link naar deze pagina

Raadsvergadering - 6 februari 2018

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: De burgemeester
Toelichting: In de fora van januari en februari wordt geëxperimenteerd met een vragenuur. Vragen over de huidige ingekomen stukken (informatiebrieven, raadsadressen) kunnen in het vragenuur van 20 februari 2018 worden gesteld.

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling agenda
4
Vragen van de raad
5
Beëdiging en installatie van benoemd verklaarde lid.
6
Raadsvoorstel Avalex (nr. 18.001)
7
Raadsvoorstel inkoopvisie ondersteuning (volwassenen) 2019-2022 Samen verder in transformatie (nr. 18.004).
8
Raadsvoorstel vermindering aantal wethouders (nr. 18 005).
9
Afhandeling ingekomen stukken (zie toelichting)
In de fora van januari en februari wordt geëxperimenteerd met een vragenuur. Vragen over de huidige ingekomen stukken (informatiebrieven, raadsadressen) kunnen in het vragenuur van 20 februari 2018 worden gesteld.
10
Vaststelling handelingen
11
Benoeming van een lid van de Auditcommissie.
12
Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen:
Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen:
- plaatsvervangend lid Algemeen bestuur GGD Haaglanden;
- lid Dagelijks bestuur DSW;
- lid Dagelijks bestuur Avalex;
- lid Algemeen bestuur Omgevingsdienst Haaglanden.

13
Raadsvoorstel inzake herziende begroting van de gemeenschappelijke regeling DSW (nr. 18/002).
14
Raadsvoorstel inzake uitwerking toekomstscenario’s DSW Rijswijk e.o. (nr. 18/003).
15
Bekrachtiging geheimhouding:
- Advies geheimhouding bijlagen raadsinformatiebrief review en raadsvoorstel gefaseerde uitvoering Huis van de Stad;
- Raadsinformatiebrieven inzake Eneco.
16
Motie vreemd aan de orde van de dag: Leegstandsverordening
17
Sluiting