link naar deze pagina

Forum Stad en Samenleving - 26 oktober 2021

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: A. Koegler Böhm
Toelichting: Begrotingscyclus

1
Opening
2
Algemeen spreekrecht inwoners
3
Vaststellen agenda
4
Raadsvoorstel 2e halfjaarsrapportage 2021 (21 064)
5
Raadsvoorstel verordeningen voor gemeentelijke belastingen en heffingen voor het jaar 2022 (21 065)
6
Sluiting