link naar deze pagina

Forum Stad & Samenleving - 26 januari 2021

Locatie: Digitaal via Teams
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:15
Voorzitter: Constantijn Dolmans
Toelichting: Vervolg Forum Samenleving 19 januari 2021 en Forum Stad 21 januari 2021

1
Opening
2
Update stand van zaken bij culturele instellingen i.v.m. Corona
3.a
Vragenuur samenleving
3.b
Vragenuur stad
4.a
IB 20 139 Voortgangsrapportage Energietransitie Rijswijk september 2020
4.b
IB 20 179 Plan van aanpak Transitievisie Warmte Rijswijk
6
Sluiting