(RA) Raadsadressen

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 9/19/2023
 • RA 23 052 UIT Gemeente Raad Juridisch kader Pasgeld West
 • Natuurlijk Delfland
 • 9/13/2023
 • RA 23 051 brief Don Bosco Rijswijk m.b.t. toekomst Don Bosco
 • Don Bosco
 • 9/12/2023
 • RA 23 050 Antwoordbrief zienswijze begroting '24-'27 IPP
 • IPP
 • Werner van Damme
 • 9/12/2023
 • RA 23 049 Aanbiedingsbrief zienswijze wijziging GR MRDH
 • DB MRDH
 • Huri Sahin
 • 9/11/2023
 • RA 23 048 Aanbiedingsbrief raden Begrotingswijziging 2023 en Begroting 2024 Avalex
 • Avalex
 • Werner van Damme
 • 9/8/2023
 • RA 23 047 brief Bewoner Van Rijnweg inzake afsluiting
 • bewoner Van Rijnweg
 • Armand van de Laar
 • 9/5/2023
 • RA 23 046 Aanbiedingsbrief aan de raden Weging zienswijzen Ontwerpbegrotingswijziging 2023 en Ontwerpbegroting 2024
 • AVALEX
 • Werner van Damme
 • 8/31/2023
 • RA 23 044 Vaststelling Begroting MRDH 2024 en Nota van Beantwoording op 8 september
 • MRDH
 • Huri Sahin
 • 8/31/2023
 • RA 23 045 Pasgeld en gemeentelijke financiën
 • voorzitter Stichting Pasgeld natuurlijk
 • Werner van Damme
 • 8/29/2023
 • RA 23 043 VRH voorgestelde reactie zienswijzen
 • Veiligheidsregio
 • Huri Sahin
 • 8/28/2023
 • RA 23 042 brief inwoner inzake fietsstraat aan de Van Rijnweg
 • inwoner
 • Armand van de Laar
 • 8/16/2023
 • RA 23 041 Evaluatie Participatie Pasgeld Oost
 • Stichting Pasgeld Natuurlijk
 • Armand van de Laar
 • 7/13/2023
 • RA 23 038 Aanbiedingsbrief Definitieve Jaarstukken 2022 GR GGD en VT Hgl
 • GGD Haaglanden
 • 7/13/2023
 • RA 23 040 Brief Knarrenhof aan fracties Rijswijk juli2023
 • Knarrenhof
 • 7/13/2023
 • RA 23 039 Aanbiedingsbrief Eerste Bestuursrapportage 2023 GR GGD en VT Hgl
 • GGD Haaglanden
 • 6/14/2023
 • RA 23 037 Petitie Verkeerssituatie Presidentenwijk
 • Inwoner(s) Rijswijk
 • 5/31/2023
 • RA 23 036 Librijn - Jaarrekening incl. controleverklaring en ondertekening
 • Librijn
 • 5/26/2023
 • RA 23 035 Brief en persbericht PCN toont initiatief en ontwikkelt Landelijk Keurmerk Coffeeshops
 • PCN
 • 5/26/2023
 • RA 23 034 Brief Besluitvorming HOV richting Rijswijk (G)
 • Inwoners Rijswijk, bewonersgroepen Voorburg, Scouting Livingstone-Miriam, Platform beter stedelijk en regionaal OVHA
 • Armand van de Laar
 • 5/25/2023
 • RA 23 033 Afnemende beeldkwaliteit van het oude centrum van Rijswijk + antwoord
 • Voorzitter Historische Vereniging
 • Werner van Damme
 • 5/22/2023
 • RA 23 032 Begroting/Jaarrekening GRB Delf - Rijswijk
 • 5/17/2023
 • RA 23 031 brief aan gemeenteraad Rijswijk - fietsonveillig Rijswijk Buiten (G)
 • Inwoner Rijswijk
 • 5/5/2023
 • RA 23 030 Ir. A. Bartels - Tramlijn 1 en stop Geestbrug (op verzoek naam openbaar)
 • Dhr. A. Bartels
 • 5/2/2023
 • RA 23 028 VRH - Ontwerp meerjarenbegroting 2024 - 2027
