link naar deze pagina

Forum Samenleving - 15 juni 2023

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:

1
Opening
2
Algemeen inspreekrecht
3
Lijst van ingekomen stukken: vaststelling wijze van afdoening
4
Vaststelling agenda
5
Mededelingen college
6
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
7
Overzicht toezeggingen en moties (volgt bij een volgend forum)
8
Vaststellen verslag 16 mei 2023
9
Raadsvoorstel Tussentijds Advies over representativiteit PBO Stichting Omroep Rijswijk aan Commissariaat voor de Media (RV 23-049)
Alle personen genoemd in de bijlage B 'Overzicht leden pbo SOR' hebben toestemming gegeven voor publicatie op iBabs.
10
Raadsvoorstel Retail- en Horecabeleid (RV 23-050)
11
Raadsvoorstel Plan van Aanpak voor het invoeren van een Rijswijkse Pandbrigade (RV 23-051)
12
Raadsvoorstel Opheffen geheimhouding januari-juli 2023 (RV 23-052)
13
Raadsvoorstel Verordening doelgroepen woningbouw Rijswijk (RV 23-053)
14
Vragenuur