link naar deze pagina

Raadsvergadering - 20 oktober 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 20:30
Voorzitter: De burgemeester
Toelichting: Dit betreft een extra raadsvergadering in verband met de behandeling van het  Herindelingsontwerp gemeente Den Haag - gemeente Rijswijk.

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling agenda
4
Vragen van de raad
6
Vaststelling verslag
7
Raadsvoorstel "Herindelingsregeling voor het terugbrengen van de voormalige grens gemeente Den Haag – gemeente Rijswijk" (RV-22 013)
8
Sluiting