link naar deze pagina

Raadsvergadering - 23 mei 2024

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:30
Voorzitter: De burgemeester

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling agenda
4
Vragen van de raad
5
Raadsvoorstel Benoeming nieuw lid Rekenkamer (RV 24-022)
CV en motivatiebrief nieuw lid ligt ter inzage bij de griffie
6
Raadsvoorstel Intrekking Verordening paracommercie gemeente Rijswijk (RV 24-017)
7
Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD en VeiligThuis Haaglanden (RV 24-021)
8
Raadsvoorstel Wijziging Verordening Jeugdhulp Rijswijk 2022 (RV 24-019)
9
Raadsvoorstel Budgetoverheveling van 2023 naar 2024 (RV 24-016)
10
Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (RV 24-025)
11
Raadsvoorstel bestemmingsplan Plaspoelpolder 2e herziening (RV 24-018)
12
Vaststelling verslag (volgt)
13
Raadsvoorstel Vaststelling rapport Rekenkamer Inkoop- en aanbestedingsbeleid (RV 24-023)
De voorzitter van de Rekenkamer de heer Beekmans is aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.
14
Raadsvoorstel Tot wijziging van de monumentenverordening Rijswijk 2008 naar Erfgoedverordening 2024 (RV 24-020)
15
Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Harbourpark (RV 23-068)
Dit raadsvoorstel was eerder in oktober 2023 aangehouden.
16
Raadsvoorstel bestemmingsplan Urbanparks (RV 24 024 )
17
Sluiting