link naar deze pagina

Forum Stad en Samenleving - 24 oktober 2023

Locatie: Teams-Meeting
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter:
Toelichting: Deze forumvergadering zal via Teams plaatsvinden. Te volgen via rijswijk.raadsinformatie.nl en via social media (Facebook gemeenteraad Rijswijk).

1
Opening
2
Algemeen spreekrecht
3
Lijst van ingekomen stukken: vaststelling wijze van afdoening
4
Vaststelling agenda
5
Mededelingen college
6
Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
7
Overzicht toezeggingen en moties
8
Vaststellen verslag
15
Vragenuur