Raadsadressen

DatumOnderwerpAfzenderPortefeuillehouder
 • 9/18/2020
 • RA 20 067 Het Industrieschap De Plaspoelpolder - Aanbiedingsbrief en programmabegroting Begroting 2021 - 2024
 • Het Industrieschap De Plaspoelpolder
 • 9/17/2020
 • RA 20 066 Zon op Rijswijk - Brief aan de Raad van Rijswijk
 • Zon op Rijswijk
 • 8/24/2020
 • RA 20 065 Platform OVHA - Dienstregeling HTM lijn 19
 • Platform OVHA
 • 8/20/2020
 • RA 20 064 Inwoonster Rijswijk - Nacht van de Nacht
 • Inwoonster Rijswijk
 • 8/6/2020
 • RA 20 062 Inwoner Rijswijk - Betreft hondenlosloopgebied Endezant
 • Inwoner Rijswijk
 • 8/6/2020
 • RA 20 061 Directeur Sir Winston Leisure Center - Aankondiging verzoek en informatie inzake gevolgen COVID-19
 • Directeur Sir Winston Leisure Center
 • 8/6/2020
 • RA 20 063 Inwoner Rijswijk - Asbest en slechtvalk Huis van de Stad
 • Inwoner Rijswijk
 • 8/3/2020
 • RA 20 060 Inwoonster Rijswijk – Uiting ongenoegen over realisering van twee ecoducten in Rijswijk
 • Inwoonster Rijswijk
 • 7/22/2020
 • RA 20 059 Avalex - Aanbiedingsbrief aan gemeenteraden vastgestelde begroting 2021
 • Avalex
 • 7/21/2020
 • RA 20 058 Bibliotheek aan de Vliet - Jaarverslag 2019
 • Bibliotheek aan de Vliet
 • 7/21/2020
 • RA 20 057 Inwoner Rijswijk - Intimidering en illegalen projecten
 • Inwoner Rijswijk
 • 7/20/2020
 • RA 20 056 DSW - Reactie op zienswijze concept jaarrekening 2019 en concept begroting 2021
 • DSW
 • 7/17/2020
 • RA 20 055 Inwoners Rijswijk - Open brief burgerinitiatief mbt intocht Sinterklaas
 • Inwoners Rijswijk
 • 7/15/2020
 • RA 20 053 GGD en VT Haaglanden - Definitieve jaarstukken 2019
 • GGD en VT Haaglanden
 • 7/15/2020
 • RA 20 051 GGD en VT Haaglanden - Definitieve begroting 2021 en begrotingswijzigingen 2020
 • GGD en VT Haaglanden
 • 7/15/2020
 • RA 20 052 GGD en Veilig Thuis Haaglanden - Aanbied.brf. 1e. Bestuursrapportage 2020
 • GGD en Veilig Thuis Haaglanden
 • 7/15/2020
 • RA 20 054 H10 Inkoop bureau Jeugdhulp - Reactie op ingediende zienswijzen begroting 2021-2024, Jaarstukken 2019 en Begroting 2021
 • H10 Inkoop bureau Jeugdhulp Regio Haaglanden
 • 7/10/2020
 • RA 20 050 VRH - Getekende reactie op zienswijze begroting
 • VRH
 • 6/29/2020
 • RA 20 049 Stichting Windmolens N57 Nee! - Concept RES Rotterdam-Den Haag
 • Stichting Windmolens N57 Nee!
