link naar deze pagina

Forum Stad en Samenleving - 30 juni 2022

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Simon Geleijnse
Toelichting: Gezamenlijke forumvergadering met betrekking tot de behandeling van de Jaarstukken 2021 en halfjaar rapportage 2022 / kadernota 2023. Via de mail ontvangt u de Word sjablonen voor het stellen van technische vragen.

1
Opening en vaststelling agenda
2
Algemeen spreekrecht burgers over geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen.
3
Raadsvoorstel Jaarstukken 2021 en resultaatbestemmingen 2021 (rv 22 011)
Er volgt een toelichting van wethouder Van Damme over de Meicirculaire en de gevolgen hiervan in dit Forum.
4
Raadsvoorstel 1e halfjaar rapportage 2022 en kadernota 2023 (rv 22 012)
5
Sluiting