 • VRH
 • 5/2/2023
 • RA 23 029 VRH - Financieel Jaarbericht 2022
 • VRH
 • 5/1/2023
 • RA 23 026 Avalex - Jaarstukken 2022
 • Avalex
 • 5/1/2023
 • RA 23 027 Avalex - Ontwerpbegrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024
 • Avalex
 • 4/28/2023
 • RA 23 025 MRDH - Voorlopige jaarstukken 2022
 • MRDH
 • 4/28/2023
 • RA 23 024 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden - Concept jaarstukken 2022
 • SbJH
 • 4/28/2023
 • RA 23 022 Het Industrieschap De Plaspoelpolder (IPP) - Jaarrekening 2022
 • IPP
 • 4/28/2023
 • RA 23 023 Het Industrieschap De Plaspoelpolder (IPP) - Programmabegroting 2024 - 2027
 • IPP
 • 4/21/2023
 • RA 23 020 GGD en VT Haaglanden - Voorlopige Jaarstukken 2022
 • GGD & VT Haaglanden
 • 4/21/2023
 • RA 23 018 MRDH - Ontwerpbegroting 2024
 • MRDH
 • 4/21/2023
 • RA 23 019 GGD & VT Haaglanden - Ontwerpbegrotingsstukken
 • GGD & VT Haaglanden
 • 4/21/2023
 • RA 23 021 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden - Begrotingswijziging en Begroting 2024
 • SbJH
 • 4/19/2023
 • RA 23 017 Contactgroep Rijswijk-Zuid - Brief aan gemeenteraad inzake VOBP Pasgeld-West (G)
 • Contactgroep Rijswijk-Zuid
 • 4/19/2023
 • RA 23 015 ODH - Zienswijze begroting 2024
 • ODH
 • 4/19/2023
 • RA 23 016 ODH - Ontwerp Jaarstukken 2022
 • ODH
 • 4/7/2023
 • RA 23 014 Bewoners Van Rijnweg - Bestemmingsplan Sion - 't Haantje
 • Bewoners Van Rijnweg
 • 3/30/2023
 • RA 23 013 Rekenkamer Rijswijk - Jaarverslag 2022
 • Rekenkamer Rijswijk
 • 3/10/2023
 • RA 23 012 De heren Bartels en Schuller - Voorstel voor een rotonde op de kruising Haagweg - Herenstraat - Geestbrugweg (op verzoek gegevens openbaar)
 • Dhr. Bartels en dhr. Schuller
 • 3/6/2023
 • RA 23 011 Commissariaat voor de Media - Tussentijdse toets representativiteit pbo Stichting Omroep Rijswijk
 • Commissariaat voor de Media
 • 3/3/2023
 • RA 23 010 IPP - Begrotingswijziging 2023 en investeringsagenda
 • IPP
 • 2/27/2023
 • RA 23 009 Knarrenhof - Brief aan de raad over onderzoek mogelijkheden hofjeswoning
 • Knarrenhof
 • 2/24/2023
 • RA 23 008 Onderzoeksprogramma Rekenkamer 2023
 • Rekenkamercommissie Rijswijk
 • 2/15/2023
 • RA 23 007 GR GGD en VT Haaglanden - Voorlopig rekeningresultaat 2022 GR GGD en VT Haaglanden
 • GR GGD en VT Haaglanden
 • 2/14/2023
 • RA 23 006 GGD & VT Haaglanden - Voorjaarsbrief 2023 t.b.v. begroting 2024 GR GGD en VT Haaglanden
 • GGD & VT Haaglanden
 • 2/14/2023
 • RA 23 005 Geestbrugwegbewoners - MIRT-verkenning HOV-verbinding over Geestbrugweg - Herinrichting Geestbrugweg
 • Geestbrugwegbewoners
 • 2/2/2023
 • RA 23 004 Inwoner Rijswijk - Bouwplannen Kesslerpark
 • Inwoner Rijswijk
 • 1/27/2023
 • RA 23 003 Inwoner Rijswijk - Bouwplannen Kesslerpark
 • Inwoner Rijswijk