link naar deze pagina

Raadsvergadering - 6 oktober 2020

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: De burgemeester

1
Opening en mededelingen
2
Spreekrecht burgers
3
Vaststelling agenda
4
Vragen van de raad
5
Benoeming nieuwe voorzitter Forum

Voorstel om mevr. A. Koegler-Böhm naast de reeds benoemde voorzitters te benoemen tot voorzitter Forum.
6
Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Geestbrugkade (20.030)
7
Raadsvoorstel Aanpassing Forumregeling gemeente Rijswijk 2019 (20.032)
8
Vaststelling concept-verslagen 23 juni, 2 juli en 7 juli 2020
9
Raadsvoorstel Proces benoeming burgemeester Rijswijk 2020 (20 .034)
Raadsvoorstel volgt z.s.m.
10
Raadsvoorstel Herstructurering Sportpark Elsenburg (20 035)
11
Raadsvoorstel Participatiebeleid (20. 026)
12
Raadsvoorstel Concept-Regionale Energietransitie Rotterdam-Den Haag (20. 027)
13
Raadsvoorstel Advies aan Commissariaat voor de Media over aanvraag St. Omroep Rijswijk (20.028)
14
Raadsvoorstel (her)benoeming leden Raad van Toezicht St. Librijn openbaar onderwijs (20. 029)
15
Raadsvoorstel Traject verwerking huishoudelijke afvalstromen (20.031)
16
Raadsvoorstel Aanbesteding accountantsdiensten (20.033)
deze stukken zijn geaccordeerd door de commissie aanbesteding namens de Auditcommissie
17
Sluiting