 • 6/25/2020
 • RA 20 048 ODH - Begeleidende brief reactie zienswijze begroting 2021 Rijswijk
 • ODH
 • 6/19/2020
 • RA 20 047 Omgevingsdienst Haaglanden - Definitief advies Rekeningcommissie ODH over jaarstukken 2019
 • Omgevingsdienst Haaglanden
 • 6/12/2020
 • RA 20 046 Inwoner Rijswijk - Verzoek indienen zienswijze Motie Geluidshinder en fijnstof verbreding A4
 • Inwoner Rijswijk
 • 6/12/2020
 • RA 20 045 Verzoek om het indienen van een zienswijze OTB-MER A4 Haaglanden -N14
 • VVE Park Hoornwijck
 • 6/10/2020
 • RA 20 044 Voordracht en verzoek om benoeming van leden in de Raad van Toezicht van Librijn openbaar onderwijs
 • Stichting Librijn openbaar onderwijs
 • 6/4/2020
 • RA 20 042 Buurtpreventieteam Oud-Rijswijk - Verzoek om grotere afvalbakken te plaatsen in het park Schoonoord
 • Buurtpreventieteam Oud-Rijswijk
 • 6/4/2020
 • RA 20 043 Dhr. Van Overbeek - Aanvrage inzake de Wet Openbaarheid Bestuur
 • Dhr. Van Overbeek
 • 5/29/2020
 • RA 20 040 Stichting Vluchteling - Oproep steun om 500 vluchtelingenkinderen op te vangen in Nederland
 • Stichting Vluchteling
 • 5/29/2020
 • RA 20 041 Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten - Huisvesting van arbeidsmigranten
 • Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten
 • 5/27/2020
 • RA 20 039 Librijn openbaar onderwijs - Jaarverslag 2019
 • Librijn openbaar onderwijs
 • 5/25/2020
 • RA 20 038 Bestuur ROVER - Vervoerplannen OV 2021
 • Bestuur ROVER afdeling Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg
 • 5/15/2020
 • RA 20 037 Stichting Natuurtuin Wilhelminapark - Vervanging blokhut
 • Stichting Natuurtuin Wilhelminapark
 • 5/7/2020
 • RA 20 036 Het opsporen van kwetsbare eenzame ouderen in Corona tijd
 • Stichting Alles voor Mekaar
 • 5/1/2020
 • RA 20 035 Commissariaat voor de Media inzake verzoek om advies m.b.t. aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling van Stichting Omroep Rijswijk SOR
 • Commissariaat voor de Media
 • 4/23/2020
 • RA 20 034 Veiligheidsregio Haaglanden – Financieel Jaarbericht 2019
 • Veiligheidsregio Haaglanden
 • 4/21/2020
 • RA 20 030 DSW - Concept Begroting 2021
 • DSW
 • 4/21/2020
 • RA 20 031 DSW - Concept Jaarstukken 2019
 • DSW
 • 4/21/2020
 • RA 20 032 Veiligheidsregio Haaglanden – Ontwerp meerjarenbegroting 2021 - 2024
 • Veiligheidsregio Haaglanden
 • 4/17/2020
 • RA 20 023 Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden - Ontwerpbegroting 2021 en Ontwerpbegrotingswijzigingen 2020.
 • GGD en VT Haaglanden
 • 4/17/2020
 • RA 20 028 Omgevingsdienst Haaglanden - Ontwerp Begroting 2021 Meerjarenraming 2022 - 2024
 • Omgevingsdienst Haaglanden
 • 4/17/2020
 • RA 20 029 Omgevingsdienst Haaglanden - Jaarstukken 2019
 • Omgevingsdienst Haaglanden
 • 4/17/2020
 • RA 20 024 Gemeenschappelijke Regeling GGD en VT Haaglanden - Voorlopige Jaarstukken 2019
 • GGD en VT Haaglanden
 • 4/17/2020
 • RA 20 027 MRDH - Treasurystatuut 2021
 • MRDH
 • 4/17/2020
 • RA 20 025 MRDH - Ontwerpbegroting 2021
 • MRDH
 • 4/17/2020
 • RA 20 033 Provincie Zuid-Holland - Quickscan planoptimalisatie
 • Provincie Zuid-Holland
 • 4/17/2020
 • RA 20 026 Jeugdhulp Haaglanden - Begroting 2021
 • Jeugdhulp Haaglanden
 • 4/16/2020
 • RA 20 016 IPP (Industrieschap De Plaspoelpolder) Vaststellen Jaarrekening 2019
 • IPP
 • 4/16/2020
 • RA 20 014 GR Bedrijfsvoering Delft Rijswijk - Concept jaarrekening 2019 met verslag
 • Bestuur GRB Delf - Rijswijk
 • 4/16/2020
 • RA 20 015 GR Bedrijfsvoering Delft – Rijswijk – Zienswijze ontwerpbegroting GRB Delft Rijswijk
 • Bestuur GRB
 • 4/16/2020
 • RA 20 020 Avalex - Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf Avalex 2018
 • Avalex
 • 4/16/2020
 • RA 20 013 Zienswijze begrotingswijziging GRB Delft - Rijswijk
 • Directeur GRB