link naar deze pagina

Raadsvergadering - 10 oktober 2023

Locatie: Statenzaal Provinciehuis Den Haag.
Aanvang: 20:00
Eindtijd:
Voorzitter: De burgemeester
Toelichting: Deze vergadering zal plaatsvinden in de Statenzaal van het Provinciehuis.

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling agenda
4
Vragen van de raad
6
Vaststelling verslag
7
Sluiting