link naar deze pagina

Forum Samenleving - 26 maart 2019

Locatie: Huis te Hoorn
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Marja Pelzer

1
Algemeen spreekrecht burgers over geagendeerd en niet geagendeerde onderwerpen
2
Vaststellen agenda.
3
Vragenuur (lijst van ingekomen stukken)
4
Mededelingen college
5
Terugkoppeling Gemeenschappelijke regelingen
6
Overzicht toezeggingen en moties
7
Vaststellen Forumverslag (concept-19 februari 2019)
8
RA 19 007 Routeplanner Right to Challenge
9
IB 19 008 Aanbieden Leerplichtverslag 2017 - 2018