link naar deze pagina

Raadsvergadering - 21 februari 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd:
Voorzitter: De burgemeester

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling agenda
4
Vragen van de raad
5
Vaststelling verslag
10
Sluiting