - Definitief advies Rekeningcommissie ODH over jaarstukken 2019
 • Omgevingsdienst Haaglanden
 • 6/12/2020
 • RA 20 046 Inwoner Rijswijk - Verzoek indienen zienswijze Motie Geluidshinder en fijnstof verbreding A4
 • Inwoner Rijswijk
 • 6/12/2020
 • RA 20 045 Verzoek om het indienen van een zienswijze OTB-MER A4 Haaglanden -N14
 • VVE Park Hoornwijck