link naar deze pagina

Forum Stad en Samenleving - 11 juni 2024

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:

1
Opening
2
Algemeen spreekrecht
3
Lijst van ingekomen stukken: vaststelling wijze van afdoening
4
Vaststelling agenda
5
Mededelingen college
6
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
7
Overzicht toezeggingen en moties
8
Vaststellen verslag
15
Vragenuur