link naar deze pagina

Forum Stad - 15 juni 2023

Locatie: Huis te Hoorn Zaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Constantijn Dolmans

1
Opening
2
Algemeen spreekrecht
3
Lijst van ingekomen stukken: vaststelling wijze van afdoening
4
Vaststelling agenda
5
Mededelingen college
6
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
7
Overzicht toezeggingen en moties (volgt bij een volgend forum)
8
Vaststellen verslag en 16 en 23 mei 2023
9
Raadsvoorstel Strategie laadinfrastructuur 2023 -2030 (RB 23 041)
10
Raadsvoorstel stimulering uitgifte bouwgronden woningbouw RijswijkBuiten (RB 23 045)
11
Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Godfried Bomansstraat (RB 23 046)
12
Raadsvoorstel Woningisolatieprogramma Rijswijk 2023 -2026 (RB 23 047)
13
Raadsvoorstel RAAK 2023-2030 (Rijswijkse Adaptiestrategie en Aanpak voor Klimaatverandering (RB 23 048)
14
RIB 23 041 Verkoop buitenplaats De Voorde en Hofrust
15
Vragenuur
15.10
Vragen PvdA tav de RIB's 23 047 en 23 056