link naar deze pagina

Forum Stad - 12 maart 2024

Locatie: Forumzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: S. van Maarseveen

1
Opening
2
Algemeen inspreekrecht
3
Lijst van ingekomen stukken: vaststelling wijze van afdoening
4
Vaststelling agenda
5
Mededelingen college
6
Terugkoppeling Gemeenschappelijke regelingen
7
Overzicht toezeggingen en moties (volgt op dinsdag 5 maart a.s.)
8
Vaststellen Forumverslag 13 februari 2024
9
Raadsvoorstel Betalen voor inzamelen grofvuil aan huis (RV 24-004)
10
Vragenuur