link naar deze pagina

Forum Stad - 12 september 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Marieke Alberts
Toelichting: Op donderdag i.v.m. Prinsjesdag.
Aansluitend een besloten forum Stad.

1
Algemeen inspreekrecht
2
Vaststelling agenda
3
Vragenuur
4
Mededelingen college
5
Terugkoppeling Gemeenschappelijke regelingen
6
Overzicht toezeggingen en moties
7
Vaststellen Forumverslag
8
Raadsvoorstel verzoek onteigening ’t Haantje Midden
9
Raadsvoorstel zienswijze gemeenteraad voorgenomen besluit Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden inzake lidmaatschap werkgeversvereniging
10
Raadsvoorstel toestemming Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) inzake lidmaatschap werkgeversvereniging
11
Raadsvoorstel Addendum Toekomstvisie Plaspoelpolder
12
Raadvoorstel Herziening bestemmingsplan Hoornwijck- Broekpolder
13
RA 19 042 METROCOV- Toegankelijkheid OV/Actualiteit toegankelijkheidsinformatie
14
Sluiting