Toezeggingen aan de raad

AgendapuntPortefeuillehouderTitelDeadlineAfgedaanDatum afdoeningVoorstel tot afdoening
 • Bas Verkerk
 • Wegwerpplastic bij evenementen
 • 12/24/2019
 • Michel Bezuijen
 • Bestuderen aanpak Weesauto's
 • Jeffrey Keus
 • Derving Eneco-dividendinkomsten
 • 11/7/2019
 • Michel Bezuijen
 • Prikkelarme dag Rijswijkse Kermis
 • 11/1/2019
 • 3/30/2020
 • Jeffrey Keus
 • Informatie over toepassing Waterstof in Rijswijk
 • 3/10/2020
 • Björn Lugthart
 • Herijken eerder onderzoek tekorten zalen binnensport
 • Armand van de Laar
 • Meenemen van al het grofvuil
 • Johanna Besteman
 • Nieuwe sociale woonvormen
 • Bas Verkerk
 • Overlast door samenscholing
 • Larissa Bentvelzen
 • Voorbereiden discussie met nieuwe raad over waar we wel en niet van zijn in de jeugdzorg
 • Bas Verkerk
 • Mobiele cameratoezicht op hotspots
 • Björn Lugthart
 • Toegankelijker maken van de gemeentelijke website
 • Bas Verkerk
 • Overlast jongeren
 • Johanna Besteman
 • Onderzoek naar leeftijdsverlaging jongeren Woonnet Haaglanden
 • Björn Lugthart
 • Fiscaliseren van "hufterboetes"
 • Larissa Bentvelzen
 • Onderzoek naar afvalstoffenheffing
 • Björn Lugthart
 • Direct Duidelijk communiceren
 • 12/1/2001
 • Larissa Bentvelzen
 • Burenhulp
 • Björn Lugthart
 • Evaluatie deelscooters
 • Björn Lugthart
 • Financiele situatie Huis van de Stad
 • Jeffrey Keus
 • Investeringskader Eneco-gelden
 • 10/31/2020
 • Armand van de Laar
 • Opschoning park Schoonoord
 • Johanna Besteman
 • Stichting omroep Rijswijk
 • Jeffrey Keus
 • Verzoek motie burgerberaad (GL) doorzetten aan RES-organisatie
 • Jeffrey Keus
 • Investeringsfonds energietransitie meenemen in investeringskader Eneco-gelden
 • Björn Lugthart
 • Sportvisie
 • Björn Lugthart
 • Businesscase multifunctioneel clubhuis
 • Björn Lugthart
 • Scenario's sportpark Elsenburg
 • Björn Lugthart
 • Exploitatiebegroting sportpark Elsenburg
 • Jeffrey Keus
 • Masterplan Rijswijk-Zuid
 • Michel Bezuijen
 • Gesprek voeren met Rijswijkers over viering Jaarwisseling
 • Jeffrey Keus
 • Proces bestemming gelden verkoop belang aandelen Eneco
 • 6/25/2020
 • Björn Lugthart
 • Managementsamenvatting t.a.v. openbare info Huis van de Stad
 • 11/6/2020
 • Björn Lugthart
 • Red Lions
 • 2/16/2021
 • Armand van de Laar
 • Leefbaarheid meten
 • Armand van de Laar
 • Glasvezel in Rijswijk
 • Jeffrey Keus
 • Energiegebruik gemeente
 • Jeffrey Keus
 • Open einde regelingen
 • Bas Verkerk
 • Rijswijk Regelrecht
 • Larissa Bentvelzen
 • Kadernota armoedebeleid
 • Björn Lugthart
 • Wandelpad van Rijswijk-Buiten naar Bogaard
 • Bas Verkerk
 • Inzet werkzoekenden bij handhaving
 • Larissa Bentvelzen
 • Input actieplan sociaal domein
 • Bas Verkerk
 • Leesbaarheid communicatie verkiezingen
 • 7/5/2021
 • Armand van de Laar
 • Vragen speelbeleid schriftelijk beantwoorden
 • Armand van de Laar
 • Beantwoording vragen over Noodkap
 • Björn Lugthart
 • Terrein fietscross
 • Bas Verkerk
 • Register giften
 • Björn Lugthart
 • Datalek GGD
 • 2/5/2021
 • Björn Lugthart
 • Aandacht vragen voor verschillende vervoersmogelijkheden en oplossingen
 • 3/24/2020